strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Prawo do czystego powietrza (podcast)

Czy warto poszerzać zakres Karty Praw Podstawowych UE? W jaki sposób powinny być skonstruowane nowe prawa związane z ochroną środowiska, zmianą klimatu, cyfryzacją, sztuczną inteligencją, demokracją i globalizacją? Zagadnienia te poruszyliśmy podczas konferencji „Manifest „Każdy człowiek” – czy potrzebujemy nowych praw w Karcie Praw Podstawowych?”. Ambasadorem projektu został prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Wydarzenie składało się z 3 paneli. Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem z panelu II.

Prawo nr 1: Prawo do czystego środowiska

Prof. Barbara Iwańska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nowe prawa stanowiące rozszerzenie Karty Praw Podstawowych mają odpowiadać między innymi na wyzwania współczesności i dotyczyć na przykład ochrony środowiska. Jest to niezwykle istotne, ponieważ nie sposób nie zauważyć, że w miarę rozwoju cywilizacji człowiek w coraz większym stopniu doprowadza do zanieczyszczania otoczenia. Zmiany te nie pozostają obojętne także dla praw człowieka. Bezpośrednio lub pośrednio wpływają na prawo do życia, prawo do zdrowia, czy prawo do środowiska — w tym przede wszystkim czystego powietrza. Co zatem kryje się pod prawem do czystego środowiska? Dlaczego tak ważny jest konsensus pomiędzy interesem polityków a zdrowiem i komfortem obywateli? Na te i wiele innych pytań odpowiada prof. Barbara Iwańska.

 

Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/prawo-do-czystego-powietrza-prof-barbara-iwa%C5%84ska/id1517783829?i=1000549021428
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/558473f8-6af3-44b2-bfce-dd1640b58e7b?_lst
  • https://www.empik.com/25-prawo-do-czystego-powietrza-prof-barbara-iwanska-strefa-prawa-uniwersytetu-swps-podcast-opracowanie-zbiorowe,p1293697713,ebooki-i-mp3-p

Interesujesz się prawem? Dołącz do nas w grupie Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Prelegentka

prof. Barbara Iwańska – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Centrum Prawa Ochrony Środowiska WPIA UJ. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała w 2001 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Technika genetyczna jako problem prawa ochrony środowiska”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo ze specjalnością prawo ochrony środowiska został jej nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2.10.2013 r. Tematem jej rozprawy habilitacyjnej była koncepcja skargi zbiorowej w prawie ochrony środowiska. Monografia habilitacyjna została wyróżniona w 50. Jubileuszowym Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace naukowe. Jej zainteresowania badawcze obejmują unijne i polskie prawo środowiska, w tym problematykę prawną gwarancji prawnych ochrony środowiska oraz europeizacji prawa ochrony środowiska. Członkini Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz międzynarodowej grupy prawników Avosetta Group, stanowiącej forum wymiany naukowej i współpracy przedstawicieli środowisk naukowych uniwersytetów europejskich, zajmujących się prawem ochrony środowiska.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo