strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Kobiety w wyborach – wpływ wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania na uczestnictwo w wyborach (podcast)

Zbliżające się wybory parlamentarne od tygodni stanowią dominujący temat debat publicznych i doniesień medialnych. Jednym z wiodących wątków jest m.in. udział poszczególnych grup społecznych w październikowym głosowaniu. Przy tej okazji pojawia się pytanie o głos kobiet i jego znaczenie – czy jest możliwe, że ich aktywność wyborcza lub jej brak, przechyli szalę najbliższych wyborów?   

Jaki był dotychczas udział kobiet, a jaki – mężczyzn w głosowaniach wyborczych? Czy kobiety mają poczucie sprawczości w kontekście wyborów? Czy wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania mają wpływ na aktywność wyborczą kobiet? Jakie były preferencje partyjne kobiet, biorąc pod uwagę wyniki poprzednich wyborów? I co się zmieniło w tej kwestii? Czy można wskazać na konkretne czynniki, które wpływają na absencję wyborczą kobiet? Jakie są obecne wskaźniki udziału kobiet na listach wyborczych głównych partii politycznych w Polsce?

Te i wiele innych wątków związanych z aktywnością wyborczą kobiet podjęła socjolożka i politolożka dr Marta Żerkowska Balas w rozmowie z prawnikiem dr. Filipem Czernickim.

Kliknij tutaj, by posłuchać podcastu na Spotify, lub wybierz swój ulubiony serwis streamingowy: Apple Podcasts, Lecton.

Gościni

dr Marta Żerkowska Balas

dr Marta Żerkowska Balas – socjolożka i politolożka. W pracy naukowej koncentruje się na badaniu zachowań wyborczych. Analizuje relacje między obywatelami a partiami politycznymi, ze szczególnym naciskiem na koncepcję identyfikacji partyjnej i brandingu politycznego. Interesują ją również zagadnienia związane z praktyką i teorią demokracji oraz jej postępującym regresem. Brała udział w licznych projektach badawczych realizowanych na Uniwersytecie SWPS. Prowadziła też własny projekt dotyczący marki politycznej, w którym zaproponowała nowe podejście do relacji partia–wyborca. Współpracowała z wieloma organizacjami akademickimi, pozarządowymi, biznesowymi oraz z think tankami i platformami medialnymi. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów prasowych, rozdziałów książek i raportów. Regularnie komentuje bieżące wydarzenia polityczne w czołowych mediach.

Prowadzący

dr Filip Czernicki

dr Filip Czernicki – prawnik specjalizujący się w prawie lotniczym, prawie spółek oraz zarządzaniu projektami i administracją w biznesie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną we współpracy z Universität Bonn. W 2016 obronił doktorat w Instytucie Prawa Karnego UW. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia, jak: dostęp do prawa, promocja działalności pro bono wśród prawników, rozwój programów praktycznego nauczania prawa oraz tworzenie studenckich poradni prawnych w Polsce i Europie Wschodniej. Laureat nagrody European Pro Bono Award 2012. W 2013 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz w 2010 roku uhonorowany Medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Na Uniwersytecie SWPS, na kierunkach Prawo oraz Prawo w Biznesie, uczy przedmiotów dot. prawa biznesowego, prowadzi również seminarium licencjackie na kierunku Prawo w Biznesie.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo