Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS

W badaniach dotyczących skuteczności w grach wideo (VG) od dawna stwierdzono, że istnieje powiązanie między umiejętnościami w tym obszarze a różnymi zmiennymi demograficznymi i behawioralnymi. Przykładem takich zmiennych są wiek, inteligencja oraz zdolność do skupiania uwagi wzrokowej. Ciekawość naukowców przykuwa również związek anatomii mózgu z efektywnością graczy.

Kto radzi sobie w grach lepiej i od czego to zależy? Jakie zmiany związane z graniem widzimy w zachowaniu graczy? A jakie w ich mózgu? Czy zmiany te mają jakiś (mierzalny) wpływ na funkcjonowanie poza środowiskiem gry? Czy - zgodnie z powszechnie powielanym stereotypem - gry wpływają negatywnie na jakieś aspekty naszego funkcjonowania poznawczego? Co dzieje się w mózgu w czasie trwania samej rozgrywki?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą psycholożka dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS i psycholożka, neurokognitywistyka dr Natalia Kowalczyk, współautorki artykułu “Neuroanatomical predictors of complex skill acquisition during video game training”, opublikowanego w Frontiers in Neuroscience. Spotkanie poprowadzi dr Maksymilian Bielecki.

Spotkanie będzie realizowane na żywo – każdy może zadawać pytania.

21 lipca 2023 r.
17.00–18.00
online
 

Technologia a człowiek to cykl rozmów z naukowcami i ekspertami z sektora IT, w którym rozmawiamy o roli nowoczesnych technologii we współczesnym świecie. Podczas spotkań poruszamy kwestie oddziaływania technologii na m.in.: naukę, medycynę, pracę, a także na codzienne życie człowieka. Wspólnie ze specjalistami porozmawiamy również o szansach i zagrożeniach, które niesie za sobą postęp naukowo-technologiczny.

Strefa Technologii Uniwersytetu SWPS to projekt popularyzujący wiedzę o wpływie technologii na społeczeństwo. Przyglądamy się i omawiamy szanse, ale i ryzyka, jakie niesie dla ludzi jej bezprecedensowy rozwój. W ramach wielu webinarów i podcastów spotkamy się z naukowcami, ekspertami i praktykami, którzy w różny sposób związani są z sektorem IT. Podczas rozmów połączymy merytoryczną, ścisłą wiedzę informatyczną z zagadnieniami społecznymi i humanistycznymi.

Gościni

dr hab. Agata Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS

dr hab. Aneta Brzezicka, prof. Uniwersytetu SWPS – psycholog. Zajmuje się badaniem szeroko rozumianych zmian neuroplastycznych w populacjach osób wystawionych na działanie zmiennych modyfikujących zachowanie bądź ważne funkcje poznawcze (przede wszystkim pamięć roboczą). Kieruje Centrum Badań Neuropoznawczych, w którym prowadzi m.in. badania nad interakcjami między mózgiem, mikrobiotą jelitową i funkcjonowaniem poznawczym. Stara się zrozumieć elektrofizjologiczne podłoże zjawisk pamięciowych, analizując dane pochodzące z rejestracji wewnątrzczaszkowych u pacjentów wykonujących zadania angażujące pamięć krótkotrwałą i roboczą.

Członek European Dana Alliance for the Brain (EDAB). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotna laureatka programu luventus Plus MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Autorka wielu artykułów w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak: „Journal of Cognitive Neuroscience”, „Frontiers in Psychology”, „Cognition and Emotion”.

Pracuje w Laboratory of Systems Neuroscience, którym kieruje dr Ueli Rutishauser, w Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na temat skuteczności różnych form oddziaływania na funkcje poznawcze, oscylacji mózgowych oraz seminaria poświęcone treningom poznawczym.

Gościni

dr Natalia Kowalczyk

dr Natalia Kowalczyk – psycholog, neurokognitywistka. Zajmuje się szeroko pojętą neuroplastycznością definiowaną jako zdolność układu nerwowego do dostosowania się do wymogów środowiska. Jej zainteresowania badawcze to przede wszystkim mózg jako źródło zachowań i jego modyfikacje pod wpływem doświadczeń. Bada dynamikę zmieniającej się pętli pomiędzy strukturą mózgu a jego funkcjonowaniem, która leży u podstaw neuronalnych korelatów uczenia. W obszarze jej zainteresowań pozostaje neurorehabilitacja, w tym usprawnianie zdolności poznawczych pacjentów z różnymi uszkodzeniami mózgu. Interesuje się także, w jaki sposób uczenie się nowych umiejętności wpływa na strukturę mózgu. Zajmuję się również grami komputerowymi i ich wpływem na zdolności poznawcze oraz strukturę mózgu. Do swoich badań wykorzystuje zarówno klasyczne narzędzia z psychologii poznawczej jak i rezonans magnetyczny. Niedługo rozpocznie badania na temat wpływu aktywności fizycznej na plastyczność mózgu. Laureatka grantu z Narodowego Centrum Nauki. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz stypendystka START (Fundacji na rzecz Nauki Polskiej). Odbyła staż w Biomedical Imaging Research Institute, Cedars-Sinai Medical Center w Los Angeles. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z analizy danych neuroobrazowych (MRI). Psychoterapeutka w trakcie Podyplomowej Szkoły Psychoterapii Poznawczo–Behawioralnej w Warszawie.

Prowadzący

258 bielecki

dr Maksymilian Bielecki – psycholog, neurokognitywista, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkim psychologia poznawcza, a także metodologia, psychometria i statystyka. Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych HumanTech SWPS. W ramach prac centrum wykorzystuje wiedzę psychologiczną do tworzenia i ulepszania produktów, procesów i usług. Równolegle z działalnością naukową od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu, jako lider projektów B+R, a także konsultant w zakresie statystyki i ekonomii behawioralnej.

Termin i miejsce

21 lipca 2023 r. 
godz. 17.00–18.00, online

Kontakt

Anna Marszałek-Głowacka
[email protected]

Zapraszamy na spotkania online

Archiwum wydarzeń

17
lutego
images/Ux_mag_camp_1175x950.jpg

Konferencja UX MAG CAMP

Webinar

Wydarzenia objęte patronatem Strefy Technologii

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.

Nasze kanały

Sprawdź, gdzie jeszcze możesz się z nami spotkać

Zobacz także

logo strefapsycheGroup 426Group 430logo white kopiastrefa zarzadznia logo 05