strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Kobiety w organach zarządczych i nadzorczych spółek (podcast)

W wielu krajach od lat trwa debata na temat udziału kobiet w życiu gospodarczym. Jednym z najciekawszych aspektów w tym zakresie jest udział kobiet w organach zarządczych i nadzorczych spółek. Z jednej strony pojawiają się argumenty za określeniem parytetu płci w organach spółek, co może przyczynić się do pełniejszego wykorzystywania potencjału wysoko wykwalifikowanych kobiet. Z drugiej strony przedstawiane są argumenty odnoszące się do swobody prowadzenia działalności przez przedsiębiorców, czego konsekwencją jest minimalizowanie wpływu prawodawcy na wybór osób będących w organach spółek. Pierwszym krajem, który wprowadził parytet kobiet wśród członków organów spółek, była Norwegia. Następnie kolejne kraje wprowadzały zróżnicowane rozwiązania m.in. Belgia, Islandia, Włochy, Holandia czy Hiszpania. Jednymi z najnowszych są rozwiązania niemieckie, gdzie parytet w zarządach stał się prawem federalnym. Do jakich wniosków dojdziemy, analizując ten temat z perspektywy prawnoporównawczej? Czy zasada parytetu płci w organach spółek zostanie wprowadzona także w Polsce? Jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą to rozwiązanie? Na te i wiele innych pytań odpowiadają goście spotkania: Patrycja Kamionek — zajmująca się koordynowaniem programy Karty Różnorodności oraz współpracą z organizacjami europejskimi, dr Justyna Sarnowska — socjolożka, prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie oraz dr Paweł Mazur — prawnik, naukowo zajmujący się prawem cywilnym i handlowym. Webinar prowadzi dr Dariusz Kowalski, prawnik, ekonomista, radca prawny i wykładowca na Uniwersytecie SWPS.

Podcastu można też posłuchać na Spotify:

  • https://podcasts.apple.com/us/podcast/kobiety-w-organach-zarz%C4%85dczych-i-nadzorczych-sp%C3%B3%C5%82ek/id1517783829?i=1000554068483
  • https://lectonapp.com/pl/audiobook/3d83cc57-be9b-45aa-aef3-61f0a1990c8e?_lst
  • https://www.empik.com/38-kobiety-w-organach-zarzadczych-i-nadzorczych-spolek-patrycja-kamionek-dr-pawel-mazur-dr-just-opracowanie-zbiorowe,p1297881639,ebooki-i-mp3-p
 

Interesujesz się prawem? Dołącz do nas w grupie Strefa Prawa Uniwersytetu SWPS na Facebooku.

Goście

258 adam bodnar

Patrycja Kamionek – Menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Zajmuje się koordynowaniem programy Karty Różnorodności oraz współpracą z organizacjami europejskimi. Wcześniejsze doświadczenie zdobywała w na stanowisku specjalistki CSR w branży hotelarskiej, gdzie zajmowała się budową strategii CSR oraz wspierała dział marketingu i komunikacji. Absolwentka filologii angielskiej UW w zakresie tłumaczenia specjalistycznego, studiów podyplomowych Społecznie Odpowiedzialny Biznes w WSP TWP w Warszawie oraz studiów podyplomowych Manager CSR w Collegium Civitas.

258 adam bodnar

dr Justyna Sarnowska – Socjolożka, prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W 2018 roku obroniła rozprawę doktorską „Socjalizacyjna rola migracji międzynarodowych w procesie wchodzenia na rynek pracy”, za którą otrzymała wyróżnienie w konkursie im. Joanny Matejko organizowanym przez Komitet Badań nad Migracjami PAN i Fundację Ośrodek Badań nad Migracjami. Jest badaczką specjalizującą się m.in. w zagadnieniach związanych z rynkiem pracy.

258 adam bodnar

dr Paweł Mazur – Prawnik, naukowo zajmuje się prawem cywilnym i handlowym. Adwokat w kancelarii Rymarz Zdort. Autor licznych książek i artykułów naukowych z zakresu prawa spółek.

Prowadzący

258 adam bodnar

dr Dariusz Kowalski – Prawnik, ekonomista, radca prawny. Naukowo zajmuje się prawem gospodarczym i finansowym. Pełni funkcję specjalisty w Departamencie Instrumentów Finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest odpowiedzialny za koordynację prawną projektów: JEREMIE, JEREMIE 2, Instrumenty Zwrotne – PO RPW, PO IR (Fundusze Funduszy: KOFI, Biznest, Starter i Otwarte Innowacje). Te programy są związane ze wsparciem finansowym przedsiębiorstw w formie instrumentów zwrotnych, np. kredytów, poręczeń czy inwestycji o charakterze kapitałowym. Uczestnik grup roboczych przy Związku Banków Polskich, ministerstwach czy organizacjach branżowych. Autor artykułów naukowych z zakresu przedsiębiorczości i prawa finansowego, publikowanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz inne ośrodki naukowe i badawcze na terenie kraju. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych, publicznego prawa ochrony konkurencji i wstępu do prawoznawstwa.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo