strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym a prawa człowieka (podcast)

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie funkcjonuje na podstawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Zatem jest on przeznaczony dla osób, które sąd uznał za stwarzające zagrożenie dla społeczeństwa ze względu na zaburzenia psychiczne, które zostały u nich zdiagnozowane. Czym wobec tego różnią się Ośrodki Psychiatrii Sądowej od KOZZD? Dlaczego łatwo jest zostać umieszczonym w KOZZD, a wyjście z tego ośrodka jest tak trudne? Jak wygląda życie pacjentów oraz proces przygotowania ich do funkcjonowania w społeczeństwie? Czy pacjenci są traktowani z godnością? Dlaczego osoby umieszczone tam prowadziły protesty głodowe? Czy filozofia izolacji postpenalnej w Polsce powinna ulec zmianie? Jaki wpływ na tę dyskusję ma powstanie drugiego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym? Na te pytania odpowiadają gość oraz gościnie spotkania: dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS; dr Agnieszka Gutkowska, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Agnieszka Welento-Nowacka, biegły psychiatra, ordynator zakładu psychiatrycznego o podstawowym zabezpieczeniu. Spotkanie prowadzi dr Ewa Dawidziuk, prawniczka, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, dyrektor zespołu do spraw wykonywania kar w Biurze RPO.

Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/krajowy-o%C5%9Brodek-zapobiegania-zachowaniom-dyssocjalnym/id1517783829?i=1000550773208
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/c07451a7-d662-4ad4-9079-584898a2ed3a?_lst
  • https://www.empik.com/30-krajowy-osrodek-zapobiegania-zachowaniom-dyssocjalnym-a-prawa-czlowieka-opracowanie-zbiorowe,p1296366364,ebooki-i-mp3-p

Wszystkie materiały z tego cyklu znajdziesz w naszych playlistach na Spotify:

Interesujesz się prawem? Dołącz do nas w grupie Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Goście

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Anna Wyrozumska

dr Agnieszka Gutkowska – adiunkt w Zakładzie Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat. W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości brała udział w badaniach akt sądowych spraw o zastosowanie środków postpenalnych. Jest współautorką, będącej efektem tych badań, książki „Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa”. Aktualnie prowadzi badania dot. wolnościowego środka postpenalnego - nadzoru prewencyjnego.

Anna Wyrozumska

Agnieszka Welento-Nowacka – biegły psychiatra, ordynator zakładu psychiatrycznego o podstawowym zabezpieczeniu, promująca narzędzia HCRv3 i SAPROF w opiniowaniu biegłych psychiatrów, jako ekspert zewnętrzny dwukrotnie brała udział w wykonaniu ekspertyzy dotyczącej warunków panujących w KOZZD w ramach wizytacji KMPT.

Prowadząca

258 adam bodnar

dr Ewa Dawidziuk – prawniczka, naukowo zajmuje się prawem karnym wykonawczym, funkcjonowaniem różnego rodzaju miejsc pozbawienia wolności (placówki dla nieletnich, KOZZD, oddziały psychiatrii sądowej, jednostki penitencjarne). Od 2007 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym od 2015 r. dyrektor Zespołu do spraw wykonywania kar. W latach 2016–2020 koordynator i członek Zespołu ekspertów do spraw alimentów. W 2013 r. została opublikowana jej praca doktorska pt. Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych. Aktualnie prowadzi badania dotyczące osób w stanie paliatywnym przebywających w jednostkach penitencjarnych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia w module „Prawa osób pozbawionych wolności”, a także dotyczące orzecznictwa ETPC odnoszącego się do osób pozbawionych wolności, implementacji wyroków ETPC (wymiar instytucjonalny) i aktualnych zmian w prawie. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Penitencjarnego Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo