strefa PRAWA logo4

logo uswps nazwa 3

Zmiany w ochronie praw dzieci – co musisz wiedzieć? (podcast)

Co jakiś czas opinią publiczną wstrząsa dramatyczne wydarzenie, którego ofiarą pada bezbronne dziecko. Wówczas podnoszą się liczne głosy krytyki pod adresem instytucji odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa oraz samych zapisów prawnych. Niestety, każdy kolejny dramat dziecka pokazuje, że jest w tym zakresie jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Zagadnienia dotyczące ochrony małoletnich, praw dzieci, międzynarodowych standardów oraz najnowszych zmian legislacyjnych w tym obszarze, omówiły: adwokatka i rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak oraz radczyni prawna Olga Trocha w rozmowie z prawniczką Dominiką Kuną.

Z czego wynikają trudności w egzekwowaniu praw chroniących dzieci? Jakie toczą się wokół tej sprawy konflikty prawne i debaty społeczne? Jaki kształt mogą mieć nowe ustawy i poprawki do istniejących przepisów? Jak interpretować istniejące wytyczne prawne, które wpływają na praktykę ochrony praw dziecka? Jak brzmi treść międzynarodowych konwencji i traktatów dotyczących tego obszaru i jak je stosować w praktyce?

O tym wszystkim – w ramach webinaru organizowanego przez Strefę Prawa USWPS.

Kliknij tutaj, by posłuchać podcastu na Spotify, lub wybierz swój ulubiony serwis streamingowy: Apple Podcasts, Lecton.

Gościni

Monika Horna-Cieślak

Monika Horna-Cieślak – adwokatka, aktywistka, działaczka społeczna. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej oraz seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje bardzo szerokie działania m.in. legislacyjne, szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne. Tworzyła kampanie społeczne, budowała przyjazny wymiar sprawiedliwości, świadczyła indywidualne konsultacje i wsparcie dla klientów Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z największą organizacją pozarządową zajmująca się tematem krzywdzenia dzieci – Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Jest Członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także tutorką programu HELP Rady Europy i współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci.

Gościni

Olga Trocha

Olga Trocha – jest radcą prawnym, specjalizującym się w ochronie dzieci. Pracuje w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w organizacjach pozarządowych, w tym w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej. Pracowała również w prokuraturze oraz w kancelariach radcowskich. Koordynowała badania aktowe dotyczące udziału dzieci w procedurach sądowych oraz inicjatywy rzecznicze na rzecz poprawy warunków przesłuchiwania dzieci. Prowadziła szkolenia dla różnych grup zawodowych, w tym dla radców prawnych i aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Jest autorką publikacji na temat udziału dzieci w postępowaniu karnym i rodzicielstwa zastępczego.

Prowadząca

Dominika Kuna

Dominika Kuna – prawniczka, filozofka, zainteresowana prawami człowieka, prawem konstytucyjnym, prawem rodzinnym oraz postępowaniem cywilnym; autorka publikacji poświęconych prawom dzieci, prawu konstytucyjnemu oraz zagadnieniom związanym z ochroną życia rodzinnego, działaczka na rzecz praw najmłodszych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z praktycznej logiki prawniczej, wykładni prawa oraz postępowania nieprocesowego. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącej Sekcji Dzieci i Dzieciństwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, jest członkinią International Society of Family Law i należy do Alumnek Fundacji Lesława M. Pagi.

Najnowsze artykuły - Prawo

Kanały

Zobacz także

strefa psyche strefa designu strefa zarzadzania strefa kultur logostrefa kultur logo