Od klimatu emocjonalnego, jaki panuje w danej organizacji, zależy, czy mamy ochotę w niej pracować. Jeśli menedżerowie, którzy go kreują, stawiają na zarządzanie przez agresję, organizacja może stracić nie tylko świetnych fachowców, ale również wizerunek dobrego pracodawcy - tłumaczy dr Magdalena Łużniak-Piecha, psycholog społeczny, wykładowca Uniwersytetu SWPS na kierunku Zarządzanie i Przywództwo.

Od opublikowania OSHA (Occupational Safety and Health Act of 1970 - Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) minęło 47 lat. Oznacza to, że już trzecie pokolenie specjalistów od zarządzania pracuje na podstawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Teoretycznie nasze biura i organizacje powinny być zatem oazami efektywnej komunikacji, skutecznej organizacji, dawać poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyjać rozwojowi kompetencji i samorealizacji. Teoretycznie.

Klimat emocjonalny organizacji

Praktyka opisywana w badaniach psychologicznych, związanych z kreowaniem klimatu emocjonalnego organizacji (Stawiarska-Lietzau i Łużniak-Piecha, „Krzyczeć czy nie krzyczeć - styl komunikacji menedżerskiej a efektywność pracy", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów) jest jednak nieco inna. Psychologowie biznesu opisują zjawisko klimatu emocjonalnego jako wspólną dla danej grupy ludzi percepcję emocji w określonym miejscu. Innymi słowy - pracownicy, a także klienci potrafią się wymieniać spostrzeżeniami na temat emocji, które wywołuje w nich dane miejsce: „Jak się tutaj wchodzi, to jakaś taka ciężka atmosfera jest" albo: „Tutaj jest zawsze tak przyjemnie". Często zresztą członkowie organizacji doskonale potrafią opisać źródło takiego, a nie innego klimatu organizacyjnego, wiedzą, kto psuje atmosferę i kto zawsze potrafi rozładować sytuację. Członkowie zespołu nie muszą się zresztą wymieniać opisami własnych emocji w sensie dosłownym, po pewnym czasie wystarczy uwaga w stylu: „No tak, Jacek i jego odzywki...".

Jedną z patologii zarządzania emocjami jest agresywny styl komunikacji uważany przez niektórych menedżerów za skuteczne narzędzie zarządzania. Wielu menedżerów nadal hołduje przekonaniu, że jak się na podwładnych nie wrzaśnie, to nie zrozumieją

Twardziele cenią grubiaństwo

Jedną z patologii zarządzania emocjami jest agresywny, grubiański styl komunikacji uważany przez niektórych menedżerów za skuteczne narzędzie zarządzania. Niedawno w jednej ze szkół wyższych na elitarnym kierunku zarządzania odbyła się dyskusja na temat zasadności krzyczenia na podwładnych. Studenci - adepci sztuki managementu - żarliwie i podniesionym głosem bronili tezy o tym, że jak się na podwładnych nie wrzaśnie, to nie zrozumieją. Czyżby zatem pracownicy organizacji cierpieli na chroniczną głuchotę?

M.P. Shane-Joyce i R.L. Bell w 2010 r., w swoich badaniach nad kierowniczymi zachowaniami komunikacyjnymi i zjawiskiem grubiaństwa w pracy (Communication practices of managers and the predictability of uncivil communication in response. International Journal of Business and Public Administration, 7-2), stwierdzili: „Bez wątpienia wielu menedżerów wciąż nie ma pojęcia, że ich styl komunikacji charakteryzujący się (...) [grubiaństwem] jest formą przemocy w miejscu pracy i może być wstępem do rozwoju innych form przemocy".

Grubiańskie zachowania w pracy mogą oczywiście wydawać się przejawem kultury organizacyjnej twardzieli, niestety jednak błyskawicznie przenoszą się one na wzajemne relacje pracowników, a to z kolei natychmiast zostaje zauważone przez klientów. Dzisiaj głównym produktem dostarczanym przez firmy są usługi i serwis, a sukces rynkowy zależy od poziomu obsługi, współpracy pomiędzy pracownikami, ich lojalności wobec firmy - także po godzinach - od tego, co mówią w pubie i na Facebooku. Klient wraca, jeśli spotkał ludzi identyfikujących się z firmą, którzy lubią to, co robią, bo wtedy „jest tam dobra atmosfera i ufa się takiej firmie, dobrze się z nimi współpracuje".

Kiedy emocje idą na wojnę

Kim zatem są grubiańscy agresorzy, którzy wytwarzają negatywny klimat emocjonalny? W psychologii określa się ich mianem „toksycznych współpracowników" i charakteryzuje jako osoby, które nie potrafią radzić sobie z własnymi emocjami. Są zatem opryskliwe, wybuchowe, mają też skłonność do zniekształcania komunikacji - odbierają komunikaty niezgodnie z intencjami nadawcy, przez pryzmat własnych racji i oczekiwań. Innymi słowy - informacja: „Nie mogę teraz tego dla ciebie zrobić, ponieważ mam w tej chwili inne obowiązki" może zostać przez nich potraktowana jak deklaracja wojny. A co za tym idzie - reagują z natężeniem emocji właściwych raczej dla wojny niż dla zwykłej, uzasadnionej odpowiedzi - nawet jeśli jest to odpowiedź odmowna.

To oczywiste zamknięcie drogi do efektywnej współpracy, osiągnięcia celów organizacyjnych, doprowadzenia działań projektowych do zaplanowanego końca. Skłonność do takich grubiańskich zachowań może się też łączyć z agresją bierną. Osoby biernie agresywne nie wybuchają otwartym gniewem. Natomiast obrażają się „na śmierć", a w związku z tym sabotują działania związane z pracą zespołową - np. przestają odpowiadać na czyjeś e-maile lub/i „zapominają" dodawać je do korespondencji zbiorowej. Takie postawy z czasem są postrzegane przez współpracowników jako negatywne, zwłaszcza że w znacznym stopniu utrudniają one efektywne działanie. Głównym zadaniem menedżera jest przecież koordynowanie działań, a nie ich dezorganizacja. Efekt może być taki, że współpracownicy ustalą normę: my to załatwimy między sobą, bo nikt nie ma ochoty na kolejną awanturę z X. W konsekwencji przekonania pomijanego menedżera, że nikomu nie można ufać i nikt go nie słucha, stają się zasadne. Niestety, jest to sytuacja, którą wywołał on sam, choć menedżerowie działający w opisany sposób rzadko mają świadomość, iż padli ofiarą własnego braku kontroli nad emocjami.

Klimat emocjonalny, jaki wprowadza do zespołu agresywny i grubiański menedżer, ma negatywny wpływ także na zdrowie jego współpracowników. Spector i współpracownicy w swoich badaniach nad klimatem przemocy („Perceived violence climate: A new construct and its relationship to workplace physical violence and verbal aggression", Work & Stress, 21-2) wykazali zarówno pogorszenie dobrostanu psychicznego pracowników narażonych na agresję werbalną, jak i fakt, że bycie ofiarą takiej agresji jest silniej powiązane z symptomami lęku i depresji niż nawet doświadczenie przemocy fizycznej. Co więcej, pracownicy organizacji o negatywnym klimacie emocjonalnym odczuwają napięcie i pogorszenie samopoczucia nawet wtedy, gdy nie doświadczają agresji bezpośrednio, a są wyłącznie jej obserwatorami.

Samospełniające się proroctwa

Cenę za działania grubiańskich i agresywnych me­nedżerów płacą nie tylko pracownicy, ale także - co oczywiste - cała organizacja. W przytaczanych tu już badaniach Łużniak-Piecha i Stawiarska-Lietazu wykazały, że agresja werbalna prowadzi do spadku identyfikacji z samą organizacją oraz rolą zawodową, jaką się w niej pełni. Wizerunek marki pracodawcy w oczach pracowników mocno słabnie, więc uaktyw­niają się oni w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Zanika umiejętność dostrzegania i wspierania wspól­nych celów zespołu oraz identyfikowanie się z sys­temem wartości organizacji. Krótko mówiąc - obraz pracodawcy w oczach zatrudnionych staje się dość jednoznacznie negatywny.

Często pracownicy - nawet już po odejściu z pracy - stają się tzw. negatywnymi ambasadorami marki, czyli zniechęcają do korzysta­nia z produktów i usług swojego byłego pracodawcy, wypowiadają na jego temat nega­tywne opinie.

Paradoksalnie zatem po pewnym czasie grubiańscy menedżero­wie faktycznie mają do czynienia z pracownikami, który niczego nie robią z własnej woli, nie wykazują inicjatywy oraz zajmują się głów­nie poszukiwaniem nowej pracy, lojalność bowiem wobec obecnego pracodawcy jest znikoma. Takie zjawisko nazywa się samospełniającym się proroctwem, jednak niewielu menedżerów ma świado­mość, że osobiście doprowadzili do takiej sytuacji.

Podsumowując rozważania nad agresywnym stylem komunikacji menedżerskiej, należałoby po­stawić pytanie, dlaczego mene­dżerowie uciekają się do agresji, skoro istnieje tyle dowodów na nieefektywność takich zacho­wań? Grubiańskie wybuchy są najczęściej wyrazem bezsilności. Jeśli menedżer nie ma innych narzędzi zarządzania, budowa­nia swojego autorytetu i musi się uciekać do agresji, oznacza to, że jest słabo przygotowany do peł­nienia roli kierowniczej. Osoby pewne swoich kompetencji nie używają grubiaństwa - po cóż miałyby to robić? Interesuje je merytoryka i skuteczne realizowa­nie projektów, a nie demonstracje humorów.

Dzialania i zachowania, które skutecznie psują klimat emocjonalny w organizacji

 • Ironizowanie i pytania retoryczne, w których zawarta jest krytyka: „Serio? Nie widzisz tu rozwiązania? Trzeba ci pokazać palcem, tak?"
 • Groźby, często ukryte w podtekście:
  „Nie mamy obowiązku współpracy z tobą, zawsze możemy sobie znaleźć kogoś nowego na twoje miejsce".
 • Wydawanie poleceń tonem rozkazu:
  „Ja się nie muszę nikomu z was tłumaczyć, powiedziałem już, co myślę!"
 • Stosowanie paternalizmu i sarkazmu:
  „Wystarczy zrobić sobie folder na dysku i zapisywać tam otrzymane pliki. Polecam. Wszystko łatwo znaleźć".
 • Polemizowanie z opiniami współpracowników w sposób sugerujący, że jeśli ktoś myśli inaczej niż kierownik/kierowniczka, nie jest wystarczająco kompetentny/zaangażowany/profesjonalny, żeby zabierać głos:
  „Liczyłam na uwagi na nieco wyższym poziomie."

Te same trudne sytuacje można potraktować bez grubiaństwa, za to efektywnie:

 • Zwrócić uwagę w sposób rzeczowy:
  „Potrzebne informacje są w bazie danych XXX. Wzoruj się, proszę, w przyszłości na tych rozwiązaniach".
 • Koryguj działania z uwzględnieniem przyczyn problemu i z chęcią rozwiązania go:
  „Który element naszej współpracy jest najtrudniejszy i dlaczego? Jak to wygląda z twojego punktu widzenia?".
 • Formułuj polecenia tonem rzeczowym:
  „Czy mogę cię prosić o dostarczenie dokumentacji X na siódmą? Będzie ona potrzebna przed rozmową z Y".
 • Stosuj komunikację partnerską:
  „Marta, proszę cię o ustosunkowanie się do najnowszej wersji dokumentu X - dla jasności przesyłam go jeszcze raz w załączniku".
 • Wyrażaj opinię niezgodną z opiniami pracownika w sposób podkreślający gotowość na dyskusję:
  „Ok, ja to chwilowo widzę inaczej, ale przeprowadź mnie przez swój tok myślenia".

Artykuł był publikowany w styczniowym wydaniu "Newsweek Psychologia Extra 2/17”.
Czasopismo dostępne na stronie »

Autor

piecha luzniak

dr Magdalena Łużniak-Piecha

Psycholog społeczny, wykłada na Uniwersytecie SWPS na kierunku zarządzanie i przywództwo, współpracuje z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO) w Londynie oraz Tecnologico Monterrey w Meksyku. Wprowadza i tworzy techniki gamifikacji w praktyce szkoleniowej, doradczej i badawczej. Zajmuje się badaniem i niwelowaniem patologii organizacyjnych. Za szczególnie interesujące uważa techniki radzenia sobie z patologiami osobowości i zaburzeniami komunikacji w organizacjach.

Kapitał na innowacje, czyli polowanie na inwestora (podcast)

Czy dobry pomysł na innowację, to wszystko czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Okazuje się, że nie. Poza ideą warto od początku pomyśleć o źródle finansowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku jest teraz sporo środków do wykorzystania. Pojawiły się nawet takie, które przy ocenie…

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS

Czy wiecie, że właśnie w tym roku Uniwersytet SWPS obchodzi swoje 25-lecie? Jak rozpoczęła się historia jedynego jak dotąd Uniwersytetu prywatnego w Polsce? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców Polskiej Akademii Nauk podjęła śmiałą decyzję o utworzeniu uczelni, która będzie kształciła na…

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać? (podcast)

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania…

Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować? (podcast)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczny obszar funkcjonowania wielu organizacji. Jak misja, wizja i strategia firmy wpływają na strategię HR? Jak istotne są wartości w działalności firm? Jak ważne jest przywództwo i rola lidera? Jaka jest strategiczna rola HR w cyklu życia pracownika? Jakie pojawią się…

Samoorganizacja w zarządzaniu – jak budować efektywne zespoły? (podcast)

Czym jest samoorganizacja? Czy każdy zespół może działać w ten sposób? Jakie wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem tego modelu pracy w zespole? Jak sobie radzą liderzy, a jak członkowie zespołów projektowych? Gdzie leży sprawstwo w samoorganizacji? Jak można wzmacniać samoorganizację? Jak zarządzać w zespołach, w których…

Kryzysy, porażki i zmiany - czyli paliwo innowacji

Jesteśmy uczeni, że kryzys jest czymś złym, a tymczasem świat żyje i funkcjonuje dzięki zmianom, które często wywołuje właśnie on. Liczba światowych kryzysów rośnie i dotyka nas wszystkich w tym także organizacje. W tym odcinku „Innowacyjnie o Innowacjach” drążymy temat kryzysów, porażek i pivotów w…

Zarządzanie informacją z perspektywy lidera

Jak zarządzanie informacją przekłada się na zarządzanie ludźmi? Jak liderzy skutecznie wykorzystują metody analizy danych w swojej pracy? Czego nauczyła nas pandemia w odniesieniu do strategii zarządczych? Skąd liderzy wiedzą, co konkretnie zadziała w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, kiedy zarządzamy serią kryzysów? Jak oceniać…

HR i IT – synergia współpracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie digitalizacji to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jakie trendy technologiczne obserwujemy obecnie w HR? Czy automatyzacja działań to szansa czy zagrożenie? Jakie narzędzia mogą pomóc pracownikom, a jakie pracodawcom? Czy jest możliwa kariera HR w IT i…

Prototypowanie i testowanie, czyli jak nie wylać innowacji z kąpielą? (podcast)

Planujesz wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi? Masz pomysł na przełomowe rozwiązanie? A może stworzyłeś już pierwszą wersję prototypu? Jeśli tak, nadszedł czas, aby zejść na ziemię i zweryfikować to, co wypracowałeś w rozmowach z klientami. W kolejnym odcinku podcastu „Innowacyjnie o innowacjach” dowiesz…

Jak budować kompetencje liderskie w postpandemicznej rzeczywistości? (podcast)

Przyspieszona przez pandemię koronawirusa rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie pracy wielu z nas. Do liderek i liderów nowego świata będzie należało przemyślenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Wraz z Jowitą Michalską, CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu kompetencji – nie…

Wyzwania project managera – jak skutecznie zarządzać projektami? (podcast)

Jaki powinien być dobry project manager i czy każdy może nim zostać? Jak efektywnie zarządzać projektami? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Jakie są największe wyzwania project managera w organizacji i poza nią? Jakie są najczęstsze błędy popełniane na tym stanowisku i czy można ich…

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem? Jakie systemy motywacyjne są najbardziej skuteczne? Jak nagradzać pracowników, gdy nie mamy dużego budżetu? Czy…

Innowacyjnie o innowacjach – nowy cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jakie będą innowacje jutra? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyły? Między innymi na te pytania odpowiadamy w nowym cyklu podcastów „Innowacyjnie o innowacjach” Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin zgłębiamy temat tworzenia innowacji z impaktem społecznym, które…

Pomysł na innowację – jak wybrać ten najlepszy? (podcast)

Świat zmienia się nieustannie. Dotyczy to również innowacji, które dziś wymagają odmiennych założeń i nowego podejścia do ich wdrażania. Miano innowacji społecznych zyskują zarówno rozwiązania z obszaru nauk społecznych, jak i sektora zaawansowanych technologii. To konieczność, bo liczba skomplikowanych problemów, przed którymi stoimy jako ludzkość,…

Odpowiedzialne przywództwo – jak być liderem i zachować zdrowe ego? (podcast)

Rywalizacja to nieodłączna część życia lidera, jednak zachowanie zdrowego ego to często klucz do sukcesu. Co zrobić, by spełniać własne ambicje, mieć poczucie kompetencji i sukcesu, a jednocześnie być liderem odpornym na presję niezdrowej rywalizacji? Jak mieć dystans do siebie i innych? Jak zachować racjonalne…

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chiny niezmiennie od dziewięciu lat są liderem przemysłu samochodowego – odpowiadają za jedną trzecią globalnej sprzedaży aut. Chińskie firmy mają w swoich rękach połowę rynku lokalnego, również stopniowo budują międzynarodową obecność. Na fali zielonej rewolucji kraj stał się największym producentem i konsumentem samochodów elektrycznych. To…

Błędy w zarządzaniu – dlaczego nie stać nas na niedocenianie pracowników? (podcast)

Menedżer w swojej pracy może popełnić wiele rozmaitych błędów. Zła decyzja finansowa, nieodpowiednio sformułowana strategia, wadliwie przeprowadzona zmiana. Każdy z nich ma swoje konsekwencje. Najczęstsze błędy, to jednak te popełniane w relacji ze współpracownikami. Konsekwencje tych potknięć są długofalowe i bardzo kosztowne nie tylko dla…

Employer branding – jak dbać o pozytywny wizerunek firmy?

Budowanie wizerunku firmy to ważny element strategii organizacji. Atrakcyjny pracodawca przyciąga dobrych pracowników, a to pozwala na realizowanie celów biznesowych. Od czego zacząć employer branding i dlaczego warto to robić? Jak budować markę pracodawcy wewnątrz organizacji? Jak pracownicy mogą przyczynić się do budowania dobrego wizerunku…

Rozmowy z Liderami: Joanna Średnicka (Pracownia Gier Szkoleniowych) – podcast

Wprowadzanie zmian w organizacji to złożony i czasochłonny proces, w którym lider musi wykazać się wieloma umiejętnościami. Jak zatem z sukcesem wprowadzać zmiany? Jakie czynniki ludzkie mogą ułatwić ten proces? Jak inspirować innych do podążania za zmianą? Jak powstaje wizja przekładająca się na konkretną zmianę…

ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration on Clean Energy)

Jak bardzo zielona będzie chińska transformacja? W zeszłym roku Chiny ogłosiły, że osiągną neutralność węglową do 2060 r., zaś w swoim nowym Planie Pięcioletnim na lata 2021–2025 zadeklarowały liczne, ambitne cele związane z zielonymi technologiami i przemysłem. W niezwykle szybkim ruchu w kierunku zielonej transformacji…

Agile – zwinne zarządzanie w praktyce (podcast)

Czym jest agile, czyli zwinne zarządzanie, i czym różni się od tego „klasycznego”? Czy pojęcia takie jak scrum, kanban, lean, devops mają coś wspólnego z agile? Dlaczego w zwinnych metodach zarządzania zespół odgrywa tak ważną rolę? Jak w zwinnym zarządzaniu wygląda rola klienta? O zwinnym…

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak im przeciwdziałać? (podcast)

Pracownicy doświadczający przemocy w postaci mobbingu czy dyskryminacji nie zawsze wiedzą, do kogo zgłosić się z tym problemem i jak poradzić sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli. Proces związany z udowodnieniem przemocy lub dyskryminacji w miejscu pracy jest często długi i skomplikowany, a…

Rozmowy z Liderami: Krzysztof Szukieć (Stepwise) – podcast

Dojrzałość lidera – co to znaczy? Jak dojrzewa się do bycia liderem, a nie jedynie „szefem”? Czy tę dojrzałość pewnego dnia po prostu się osiąga, czy może ciągle należy do niej dążyć? Jak tę cechę w sobie wzmacniać? Czy przewodzenie ludziom to „władza” czy raczej…

Zarządzanie ryzykiem i ryzyko zarządzania – case study GameStop (podcast)

Nieodłączną częścią świata biznesu i finansów jest ryzyko. Zarządzanie firmą oraz inwestycjami to działalność, w której można równie wiele zyskać, co stracić. Ponownie przekonujemy się o tym, obserwując amerykańską sieć sklepów z grami GameStop – jej pełna niespodzianek historia jeszcze się nie zakończyła i wciąż jest…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2021/2022

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z Zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Zespoły wielokulturowe i wielopokoleniowe. Jak nimi zarządzać? (podcast)

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze wymagają od przedsiębiorców większej niż kiedyś otwartości i elastyczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością może zapewnić firmie prawidłowy rozwój i przynieść wiele korzyści. Różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy pochodzenia etnicznego mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej. Różnorodność zespołu to większa…

Jak zadbać o najważniejsze potrzeby pracowników?

Według popularnej teorii z obszaru motywacji chętnie podejmujemy się aktywnościom, które pozwalają nam zaspokoić trzy fundamentalne potrzeby. Mówiąca o tym teoria autodeterminacji jest powszechnie wykorzystywana m.in. przy projektowaniu gier komputerowych, promowaniu prozdrowotnych zachowań czy też budowaniu angażujących programów edukacyjnych. Badaczki z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu…

Rozmowy z Liderami: Agnieszka Gajewska (PwC Polska) – podcast

Równowaga i zrównoważony rozwój w organizacji nabrały nowego znaczenia w postpandemicznej rzeczywistości. Koniecznością stało się przełożenie pustych haseł na rzeczywiste działania, które przyniosą widoczne efekty. Jak wdrożyć takie działania w codzienne życie firmy? Jak równowaga staje się elementem myślenia strategicznego liderów? Jak włączyć myślenie o…

Negocjacje i mediacje w zarządzaniu – jak osiągnąć zamierzony cel? (podcast)

W kontaktach międzyludzkich często dochodzi do starcia różnych poglądów, interesów czy wartości. Zdarza się, że w nieświadomy sposób przyjmujemy strategię, która ma nas doprowadzić do osiągnięcia celu. Czasami jednak sytuacja i waga decyzji powodują, że negocjacje stają się sztuką. Warto zatem zastanowić się nad możliwymi…

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne) – podcast

Chiny i UE 30 grudnia 2020 r. osiągnęły długo oczekiwane porozumienie dotyczące inwestycji w ramach negocjowanego od 2014 r. CAI (Comprehensive Agreement on Investment). Według wielu komentatorów porozumienie osiągnięto w zbyt dużym pośpiechu. Niemcom zależało na tym, by zdążyć przed końcem niemieckiej prezydencji w Radzie…

Rekrutacja i onboarding online – nowe wyzwania branży HR (podcast)

Praca, spotkania towarzyskie czy zawodowe – strefa online wkracza dziś w coraz więcej obszarów naszego życia. Brak możliwości przeprowadzania spotkań na żywo zmusił nas do przejścia na tryb zdalny, który jednocześnie wymaga od nas zmiany pewnych zachowań i dostosowania dotychczasowych działań do nowych warunków. Przed…

Rozmowy z Liderami: Magdalena Dziewguć (Google Cloud Poland)

Pandemia zweryfikowała różne opinie na temat przywództwa. Zza póz i sloganów musiały wyjrzeć autentyczne osobowości. Najlepiej poradzili sobie ci, którzy potrafili sięgnąć do swoich zasobów empatii, uważności i znajomości zarówno otoczenia, jak i siebie samego. Przenosząc pracę do własnych domów, liderzy pokazali, że są „tylko…

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplomację ery Donalda Trumpa charakteryzowała rosnąca antychińska retoryka. Państwo Środka zostało nazwane „głównym rywalem strategicznym USA”, a ich administracja rozpoczęła aktywne próby ograniczania chińskiego rozwoju technologicznego i globalnego wpływu ekonomicznego. Wojna gospodarcza objęła takie działania, jak wprowadzenie ceł, zakazów eksportu niektórych produktów i komponentów, zmniejszenie…

Odmienność w organizacji. Czy warto wychodzić poza schemat?

Metafora organizacji jako dobrze naoliwionej, jednorodnej maszyny, w której niepasujące trybiki są usuwane i wymieniane na zgodne ze schematem, wydaje się nie pasować do dzisiejszego świata. Różnorodność traktowana jako potencjał staje się szansą na rozwój i sukces organizacji. Tyle w teorii, co mówi praktyka? Dlaczego…

Efektywność a praca zdalna. Jak motywować zespół?

Praca zdalna to nowa rzeczywistość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wielu widzi w niej szansę na poprawienie efektywności, inni natomiast obawiają się spadku motywacji i nie są gotowi na taką zmianę. To wyzwanie nie tylko dla działów HR, lecz także dla zarządzających zespołami, którzy szukają…

Zarządzanie zmianą w organizacji. Od czego zacząć?

Rzeczywistość, w jakiej obecnie żyjemy, jest pełna niepewności i zmian. Wielu z nas stawia sobie pytanie, jak w tym trudnym okresie dostrzec możliwości i wdrożyć zmiany, które okażą się korzystne zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, tak jak…

Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to, czy wierzymy, że możemy…

Jak budować zespoły IT i utrzymać najlepszych specjalistów?

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT stawia wiele wyzwań przed działami HR, które muszą zbudować zgrane zespoły ekspertów odpowiedzialnych za technologiczny rozwój organizacji. Przyspieszona przez pandemię digitalizacja to również zagadnienie wymagające od branży HR poszukiwania nowych rozwiązań, by przygotować się na planowanie coraz liczniejszych i bardziej…

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W ciągu ostatnich 40 lat Chiny przeszły gospodarczą metamorfozę od biedy do bogactwa. Ich droga do sukcesu nie była jednak prosta. W swojej niezwykłej historii doświadczały porażek, nagłych zmian kierunków polityki oraz stawiały czoła wyzwaniom systemowym. Chiński wzrost ekonomiczny okupiony był też wysokimi kosztami społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azjatycki gigant, jakim są Chiny, to druga co do wielkości gospodarka świata. Rządząca państwem Komunistyczna Partia Chin niedawno ogłosiła właśnie swój 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021–2025), czyli strategiczny plan rozwoju gospodarczego. Jakie kierunki rozwoju ekonomicznego i technologicznego obiorą Chiny? Jak interpretować ich kolejny plan…

Rozmowy z Liderami: Norbert Biedrzycki (Microsoft)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Sundose – suplementy online, zdrowie, startup

Sundose to pierwsza tego typu firma w Europie zajmująca się specjalistycznym doborem suplementów, które dopasowywane są do potrzeb i stylu życia klienta. Spersonalizowane saszetki z odpowiednimi dla poprawy zdrowia składnikami można zamówić online, są dostępne w modelu subskrypcyjnym. Jak stworzyć innowacyjny startup online? Z jakimi…

Profesjonalny, czyli jaki? O wizerunku w czasie pracy zdalnej

Praca z domu nie oznacza rezygnacji ze służbowych spotkań. Kiedyś jeździliśmy do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy wykładowych, a dziś wszystkie te miejsca próbujemy zmieścić pod jednym dachem. Dachem naszego domu. I tak przez połączenia wideo pokazujemy swój dom kontrahentom, studentom czy widzom. Niektórzy ukrywają bałagan,…

Rozmowy z Liderami: Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować?”