strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Trudności w komunikacji prawniczej - dlaczego język prawa jest niezrozumiały dla społeczeństwa? (podcast)

Język prawny i prawniczy nie należy do prostych, a obywatele chcąc nie chcąc stykają się z językiem prawa przed sądami, czy częściej – załatwiając swoje urzędowe sprawy. Pojawia się zatem pytanie, czy skoro język prawniczy tłumaczący w założeniu język prawny, w którym formułowane są m.in. przepisy, można uprościć? Czy sędziowie i urzędnicy mogą w prostszy i przystępniejszy sposób komunikować się z obywatelami? Czy sędziowie uczeni są podczas aplikacji komunikatywności? Czy adwokaci, bądź radcy prawni tłumaczą język prawa dla swoich klientów? Czy być może niezrozumienie języka prawa wynika ze słabej świadomości prawnej obywateli? Czy prawa powinno uczyć się w szkołach średnich? Czy język prawa można uprosić? Od czego należałoby zacząć?

O tym, czy język prawniczy może być niezrozumiały dla społeczeństwa, a także o świadomości prawnej obywateli porozmawiali wykładowcy na kierunku prawo na Wydziale Prawa w Warszawie oraz Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPSJarosław Gwizdak oraz Aleksander Hyżorek.

Kliknij tutaj, by posłuchać podcastu na Spotify, lub wybierz swój ulubiony serwis streamingowy: Apple Podcasts, Lecton.

Gość

Jarosław Gwizdak

Jarosław Gwizdak – członek zarządu fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, prawniczego think-tanku. Prawnik, aktywista, rzecznik instytucji publicznych i ADR. Prawniczy felietonista. Pierwszy w Polsce laureat nagrody „Obywatelski Sędzia Roku 2015” przyznanej przez Fundację CourtWatch Polska. Od 2003 r. sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach; w latach 2013–2017 pełnił funkcję prezesa tego Sądu. W czerwcu 2019 r. złożył urząd sędziego RP. Od tamtej pory jest działaczem trzeciego sektora (organizacji pozarządowej), gdzie pracuje nad poprawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego, postępowania cywilnego i sprawozdawczości sądowej. Lubi popkulturę.

Prowadzący

Aleksander Hyżorek

Aleksander Hyżorek - prawnik, nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się prawem i postępowaniem administracyjnym oraz prawnymi aspektami rynku nieruchomości. Analizuje proces uzyskiwania decyzji administracyjnych, stosunek organów administracji publicznej do obywateli i przedsiębiorców, zaskarżalność aktów administracyjnych do sądu sdministracyjnego oraz formy i sposoby działania administracji publicznej. Pracę magisterską pt. „Prawo do sądu a uzasadnianie orzeczeń sądowych – studium konstytucyjnoprawne” obronił pod opieką i kierunkiem prof. Adama Bodnara. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego oraz prawa rynku nieruchomości. Studentów szkoli także w obszarze umiejętności miękkich istotnych z punktu widzenia pracy prawnika.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo