strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Rok 2019 przyniósł rodzinom korzyści socjalne

Początek nowego roku to dobry moment na podsumowania. O tym, jakie korzyści w sferze świadczeń socjalnych przyniósł rodzinom rok 2019, pisze prof. Iwona Sierpowska ze Szkoły Prawa Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu.

Komentarz do zmian prawa w obszarze pomocy społecznej i wsparcia socjalnego w 2019 roku

Rok 2019 największe korzyści w sferze świadczeń socjalnych przyniósł rodzinom. Niewątpliwie zmianą o dużym wydźwięku społecznym była rezygnacja ze stosowania kryterium dochodowego przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. W ten sposób dostęp do tzw. 500 plus otrzymali wszyscy rodzice, również ci, którzy wychowują tylko jedno dziecko. Opiekunowie małoletnich borykający się z problemami egzekucji alimentów zyskali nowe uprawnienia, będące częścią pakietu zmian w prawie alimentacyjnym. Podwyższeniu uległo kryterium dochodowe uprawniające do pomocy z funduszu alimentacyjnego z 725 do 800 zł na osobę w rodzinie. W ten sposób dostęp do świadczeń z funduszu uzyskało więcej dzieci, których rodzice nie łożą na ich utrzymanie.

Wśród nowych regulacji socjalnych dotyczących osób starszych odnotowania wymaga ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. „Emerytura matczyna" mimo swej potocznej nazwy nie jest adresowana wyłącznie do kobiet, ani nie jest emeryturą, nie opiera się bowiem na systemie składkowym. Celem świadczenia jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci, rezygnując z pracy zawodowej. Dla tych osób jest to substytut emerytury, a także symboliczny wyraz uznania ich wkładu w rozwój społeczeństwa. Mimo że wysokość świadczenia uzupełniającego nie może przekroczyć najniższej emerytury, to dla osób pobierających wcześniej zasiłek stały z pomocy społecznej z powodu wieku, jest to znacząca podwyżka dochodu.

Wzrost dochodów odczuły również osoby potrzebujące pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu. Świadczenie uzupełniające jest odpowiedzią na oczekiwania środowisk reprezentujących osoby niesamodzielne, niemniej satysfakcjonuje ono tylko nielicznych. Warunkiem jego otrzymania nie jest bowiem niepełnosprawność, jak się spodziewano, a niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Artykuł był publikowany w Dzienniku Rzeczpospolita z dnia 11.01.2020 r. 

Długo oczekiwane zmiany pojawiły się w sferze ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Ustawodawca jednoznacznie rozstrzygnął możliwość przymusowego obciążenia opłatą bliskich osoby umieszczonej w placówce. Małżonek i krewni mieszkańca domu pomocy społecznej nie będą mogli uchylać się od ciążących na nich zobowiązań. Jeżeli nie zgodzą się dobrowolnie ponosić wydatków lub nie będą chcieli ujawnić swoich dochodów, opłata zostanie ustalona w drodze decyzji administracyjnej.

Z całą pewnością rok 2020 przyniesie kolejne zmiany w obszarze pomocy społecznej i wsparcia socjalnego, wiele nowo uchwalonych przepisów oczekuje już na wejście w życie.

258 iwona sierpowska

O autorce

dr hab. Iwona Sierpowska prof. Uniwersytetu SWPS – pracownik akademicki, profesor na Wydziale Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS, radca prawny. Autorka monografii, podręczników oraz licznych artykułów z zakresu prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej. Wykładowca i trenerka na szkoleniach dla pracowników sądów, urzędów administracji oraz pracowników socjalnych. Członek komisji egzaminacyjnej do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo