Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS

Obszarem, w którym innowacje technologiczne wzbudzają szczególnie duże emocje jest medycyna. Technologia daje nam nadzieję na leczenie chorób oraz zapobieganie schorzeniom, z którymi dotychczas toczyliśmy nierówną walkę. Zaliczyć do nich można m.in. demencję.

Czym jest demencja i kto na nią cierpi? W jaki sposób się ją diagnozuje? Jaka jest relacja między umysłem, językiem a demencją? Co mówią na ten temat najnowsze badania i jak do pracy z osobami z demencją przysłużyć się może sztuczna inteligencja? Czym jest przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i projekt CLARIN? A także co wnosi wykorzystanie technik językowych do badań nad demencją?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą Agnieszka Żelwetro, neuropsycholożka oraz dr Agnieszka Dziob-Zadworna, koordynatorka badawczo-rozwojowa projektu CLARIN-PL. Rozmowę poprowadzi dr Maksymilian Bielecki.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania. Kliknij, by wypełnić formularz zgłoszeniowy.

25 listopada 2022 r.
17.00–18.00
online
 

Technologia a człowiek to cykl rozmów z naukowcami i ekspertami z sektora IT, w którym rozmawiamy o roli nowoczesnych technologii we współczesnym świecie. Podczas spotkań poruszamy kwestie oddziaływania technologii na m.in.: naukę, medycynę, pracę, a także na codzienne życie człowieka. Wspólnie ze specjalistami porozmawiamy również o szansach i zagrożeniach, które niesie za sobą postęp naukowo-technologiczny.

Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Przyglądamy się i omawiamy szanse, ale i ryzyka, jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. W ramach wielu webinarów i podcastów spotkamy się z naukowcami, ekspertami i praktykami, którzy w różny sposób związani są z sektorem IT. Podczas rozmów połączymy merytoryczną, ścisłą wiedzę informatyczną z zagadnieniami społecznymi i humanistycznymi.

Gościni

Agnieszka Żelwetro

 

Agnieszka Żelwetro - absolwentka psychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalistka psychologii klinicznej – neuropsycholog. Pracuje w Ośrodku Badawczo – Naukowo – Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie. W pracy klinicznej zajmuje się diagnozą osób z zaburzeniami poznawczymi oraz wprowadzaniem niefarmakologicznych metod oddziaływań. Prowadzi szkolenia dla kadr medycznych. Organizuje międzynarodowe seminaria neuropsychologiczne. Wykłada neuropsychologię na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, współpracuje z Instytutem Psychologii UWr, prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z Psychogerontologii. W pracy naukowej i klinicznej koncentruje się na procesach związanych ze starzeniem się umysłu oraz profilach neuropsychologicznych otępień. Jest współtwórcą innowacji społecznej – „Teatru Reminiscencyjnego” z udziałem osób z zaburzeniami poznawczymi. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Psycheland we Wrocławiu. Pomysłodawca, współtwórca i prezes Fundacji „Sztukowanie Pamięci” na rzecz osób starszych, osób z zaburzeniami poznawczymi i ich rodzin. Zastępca przewodniczącej Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu. Wolontariuszka w schronisku na Monte do Gozo w Hiszpanii. Fascynuje się fenomenem Camino de Santiago. Miłośniczka Iberii i jazdy na rowerze.

dr Agnieszka Dziob-Zadworna

dr Agnieszka Dziob-Zadworna – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim w 2009 roku. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa obroniła w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie w 2019 roku. Od 2010 roku jes związana z Politechniką Wrocławską, gdzie pracuje w projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, których celem jest wykorzystanie zasobów językowych w inteligentnej analizie języka, tekstu i łączenie tekstu z wiedzą pozajęzykową. Od 2021 pełni obowiązki koordynatorki badawczo-rozwojowej projektu CLARIN-PL (https://clarin-pl.eu/) w Katedrze Sztucznej Inteligencji Wydziału Informatyki PWr, zajmując się komunikacją – wyjściem CLARIN-u-PL “na świat”, zarządza kontaktami z sektorem komercyjnym, tworzy portfolio produktów i usług oraz zarządza procesem produkcji oprogramowania pod kątem użytkownika komercyjnego. Od bieżącego roku akademickiego jest wykładowczynią przedmiotów związanych z zarządzaniem projektami na Wydziale Zarządzania PWr. W swojej pracy łączy współczesne metody zarządzania produkcją oprogramowania (agile, lean) w taki sposób, żeby projekty, które są realizowane w zespole, w którym pracuje, pozostały zgodne z warunkami narzuconymi odgórnie przez instytucje finansujące. Stara się przełamać stereotyp humanisty w nauce i kobiety w nauce.

Prowadzący

258 bielecki

dr Maksymilian Bielecki – psycholog, neurokognitywista, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim psychologia poznawcza, a także metodologia, psychometria i statystyka. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych HumanTech SWPS. W ramach prac centrum wykorzystuje wiedzę psychologiczną do tworzenia i ulepszania produktów, procesów i usług. Równolegle z działalnością naukową od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu, jako lider projektów B+R, a także konsultant w zakresie statystyki i ekonomii behawioralnej.

Termin i miejsce

25 listopada 2022 r. 
godz. 17.00–18.00, online

Kontakt

Anna Marszałek-Głowacka
[email protected]

Archiwum wydarzeń

17
lutego
images/Ux_mag_camp_1175x950.jpg

Konferencja UX MAG CAMP

Webinar

Wydarzenia objęte patronatem Strefy Technologii

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Nasze kanały

Sprawdź, gdzie jeszcze możesz się z nami spotkać

Zobacz także

logo strefapsycheGroup 426Group 430logo white kopiastrefa zarzadznia logo 05