strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Ochrona praw osób LGBT+ w Polsce – A. Bodnar, A. Śledzińska-Simon i P. Knut

Na ile współcześnie obowiązujące standardy międzynarodowe oraz konstytucyjne ochrony praw osób LGBT+ są w rzeczywistości realizowane w przepisach polskiego prawa oraz w orzecznictwie sądowym?

Zapraszamy do obejrzenia webinaru, który poprowadził prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Gośćmi byli: dr hab. Anna Śledzińska-Simon – ekspertka w zakresie praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego, oraz Paweł Knut – członek Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie. Punktem wyjścia do dyskusji był raport Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rozmówcy rozważali też wpływ najnowszych spraw rozstrzygniętych przez Trybunał Sprawiedliwości UE na kształtowanie standardów związanych z prawami osób LGBT+. Zastanawiali się także nad znaczeniem dla kształtowania polskiego ustawodawstwa w zakresie regulacji statusu związków osób tej samej płci 19 spraw, jakie zostały niedawno zakomunikowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/ochrona-praw-os%C3%B3b-lgbt-w-polsce-prof-adam-bodnar-dr/id1517783829?i=1000487221790
  • https://open.spotify.com/episode/4AQC3swy7UMqFiWTumVmFM
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/5d1dfe35-c5a5-42ff-a378-51352c075dcc?_lst

Gość

258 paweł knut

Paweł Knut – adwokat, członek Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie, a także Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w Biurze RPO. Członek zespołu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Ma ponad 9 lat doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących dyskryminacji ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową. Koordynator Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej. Doktorant i wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat przeciwdziałania zjawisku mowy nienawiści. W latach 2019–2020 realizował stypendium Komisji Fulbrighta w The New School (Nowy Jork). Autor i współautor wielu publikacji na temat ochrony prawnej osób LGBT w Polsce.

Gość

258 anna śledzińska-simon

dr hab. Anna Śledzińska-Simon – wykładowca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspertka w zakresie praw człowieka oraz prawa antydyskryminacyjnego. Redagowała przełomowe publikacje naukowe, m.in. „Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a sytuacja w Polsce” czy „Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie”. Od wielu lat zaangażowana na rzecz równości. Brała aktywny udział w pracach nad przygotowaniem projektu ustawy o uzgodnieniu płci, doradzając posłance Annie Grodzkiej.

Prowadzący

258 pawel kowalski

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo