Środowisko pracy staje się coraz bardziej zróżnicowane. Koledzy z pracy wywodzą się z różnych kręgów kulturowych. Umiejętność czerpania z tej różnorodności stwarza nową jakość w rozwoju zawodowym. Pod warunkiem, że chcemy nauczyć się czegoś nowego od kogoś innego, niż my sami – tłumaczy dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog społeczny, wykładowca Uniwesytetu SWPS na kierunku Zarządzanie i Przywództwo.

Praca z osobami wywodzącymi się z różnych kultur, reprezentujących różne systemy wartości staje się częścią naszej zawodowej codzienności. Nie tylko w przypadku pracowników wielkich korporacji. Również małych i średnich przedsiębiorstw, które zdobywają zagranicznych klientów albo współpracowników. Nowoczesne media i technologie powodują, że zdarza nam się w danym tygodniu częściej kontaktować z kolegą z innej półkuli, niż z koleżanką z innego piętra w tym samym biurowcu. Słowem - mamy zróżnicowane, wielokulturowe i niezwykle rozwojowe środowisko pracy. Czasem jednak wynikają z tego pewne trudności. Pomimo doskonałych kompetencji językowych i świetnej jakości połączenia głosowego, trudno się porozumieć.

Umiejętność nawiązania porozumienia to oczywiście nie tylko kwestia znajomości gramatyki. To także kwestia rozumienia norm i oczekiwań, tego, co dla danej strony jest profesjonalne, a co już poza normy profesjonalne wykracza. Konieczna jest tutaj umiejętność zdobywania wiedzy i uczenia się zasad rządzących relacjami, wykazywana przez obie strony. 

Milton Benett z Portland State University, w trakcie swoich 30-letnich badań, stworzył skalę, która opisuje poziom dojrzałości człowieka w zakresie wrażliwości międzykulturowej (Developmental Model of Intercultural Sensitivity - DMIS). Ma ona sześć stopni i pozwala przyjrzeć się temu, na jakim poziomie dojrzałości są menedżerowie i członkowie zespołu, w kontekście z ich gotowości do przyjęcia innego niż własny punktu widzenia, poszukiwania porozumienia pomiędzy różnymi sposobami definiowania określonego zjawiska. Innymi słowy - skala pokazuje nam, na ile jesteśmy dojrzali do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego od kogoś innego niż my sami.

Od zaprzeczania do oświecania

Pierwsze trzy poziomy na skali DMIS to tzw. poziomy etnocentryzmu. Osoby na tych poziomach żywią przekonanie o tym, że ich własne standardy kulturowe, ich normy i przekonania są jedynie słuszne, najlepsze i „prawdziwe” - im głębszy ów etnocentryzm, tym trudniej osobie o takich poglądach nawiązać porozumienie z osobami reprezentującymi odmienne normy i przekonania.

Najgłębszy poziom etnocentryzmu to zaprzeczanie istnieniu różnic kulturowych. Świadczy on o najniższej dojrzałości i wrażliwości kulturowej. Osoby prezentujące taki poziom mają zwyczaj formułować opinie typu: „U nas wszyscy płynnie mówią po angielsku, to jest warunek przyjęcia do pracy i dzięki temu nie ma u nas nieporozumień.” „Ja nigdy nie doświadczam szoku kulturowego” - z reguły ktoś z osób słyszących taką wypowiedź dodaje (głośno lub w myślach): „Z tym, że wszyscy, którzy mają z tobą styczność, doświadczają go wyjątkowo silnie…”

Obrona przed tym, co inne - na tym poziomie przyjmuje się już do wiadomości istnienie różnic międzykulturowych, które oczywiście trzeba oceniać, korygować i oświecać „tych nieświadomych innych”. Osoby prezentujące takie poglądy mają tendencję do upraszczania i polaryzowania dyskusji, sprowadzania wielu kwestii do stereotypów, podziału świata na „normalnych nas” i „innych”. Stereotypizacja dotyczy zarówno cudzych wad, jak i zalet - co nie zmienia faktu, że świat jest spolaryzowany i pełen etykiet: „…on jest Niemcem, więc zaprowadzi nam porządek w dokumentacji…”, „Japończycy - jedzą te surowe ryby, zamiast zjeść coś normalnego - ale pracują fantastycznie, jak roboty…”. Nietrudno się domyślić, że na poziomie kontaktów międzynarodowych taki „komplement” może co najmniej skonfundować partnerów biznesowych…

Minimalizacja różnic – ten poziom etnocentryzmu jest być może najmniej widoczny na pierwszy rzut oka, ale właśnie dlatego bardzo szkodliwy. Na wcześniej omawianych poziomach nieufność międzykulturowa wyrażana jest explicite. Osoby na poziomie minimalizacji wydają się natomiast być otwarte i pomocne. Często podejmują świadomie pracę na stanowiskach związanych z kreowaniem polityki międzykulturowej. Wyrażają poglądy typu: „Wszyscy potrzebujemy tego samego”. Pozornie to piękne zdanie, ale często oznacza ono, że „skoro ja czegoś potrzebuję, uważam, że ty też chcesz tego samego”. Jakież jest ich zdumienie, gdy organizują międzynarodowy projekt, do współpracy zapraszają kolegów z innych kręgów kulturowych, a ci „niewdzięcznicy” nie chcą brać udziału we wspólnych przedsięwzięciach na zasadach narzuconych przez organizatorów. Etnocentryczna minimalizacja to nic innego, jak próba „oświecenia” osób z innych kultur i „stworzenia możliwości popracowania w cywilizowany sposób”. Od wyznawców takich przekonań można usłyszeć etnocentrycznie zdumione komplementy: „Gdzie tak dobrze nauczyłeś się mówić po angielsku/po polsku?”, „To fantastycznie, że zdobyłeś wykształcenie i pracę u nas zamiast przystąpić do gangu narkotykowego…” Innymi słowy, pomimo deklarowanych przekonań o równości wszystkich ludzi, jest to raczej postawa, wynikająca z przekonania, że jednak istnieją osoby „równiejsze”. Stąd też częste wypowiedzi typu: „U nas tak się to robi i jest to powszechne” - w domyśle: „powszechne w mojej grupie, kraju, otoczeniu”. Taka postawa może powodować, że otoczenie będzie unikać kontaktów lub współpracy z takim „dobroczyńcą”, co z resztą będzie osobę na poziomie minimalizacji wprawiać w nieustające zdumienie i rozczarowanie, bo przecież „ona się naprawdę stara…”

Dojrzałość międzykulturowa polega na zaakceptowaniu założenia, że mój sposób widzenia spraw, to tylko jedna z wielu możliwych opcji. Tylko wtedy można uczyć się od siebie nawzajem.

Moja perspektywa to tylko jedna z wielu opcji

Proces nabierania dojrzałości międzykulturowej, budowania umiejętności współpracy z osobami różnie definiującymi to, co „normalne” lub „właściwe” to proces przechodzenia od etnocentryzmu do tzw. etnorelatywizmu (termin stworzony przez Miltona Benetta - nie istnieje w żadnym słowniku). Polega on na zaakceptowaniu założenia, że mój sposób widzenia spraw, to tylko jedna z wielu możliwych opcji. Dzięki tej konkluzji możliwa staje się wymiana międzykulturowa i uczenie się od siebie nawzajem. 

Akceptacja różnic to pierwszy poziom etnorelatywizmu - polega na szacunku dla cudzych poglądów i podjęciu próby ich zrozumienia, choć nie koniecznie na utożsamianiu się z nimi: „Czyli dla ciebie właściwe byłoby postępowanie X - możesz mi wytłumaczyć, jak to działa?” Nawet jeśli cudze poglądy lub obyczaje wydają się niezwykle odległe od własnych przyzwyczajeń, zaakceptowanie i zrozumienie różnic pomaga budować zasady efektywnej współpracy. Osoby prezentujące ten poziom dojrzałości międzykulturowej są także świadome własnych nawyków kulturowych - związanych np. z komunikacją czy normami społecznymi. Można od nich usłyszeć stwierdzenia typu: „W Polsce postąpilibyśmy w sposób XYZ, ale sprawdźmy, co na to nasi partnerzy z Meksyku…”, „To, co teraz powiem może być typowe dla naszej kultury…”

Adaptacja to poziom dojrzałości, na którym światopogląd jednostki rozszerza się o umiejętność spojrzenia na problem przez pryzmat zasad charakterystycznych dla innej kultury. Oczywiście, jest to możliwe tylko wtedy, gdy towarzyszy mu świadome nabycie wiedzy i doświadczeń, dotyczących cudzych obyczajów. Osoby na tym poziomie wrażliwości międzykulturowej potrafią przejąć przynajmniej częściowo perspektywę, zrozumieć kody komunikacyjne, charakterystyczne dla innych kultur, co ułatwia im porozumiewanie się i skuteczną argumentację. Innymi słowy - wiedzą jak się zachować, jak dobierać argumenty podczas negocjacji, rozmów biznesowych i nawiązywania relacji z partnerami z innego otoczenia kulturowego. Pamiętajmy, że umiejętność postawienia się na miejscu partnera jest podstawą nawiązania udanych relacji - nie tylko tych międzynarodowych. 

Integracja to najwyższy poziom dojrzałości i wrażliwości międzykulturowej. Sposób myślenia i działania, polegający na „przestawianiu perspektywy” z jednej kultury na drugą, staje się nawykiem. Jest to zatem poziom charakterystyczny dla osób specjalizujących się w działaniu na skalę międzynarodową - menedżerów efektywnie zarządzających złożonymi projektami, dyplomatów działających na szeroką skalę, ale także świadomych podróżników czy publicystów. Dla osiągnięcia tego poziomu konieczne jest oczywiście zarówno poszukiwanie i zdobywanie wiedzy, jak i określony ciąg doświadczeń. Czasem są to doświadczenia płynące ze specyficznych okoliczności życiowych – np. zdobywanie ich czy edukacja w różnych krajach, w otoczeniu szanującym różne tradycje i kultury.

I po co nam to

Przyglądając się skali dojrzałości międzykulturowej, należy pamiętać, że niekoniecznie wszyscy przechodzimy rozwój od poziomu zaprzeczenia (najniższego) do poziomu integracji (najbardziej zaawansowanego). Po pierwsze, niektórzy mają szczęście od wczesnego dzieciństwa nabyć przyzwyczajenia i wartości związane np. z akceptacją (pierwszy poziom etnorelatywizmu) - bo taki system wartości wpoiła w nich rodzina, szkoła, otoczenie. Po drugie - należy mieć świadomość, że ci, którzy prezentują któryś z poziomów etnocentryzmu doświadczają największych trudności dotyczących przechodzenia na wyższe poziomy rozwojowe. Po co mieliby to robić? Przecież te wszystkie „dziwactwa” należy raczej piętnować, deprecjonować lub ośmieszać, zamiast świadomie poznawać, a w dodatku przyjmować cudzą perspektywę…

Świat widziany z poziomu etnocentryzmu może się wydawać wygodnym miejscem - wiadomo, kto ma rację, czyja wiedza, technologia, procedury są lepsze - a kogo należy „nauczyć” zasad „prawidłowej” pracy. Ten prosty porządek świata rozpada się jednak przy pierwszych trudnościach, powstałych w wyniku różnicy zdań i niemożliwości przeforsowania własnej opinii, zwłaszcza w konfrontacji z „etnocentrycznymi niewdzięcznikami” po drugiej stronie, którzy nie chcą natychmiast przyjąć naszej perspektywy. Podsumowując własne badania Benett stwierdził: „Nie traktuj swoich współpracowników tak, jak ty chciałbyś być traktowany. Traktuj ich tak, jak ONI chcieliby być traktowani.”

Artykuł był publikowany w listopadowym wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 4/17”.
Czasopismo dostępne na stronie »

 

Autor

piecha luzniak

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholog społeczny, wykłada na Uniwersytecie SWPS na kierunku zarządzanie i przywództwo, współpracuje z uniwersytetami w Londynie i Monterrey. Wprowadza i tworzy techniki gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Zajmuje się badaniem i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Za szczególnie interesujące uważa techniki radzenia sobie z patologiami osobowości i zaburzeniami komunikacji w organizacjach.

Kapitał na innowacje, czyli polowanie na inwestora (podcast)

Czy dobry pomysł na innowację, to wszystko czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Okazuje się, że nie. Poza ideą warto od początku pomyśleć o źródle finansowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku jest teraz sporo środków do wykorzystania. Pojawiły się nawet takie, które przy ocenie…

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS

Czy wiecie, że właśnie w tym roku Uniwersytet SWPS obchodzi swoje 25-lecie? Jak rozpoczęła się historia jedynego jak dotąd Uniwersytetu prywatnego w Polsce? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców Polskiej Akademii Nauk podjęła śmiałą decyzję o utworzeniu uczelni, która będzie kształciła na…

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać? (podcast)

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania…

Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować? (podcast)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczny obszar funkcjonowania wielu organizacji. Jak misja, wizja i strategia firmy wpływają na strategię HR? Jak istotne są wartości w działalności firm? Jak ważne jest przywództwo i rola lidera? Jaka jest strategiczna rola HR w cyklu życia pracownika? Jakie pojawią się…

Samoorganizacja w zarządzaniu – jak budować efektywne zespoły? (podcast)

Czym jest samoorganizacja? Czy każdy zespół może działać w ten sposób? Jakie wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem tego modelu pracy w zespole? Jak sobie radzą liderzy, a jak członkowie zespołów projektowych? Gdzie leży sprawstwo w samoorganizacji? Jak można wzmacniać samoorganizację? Jak zarządzać w zespołach, w których…

Kryzysy, porażki i zmiany - czyli paliwo innowacji

Jesteśmy uczeni, że kryzys jest czymś złym, a tymczasem świat żyje i funkcjonuje dzięki zmianom, które często wywołuje właśnie on. Liczba światowych kryzysów rośnie i dotyka nas wszystkich w tym także organizacje. W tym odcinku „Innowacyjnie o Innowacjach” drążymy temat kryzysów, porażek i pivotów w…

Zarządzanie informacją z perspektywy lidera

Jak zarządzanie informacją przekłada się na zarządzanie ludźmi? Jak liderzy skutecznie wykorzystują metody analizy danych w swojej pracy? Czego nauczyła nas pandemia w odniesieniu do strategii zarządczych? Skąd liderzy wiedzą, co konkretnie zadziała w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, kiedy zarządzamy serią kryzysów? Jak oceniać…

HR i IT – synergia współpracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie digitalizacji to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jakie trendy technologiczne obserwujemy obecnie w HR? Czy automatyzacja działań to szansa czy zagrożenie? Jakie narzędzia mogą pomóc pracownikom, a jakie pracodawcom? Czy jest możliwa kariera HR w IT i…

Prototypowanie i testowanie, czyli jak nie wylać innowacji z kąpielą? (podcast)

Planujesz wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi? Masz pomysł na przełomowe rozwiązanie? A może stworzyłeś już pierwszą wersję prototypu? Jeśli tak, nadszedł czas, aby zejść na ziemię i zweryfikować to, co wypracowałeś w rozmowach z klientami. W kolejnym odcinku podcastu „Innowacyjnie o innowacjach” dowiesz…

Jak budować kompetencje liderskie w postpandemicznej rzeczywistości? (podcast)

Przyspieszona przez pandemię koronawirusa rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie pracy wielu z nas. Do liderek i liderów nowego świata będzie należało przemyślenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Wraz z Jowitą Michalską, CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu kompetencji – nie…

Wyzwania project managera – jak skutecznie zarządzać projektami? (podcast)

Jaki powinien być dobry project manager i czy każdy może nim zostać? Jak efektywnie zarządzać projektami? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Jakie są największe wyzwania project managera w organizacji i poza nią? Jakie są najczęstsze błędy popełniane na tym stanowisku i czy można ich…

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem? Jakie systemy motywacyjne są najbardziej skuteczne? Jak nagradzać pracowników, gdy nie mamy dużego budżetu? Czy…

Innowacyjnie o innowacjach – nowy cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jakie będą innowacje jutra? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyły? Między innymi na te pytania odpowiadamy w nowym cyklu podcastów „Innowacyjnie o innowacjach” Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin zgłębiamy temat tworzenia innowacji z impaktem społecznym, które…

Pomysł na innowację – jak wybrać ten najlepszy? (podcast)

Świat zmienia się nieustannie. Dotyczy to również innowacji, które dziś wymagają odmiennych założeń i nowego podejścia do ich wdrażania. Miano innowacji społecznych zyskują zarówno rozwiązania z obszaru nauk społecznych, jak i sektora zaawansowanych technologii. To konieczność, bo liczba skomplikowanych problemów, przed którymi stoimy jako ludzkość,…

Odpowiedzialne przywództwo – jak być liderem i zachować zdrowe ego? (podcast)

Rywalizacja to nieodłączna część życia lidera, jednak zachowanie zdrowego ego to często klucz do sukcesu. Co zrobić, by spełniać własne ambicje, mieć poczucie kompetencji i sukcesu, a jednocześnie być liderem odpornym na presję niezdrowej rywalizacji? Jak mieć dystans do siebie i innych? Jak zachować racjonalne…

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chiny niezmiennie od dziewięciu lat są liderem przemysłu samochodowego – odpowiadają za jedną trzecią globalnej sprzedaży aut. Chińskie firmy mają w swoich rękach połowę rynku lokalnego, również stopniowo budują międzynarodową obecność. Na fali zielonej rewolucji kraj stał się największym producentem i konsumentem samochodów elektrycznych. To…

Błędy w zarządzaniu – dlaczego nie stać nas na niedocenianie pracowników? (podcast)

Menedżer w swojej pracy może popełnić wiele rozmaitych błędów. Zła decyzja finansowa, nieodpowiednio sformułowana strategia, wadliwie przeprowadzona zmiana. Każdy z nich ma swoje konsekwencje. Najczęstsze błędy, to jednak te popełniane w relacji ze współpracownikami. Konsekwencje tych potknięć są długofalowe i bardzo kosztowne nie tylko dla…

Employer branding – jak dbać o pozytywny wizerunek firmy?

Budowanie wizerunku firmy to ważny element strategii organizacji. Atrakcyjny pracodawca przyciąga dobrych pracowników, a to pozwala na realizowanie celów biznesowych. Od czego zacząć employer branding i dlaczego warto to robić? Jak budować markę pracodawcy wewnątrz organizacji? Jak pracownicy mogą przyczynić się do budowania dobrego wizerunku…

Rozmowy z Liderami: Joanna Średnicka (Pracownia Gier Szkoleniowych) – podcast

Wprowadzanie zmian w organizacji to złożony i czasochłonny proces, w którym lider musi wykazać się wieloma umiejętnościami. Jak zatem z sukcesem wprowadzać zmiany? Jakie czynniki ludzkie mogą ułatwić ten proces? Jak inspirować innych do podążania za zmianą? Jak powstaje wizja przekładająca się na konkretną zmianę…

ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration on Clean Energy)

Jak bardzo zielona będzie chińska transformacja? W zeszłym roku Chiny ogłosiły, że osiągną neutralność węglową do 2060 r., zaś w swoim nowym Planie Pięcioletnim na lata 2021–2025 zadeklarowały liczne, ambitne cele związane z zielonymi technologiami i przemysłem. W niezwykle szybkim ruchu w kierunku zielonej transformacji…

Agile – zwinne zarządzanie w praktyce (podcast)

Czym jest agile, czyli zwinne zarządzanie, i czym różni się od tego „klasycznego”? Czy pojęcia takie jak scrum, kanban, lean, devops mają coś wspólnego z agile? Dlaczego w zwinnych metodach zarządzania zespół odgrywa tak ważną rolę? Jak w zwinnym zarządzaniu wygląda rola klienta? O zwinnym…

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak im przeciwdziałać? (podcast)

Pracownicy doświadczający przemocy w postaci mobbingu czy dyskryminacji nie zawsze wiedzą, do kogo zgłosić się z tym problemem i jak poradzić sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli. Proces związany z udowodnieniem przemocy lub dyskryminacji w miejscu pracy jest często długi i skomplikowany, a…

Rozmowy z Liderami: Krzysztof Szukieć (Stepwise) – podcast

Dojrzałość lidera – co to znaczy? Jak dojrzewa się do bycia liderem, a nie jedynie „szefem”? Czy tę dojrzałość pewnego dnia po prostu się osiąga, czy może ciągle należy do niej dążyć? Jak tę cechę w sobie wzmacniać? Czy przewodzenie ludziom to „władza” czy raczej…

Zarządzanie ryzykiem i ryzyko zarządzania – case study GameStop (podcast)

Nieodłączną częścią świata biznesu i finansów jest ryzyko. Zarządzanie firmą oraz inwestycjami to działalność, w której można równie wiele zyskać, co stracić. Ponownie przekonujemy się o tym, obserwując amerykańską sieć sklepów z grami GameStop – jej pełna niespodzianek historia jeszcze się nie zakończyła i wciąż jest…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2021/2022

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z Zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Zespoły wielokulturowe i wielopokoleniowe. Jak nimi zarządzać? (podcast)

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze wymagają od przedsiębiorców większej niż kiedyś otwartości i elastyczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością może zapewnić firmie prawidłowy rozwój i przynieść wiele korzyści. Różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy pochodzenia etnicznego mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej. Różnorodność zespołu to większa…

Jak zadbać o najważniejsze potrzeby pracowników?

Według popularnej teorii z obszaru motywacji chętnie podejmujemy się aktywnościom, które pozwalają nam zaspokoić trzy fundamentalne potrzeby. Mówiąca o tym teoria autodeterminacji jest powszechnie wykorzystywana m.in. przy projektowaniu gier komputerowych, promowaniu prozdrowotnych zachowań czy też budowaniu angażujących programów edukacyjnych. Badaczki z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu…

Rozmowy z Liderami: Agnieszka Gajewska (PwC Polska) – podcast

Równowaga i zrównoważony rozwój w organizacji nabrały nowego znaczenia w postpandemicznej rzeczywistości. Koniecznością stało się przełożenie pustych haseł na rzeczywiste działania, które przyniosą widoczne efekty. Jak wdrożyć takie działania w codzienne życie firmy? Jak równowaga staje się elementem myślenia strategicznego liderów? Jak włączyć myślenie o…

Negocjacje i mediacje w zarządzaniu – jak osiągnąć zamierzony cel? (podcast)

W kontaktach międzyludzkich często dochodzi do starcia różnych poglądów, interesów czy wartości. Zdarza się, że w nieświadomy sposób przyjmujemy strategię, która ma nas doprowadzić do osiągnięcia celu. Czasami jednak sytuacja i waga decyzji powodują, że negocjacje stają się sztuką. Warto zatem zastanowić się nad możliwymi…

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne) – podcast

Chiny i UE 30 grudnia 2020 r. osiągnęły długo oczekiwane porozumienie dotyczące inwestycji w ramach negocjowanego od 2014 r. CAI (Comprehensive Agreement on Investment). Według wielu komentatorów porozumienie osiągnięto w zbyt dużym pośpiechu. Niemcom zależało na tym, by zdążyć przed końcem niemieckiej prezydencji w Radzie…

Rekrutacja i onboarding online – nowe wyzwania branży HR (podcast)

Praca, spotkania towarzyskie czy zawodowe – strefa online wkracza dziś w coraz więcej obszarów naszego życia. Brak możliwości przeprowadzania spotkań na żywo zmusił nas do przejścia na tryb zdalny, który jednocześnie wymaga od nas zmiany pewnych zachowań i dostosowania dotychczasowych działań do nowych warunków. Przed…

Rozmowy z Liderami: Magdalena Dziewguć (Google Cloud Poland)

Pandemia zweryfikowała różne opinie na temat przywództwa. Zza póz i sloganów musiały wyjrzeć autentyczne osobowości. Najlepiej poradzili sobie ci, którzy potrafili sięgnąć do swoich zasobów empatii, uważności i znajomości zarówno otoczenia, jak i siebie samego. Przenosząc pracę do własnych domów, liderzy pokazali, że są „tylko…

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplomację ery Donalda Trumpa charakteryzowała rosnąca antychińska retoryka. Państwo Środka zostało nazwane „głównym rywalem strategicznym USA”, a ich administracja rozpoczęła aktywne próby ograniczania chińskiego rozwoju technologicznego i globalnego wpływu ekonomicznego. Wojna gospodarcza objęła takie działania, jak wprowadzenie ceł, zakazów eksportu niektórych produktów i komponentów, zmniejszenie…

Odmienność w organizacji. Czy warto wychodzić poza schemat?

Metafora organizacji jako dobrze naoliwionej, jednorodnej maszyny, w której niepasujące trybiki są usuwane i wymieniane na zgodne ze schematem, wydaje się nie pasować do dzisiejszego świata. Różnorodność traktowana jako potencjał staje się szansą na rozwój i sukces organizacji. Tyle w teorii, co mówi praktyka? Dlaczego…

Efektywność a praca zdalna. Jak motywować zespół?

Praca zdalna to nowa rzeczywistość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wielu widzi w niej szansę na poprawienie efektywności, inni natomiast obawiają się spadku motywacji i nie są gotowi na taką zmianę. To wyzwanie nie tylko dla działów HR, lecz także dla zarządzających zespołami, którzy szukają…

Zarządzanie zmianą w organizacji. Od czego zacząć?

Rzeczywistość, w jakiej obecnie żyjemy, jest pełna niepewności i zmian. Wielu z nas stawia sobie pytanie, jak w tym trudnym okresie dostrzec możliwości i wdrożyć zmiany, które okażą się korzystne zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, tak jak…

Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to, czy wierzymy, że możemy…

Jak budować zespoły IT i utrzymać najlepszych specjalistów?

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT stawia wiele wyzwań przed działami HR, które muszą zbudować zgrane zespoły ekspertów odpowiedzialnych za technologiczny rozwój organizacji. Przyspieszona przez pandemię digitalizacja to również zagadnienie wymagające od branży HR poszukiwania nowych rozwiązań, by przygotować się na planowanie coraz liczniejszych i bardziej…

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W ciągu ostatnich 40 lat Chiny przeszły gospodarczą metamorfozę od biedy do bogactwa. Ich droga do sukcesu nie była jednak prosta. W swojej niezwykłej historii doświadczały porażek, nagłych zmian kierunków polityki oraz stawiały czoła wyzwaniom systemowym. Chiński wzrost ekonomiczny okupiony był też wysokimi kosztami społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azjatycki gigant, jakim są Chiny, to druga co do wielkości gospodarka świata. Rządząca państwem Komunistyczna Partia Chin niedawno ogłosiła właśnie swój 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021–2025), czyli strategiczny plan rozwoju gospodarczego. Jakie kierunki rozwoju ekonomicznego i technologicznego obiorą Chiny? Jak interpretować ich kolejny plan…

Rozmowy z Liderami: Norbert Biedrzycki (Microsoft)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Sundose – suplementy online, zdrowie, startup

Sundose to pierwsza tego typu firma w Europie zajmująca się specjalistycznym doborem suplementów, które dopasowywane są do potrzeb i stylu życia klienta. Spersonalizowane saszetki z odpowiednimi dla poprawy zdrowia składnikami można zamówić online, są dostępne w modelu subskrypcyjnym. Jak stworzyć innowacyjny startup online? Z jakimi…

Profesjonalny, czyli jaki? O wizerunku w czasie pracy zdalnej

Praca z domu nie oznacza rezygnacji ze służbowych spotkań. Kiedyś jeździliśmy do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy wykładowych, a dziś wszystkie te miejsca próbujemy zmieścić pod jednym dachem. Dachem naszego domu. I tak przez połączenia wideo pokazujemy swój dom kontrahentom, studentom czy widzom. Niektórzy ukrywają bałagan,…

Rozmowy z Liderami: Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować?”