strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Czy prawo nadąży za sztuczną inteligencją? (podcast)

Cały świat mówi dziś o sztucznej inteligencji. Generatywna AI jak ChatGPT czy Midjourney trafiły pod strzechy i zawładnęły wyobraźnią milionów. Część wpływowych nazwisk nawołuje do czasowego wstrzymania prac nad rozwojem AI albo przynajmniej ostrożności i uregulowania tego sektora. W ostatnich dniach Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rozporządzenia – kompleksowej regulacji prawnej, dotyczącej sztucznej inteligencji – tzw. AI Act.  Nowe zapisy mają stać się światowym standardem w tym zakresie.

Czego dotyczy to rozporządzenie? Jakie inne problemy prawne wiążą się z rozwojem sztucznej inteligencji? Co z prawami autorskimi do tekstów i grafik generowanych przez AI? A co z prawami twórców, których dzieła wykorzystano do wytrenowania generatywnej AI? Kto odpowie za szkody wyrządzone przez sztuczną inteligencję? Jak prawo podchodzi do przetwarzania danych osobowych przez AI? Na te i inne tematy porozmawiali Piotr Ruchała – adwokat, ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej i nowych technologii, Senior Associate w Kancelarii SMM Legal oraz dr Tomasz Lewandowski – adwokat, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Kliknij tutaj, by posłuchać podcastu na Spotify, lub wybierz swój ulubiony serwis streamingowy: Apple Podcasts, Lecton.

Gość

Piotr Ruchała

Piotr Ruchała – specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Doradza klientom, reprezentuje ich w sporach i wspiera w transakcjach, zwłaszcza w zakresie umów IT.

Współpracuje z SMM Legal od 2012 roku. Realizował m.in. projekty dla klientów z sektora bankowego, energetycznego, chemicznego, targowego czy IT.

Reprezentuje klientów i doradza im w sporach sądowych, m. in. w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji, roszczeń o naprawienie szkody wywołanej przez porozumienia ograniczające konkurencję, stosowania klauzul niedozwolonych, naruszeń dóbr osobistych oraz sporach na gruncie umów handlowych, a także w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Przygotowuje i negocjuje umowy, zwłaszcza w zakresie obrotu własnością intelektualną i specjalistyczne umowy dotyczące produktów i usług IT: umowy o stworzenie, wdrożenie i rozwój oprogramowania, umowy serwisowe, umowy licencyjne, umowy o depozyt kodu źródłowego). Bierze udział w badaniach due dilligence.

 

Prowadzący

dr Tomasz Lewandowski

dr Tomasz Lewandowski – prawnik, specjalista w zakresie ochrony danych osobowych. Zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, prawem ochrony danych osobowych, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz filozofią prawa międzynarodowego. Zawodowo związany z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k., gdzie świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony danych osobowych. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego publicznego i instytucjonalnego prawa UE oraz prawa ochrony danych osobowych.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo