strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Praworządność w Polsce oraz w Unii Europejskiej (podcast)

Od kilku lat w Polsce trwa kryzys praworządności. Doprowadził on między innymi do nałożenia kar finansowych na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz do zawieszanie wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Kryzys ten podważa zaufanie do stabilności prawa oraz jego przewidywalności. Ogranicza także obywateli w możliwości ochrony ich praw. Na przestrzeni ostatnich lat Unia Europejska stworzyła mechanizmy egzekwowania przestrzegania zasady praworządności, takie jak np. uwarunkowanie płatności funduszy unijnych. 16 lutego 2022 r. TSUE orzekł o zgodności tego mechanizmu z Traktatami UE, a 22 lutego 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania w odniesieniu do Polski. W jaki sposób wpływa to na praworządność w Polsce i w Unii Europejskiej? O tym rozmawiają goście spotkania: dr Paweł Filipek, główny specjalista w Biurze RPO w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego; Maria Ejchart-Dubois, prawniczka z Inicjatywy „Wolne Sądy” oraz dr hab. Krystian Markiewicz, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Poruszają oni tematykę związaną z aktualną sytuacją dotyczącą konfliktu o praworządność na linii Polska — UE, a także komentują najnowsze wyroki Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz TSUE. Spotkanie prowadzi prof. Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/praworz%C4%85dno%C5%9B%C4%87-w-polsce-oraz-w-unii-europejskiej-dr/id1517783829?i=1000552511712
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/5ab8c61e-d58d-4477-9e76-254de3dc9ee3?_lst
  • https://www.empik.com/34-praworzadnosc-w-polsce-oraz-w-unii-europejskiej-dr-pawel-filipek-maria-ejchart-dubois-prof-opracowanie-zbiorowe,p1297533893,ebooki-i-mp3-p

Wszystkie materiały z tego cyklu znajdziesz w naszych playlistach na Spotify:

Interesujesz się prawem? Dołącz do nas w grupie Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Goście

dr Paweł Filipek – adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, do grudnia 2021 r. główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego odpowiedzialny za prowadzenie spraw dotyczących praworządności przed TK, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Anna Wyrozumska

Maria Ejchart-Dubois – prawniczka z Inicjatywy „Wolne Sądy”, prezeska Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy oraz przewodnicząca Komitetu Obrony Sprawiedliwości.

Anna Wyrozumska

prof. Krystian Markiewicz – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Prowadzący

258 adam bodnar

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS – były Rzecznik Praw Obywatelskich, obecny dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Prawnik i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk prawnych, w latach 2010–2015 wiceprezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego oraz zespołu redakcji kulturaliberalna.pl. Jest autorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo