strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Mowa nienawiści w Polsce

Cykl tematyczny: Kwiecień 2020
Hasło miesiąca: Koronawirus
27 stycznia 2020 r. w czasie uroczystości z okazji 75-lecia wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, jeden z ocalałych, Marian Turski, wygłosił słynne przemówienie. Wezwał w nim wszystkich do przestrzegania swoistego XI przykazania: „Nie bądź obojętny”. Czy rok po tym wydarzeniu to przesłanie faktycznie zostało zrealizowane? Czy w Polsce mamy do czynienia z coraz częstszymi przejawami mowy nienawiści? Jakie grupy społeczne są najbardziej dotknięte tym zjawiskiem? W jaki sposób możemy reagować, aby ograniczać przemoc słowną oraz fizyczną, motywowaną uprzedzeniami i stereotypowym myśleniem? Czy media społecznościowe przyczyniają się do szerzenia mowy nienawiści czy wręcz przeciwnie – stwarzają instrumenty pozwalające na większe uwrażliwienie? Jakie podejście do mowy nienawiści mają władze krajowe – politycy, prokuratura i sądy?

Spotkanie prowadzi prof. Adam Bodnar, wykładowca prawa na Uniwersytecie SWPS, RPO VII kadencji. Jego gośćmi są dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka PAN, oraz Marcin Sośniak, zastępca dyrektora ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/mowa-nienawi%C5%9Bci-w-polsce-dr-aleksandra-gliszczy%C5%84ska/id1517783829?i=1000506999270
  • https://open.spotify.com/episode/3HFurOJOpv54VnjJgavt3T?si=lHK65WlDQsaNQFAuIyZKKg
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/47a76460-96a8-4e42-b0ce-99ca686d66bd?_lst

Goście

258 Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias – adiunktka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka PAN, laureatka licznych nagród naukowych i stypendiów, specjalistka z zakresu prawnych aspektów przeciwdziałania mowie nienawiści. Autorka przełomowej monografii pt. „Przeciwdziałanie antysemityzmowi. Instrumenty Prawa Międzynarodowego” (Warszawa 2014), a także kilkudziesięciu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

258 Marcin Sośniak

Marcin Sośniak – prawnik, od 2004 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie na stanowisku zastępcy dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania. Współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Migracji działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zawodowo zajmuje się problematyką ochrony praw cudzoziemców, praw mniejszości narodowych i etnicznych, prawem antydyskryminacyjnym oraz przeciwdziałaniem przestępczości motywowanej nienawiścią. Prowadził zajęcia z prawa antydyskryminacyjnego oraz praw mniejszości narodowych i etnicznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także z praw człowieka cudzoziemców na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach pracy w Biurze RPO prowadzi liczne szkolenia i warsztaty poświęcone przestępstwom i mowie nienawiści, również w ramach kursów doszkalających dla funkcjonariuszy Policji.

Prowadzący

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – Rzecznik Praw Obywatelskich. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo