strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Prawa człowieka wobec nowych technologii (podcast)

Czy warto poszerzać zakres Karty Praw Podstawowych UE? W jaki sposób powinny być skonstruowane nowe prawa związane z ochroną środowiska, zmianą klimatu, cyfryzacją, sztuczną inteligencją, demokracją i globalizacją? Zagadnienia te poruszyliśmy podczas konferencji „Manifest „Każdy człowiek” – czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?”. Ambasadorem projektu został prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Wydarzenie składało się z 3 paneli. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym wystąpieniem z panelu I.

Habeas potestatem humanam, habeas mentem. Prawa człowieka wobec nowych technologii.

Profesor Ryszard Piotrowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Nowe technologie niosą za sobą wiele pozytywnych rezultatów. To dzięki nim świat się rozwija, korzystamy z powszechnego dostępu do informacji oraz możemy niemal bez ograniczeń kontaktować się ze sobą. Nie można jednak zapominać o pułapce technologicznej, w której się znajdujemy. Okazuje się bowiem, że popularyzacja narzędzi technogennych uniemożliwia powstrzymanie wynikających z nich negatywnych konsekwencji.

Jakie zagrożenia niesie za sobą algorytmizacja społeczeństwa? Dlaczego habeas mentem - integralność własnych myśli, jest tak ważna? Czy odpowiednio sformułowane prawo może okazać się remedium dla ryzyka wynikającego z postępu technologicznego? Podczas wystąpienia profesora Ryszarda Piotrowskiego poznajemy odpowiedzi na te nieoczywiste pytania.

 

Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/prawa-cz%C5%82owieka-wobec-nowych-technologii-prof-ryszard/id1517783829?i=1000546891896
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/060a1c8e-c1e2-48f9-90ec-9c30a2b57661?_lst
  • https://www.empik.com/22-prawa-czlowieka-wobec-nowych-technologii-prof-ryszard-piotrowski-strefa-prawa-uniwersytetu-opracowanie-zbiorowe,p1291023880,ebooki-i-mp3-p

Interesujesz się prawem? Dołącz do nas w grupie Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Prelegent

Michał Tarka

prof. Ryszard Piotrowski – polski prawnik, konstytucjonalista, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, komentator wydarzeń polskiego życia publicznego. Jest nauczycielem akademickim Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie w 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa (specjalność: prawo konstytucyjne) na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”, nagrodzonej II nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UW. Autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, zagadnieniom tworzenia prawa oraz prawu konstytucyjnemu porównawczemu. Wchodził w skład zespołu pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który w marcu 1981 r. przygotował pierwszy kompletny projekt ustawy o Trybunale Stanu. Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, prowadził badania i wygłaszał wykłady na uniwersytetach amerykańskich, stypendysta American Council of Learned Societies, Consiglio Nazionale delle Ricerche i Senatu włoskiego. Był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, w Akademii Humanistycznej w Pułtusku i w Szkole Wyższej TWP. W 2017 r. został członkiem rady programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo