strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka - konferencja naukowa

15 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja „Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka”, podczas której prof. Mirosław Wyrzykowski – wybitny prawnik, ekspert prawa administracyjnego i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku – otrzymał Księgę Jubileuszową. Organizatorami konferencji był Uniwersytet SWPS i Wolters Kluwer Polska, patronat nad nią objęła Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS.

W konferencji wzięli udział m.in. prof. dr hab. Ewa Łętowska, prof. dr hab. Stanisław Biernat, prof. dr hab. Roman Wieruszewski. Zachęcamy do wysłuchania wykładów o wolności wypowiedzi pod rządami populistów, a także o potrzebie refleksji nad ekonomicznymi aspektami populizmu w dyskusji o kryzysie demokracji liberalnych.

prof. Mirosław Wyrzykowski

258 Mirosław Wyrzykowski

Urodził się 1 kwietnia 1950 r. w Ciechanowie. W 1971 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1975 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1986 r. – doktora habilitowanego. Od 1991 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1995–2005 kierował Zakładem Prawa Porównawczego i Gospodarczego w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW.

W latach 1996–1999 prodziekan, a w latach 1999–2001 dziekan tego wydziału. W latach 1988–1990 kierownik Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 1990–1993 i 1996–2001 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 1996–2001 dyrektor Centrum Konstytucjonalizmu i Kultury Prawnej Instytutu Spraw Publicznych. W latach 1999–2001 członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. W latach 1990–1995 profesor szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego w Lozannie. W latach 1997–2011 profesor w Central European University w Budapeszcie. Prowadził wykłady m.in. na uniwersytetach w Paryżu (Sorbona), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.

Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczący Polskiej Sekcji Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Prawnych. Członek rad naukowych, m.in. Instytutu Historyczno-Prawnego, Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek rad programowych polskich i zagranicznych czasopism prawniczych.

Jest autorem licznych publikacji naukowych – monografii, artykułów i studiów z zakresu prawa administracyjnego i konstytucyjnego. W latach 2001–2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN na kadencję 2011–2014. Jest też członkiem Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo