Połączenie talentu i wytrwałości może być kluczem do sukcesu jednostki. Badania pokazują wyraźnie, że ci którzy odnieśli największe sukcesy w nauce, sporcie, biznesie, sztuce, muzyce, technice i technologii, byli jednocześnie wybitnie utalentowani i wytrwali w swoich działaniach. Oznacza to, że sam talent nie jest żadną gwarancją sukcesu – wyjaśnia dr Włodzimierz Świątek, wykładowca na kierunku Zarządzanie i Przywództwo na Uniwersytecie SWPS.

Czym jest wytrwałość?

Jedna z definicji mówi nam, że wytrwałość (ang. perseverance) – to konsekwencja, upór i zdecydowanie w działaniu oraz dążeniu do celu. Wytrwałość jest także określana jako nieugiętość, niezłomność, samozaparcie, cierpliwość i wytrwanie. W psychologii motywacji wytrwałość jest określana jako cecha wolicjonalna, wymieniana często w zestawie takich cech jak: odwaga, upór, zaciętość, zdyscyplinowanie, bojowość, ambicja, zaangażowanie, chęć odniesienia sukcesu. Wytrwałość to cecha nabyta, co oznacza, że możemy ją rozwijać, wzmacniać i doskonalić poprzez odpowiednio zaplanowany i przemyślany trening. Wytrwałość jest elementem naszego kapitału emocjonalnego, który jest zdolnością panowania nad emocjami, spostrzegania i oceniania ekspresji emocji oraz ich wpływu na nasze myślenie i zachowanie.

Lepszy przegrywa z bardziej wytrwałym

Profesor Angela Lee Duckworth z Wydziału Psychologii University of Pensylvania, zajmująca się w swoich badaniach paradoksalną psychologią wytrwałości, twierdzi, że duże znaczenie dla osiągania sukcesów ma właśnie wytrwałość. Ludzi wytrwałych charakteryzuje umiejętność wkładania wysiłku i zaangażowania w dążenie do celu przez długie lata, wbrew przeciwnościom, mimo porażek czy nieuniknionych okresów zastoju. Niezwykły talent w danej dziedzinie nie oznacza zazwyczaj wytrwałości. Talenty i wytrwałość są od siebie względnie niezależne.

Ludzie utalentowani (jako grupa) są średnio mniej wytrwali niż inni ludzie. Osiągnięcia najlepszych sportowców, artystów, naukowców czy innowatorów były możliwe dopiero dzięki połączeniu dwóch kluczowych czynników: talentuwytrwałości. Obserwacje pokazują, że w codziennym życiu ludzie, którzy są jednocześnie utalentowani w jakiejś dziedzinie i wytrwali, zdarzają się dość rzadko. Badania pokazują, że wytrwałość koreluje istotnie z sumiennością. Jak zauważa psycholog Jarosław Kulbat, wytrwałość (mierzona kwestionariuszowo) manifestuje się konsekwencją w osiąganiu długofalowych celów: „To pasja i odporność na utrudnienia – na zmęczenie czy wyczerpanie, na przeciwności czy przeszkody, na zniechęcenie i rozczarowanie. Wytrwałość tak rozumiana, to trzymanie się planu na przyszłość. Nie przez tydzień, nawet nie przez kilka miesięcy. Wytrwałość to dążenie do celu każdego dnia przez długi czas, czasem nawet lata. Dla ludzi wytrwałych w takim sensie realizowanie znaczących życiowych celów przypomina raczej udział w maratonie niż serii biegów na krótkich dystansach”.

Jak rozwijać i wzmacniać wytrwałość?

Młoda liderka (lat 35), kierująca zespołem interdyscyplinarnym w firmie z branży IT, zapytała mnie podczas rozmowy: Jak długa czeka mnie droga do osiągnięcia ważnego dla mojego zespołu celu? Jak wiele wysiłku musimy jeszcze włożyć w jego osiągniecie? Czy są jakieś sposoby, aby skrócić znacząco czas dotarcia do najważniejszego celu? Powiedziała mi także, że sama czasem odczuwa pokusę, żeby zająć się czymś innym, niż dążeniem do celu biznesowego wyznaczonego przez firmę. Dodała również, że jej ludzie w zespole (m.in. programiści, analitycy, graficy, testerzy) tracą często cierpliwość i nie są w stanie wytrwać w procesie realizacji jakiegoś ważnego projektu, który trwa przez kilka miesięcy. W związku z tym w zespole dochodzi często do konfliktów, bo ludzie są zbyt mało wytrwali, niecierpliwi, kapryśni i zmienni. Oni preferują wielozadaniowość (tzw. multitasking) – czyli wykonywanie jednocześnie większej ilości różnych zadań biznesowych. Ale efekt jest czasem taki, że część tych zadań jest wykonywana niewłaściwie i zawiera zbyt dużą ilość błędów, które potem jest trudno naprawić. Często bywa tak, że wielozadaniowość nie zawsze idzie w parze z efektywnością.

Aby zaradzić tej trudnej sytuacji, liderka zespołu zamówiła w pewnej firmie szkoleniowej trening dla swojego zespołu z zakresu uważności (mindfulness) i koncentracji na zadaniach. Podczas tego szkolenia doszło do wielu zabawnych sytuacji. Okazało się, że większa część uczestników (zaliczana do pokolenia Y, czyli millenialsów) nie była w stanie wykonać poprawnie proponowanych przez trenerów ćwiczeń i zadań. Jeden z uczestników, tak oto skomentował swoje odczucia z tego szkolenia: „Trening uważności i koncentracji na zadaniach był bardzo profesjonalnie poprowadzony, ale ja niestety ze względu na moją wrodzoną niecierpliwość, nie byłem w stanie wykonać żadnego ćwiczenia. I nie wiem, jak mam sobie z tym poradzić. Zauważyłem, że jako reprezentant pokolenia Y mam duży problem z cierpliwością, wytrwałością i koncentracją na zadaniu”. Liderka zespołu nie była zadowolona z efektów tego szkolenia i zaczęła szukać innych sposobów, które mogłyby pomóc jej samej oraz jej podwładnym rozwijać i wzmacniać wytrwałość.

Wytrwałość rośnie z wiekiem

Wyniki badań opublikowane przez prof. Angelę Lee Duckworth w książce „Upór. Potęga pasji i wytrwałości” pozwalają przypuszczać, że wytrwałość rośnie w stałym tempie w ciągu życia człowieka: im człowiek starszy, tym robi się bardziej wytrwały. Na wykresie sporządzonym przez badaczkę wyraźnie widać, że najwyższy poziom wytrwałości występuje u osób w wieku 50+ (tu krzywa wytrwałości idzie mocno w górę). Profesor Duckworth tak oto komentuje i interpretuje wynik tych badań: „Pokolenie starsze, pamietające czasy wielkiego kryzysu, może być bardziej zdeterminowane niż generacja Y, bo podlegało innym siłom kulturowym niż te, z którymi mamy do czynienia dzisiaj. Ponadto, upór i wytrwałość rzeczywiście umacnia się wraz z rozwojem życiowej filozofii, nabywaniem umiejętności podnoszenia się z kolan po potknięciach i rozczarowaniach oraz doskonaleniem zdolności do odróżniania celów niskiego poziomu (z którymi powinno się łatwo rozstawać) od tych ważniejszych (wymagających większej wytrwałości)”.

Problemy z wytrwałością – jak im zaradzić?

Jak to się dzieje, że wytrwałość może rosnąć lub stać w miejscu na tym samym poziomie przez długie lata? Znam wiele osób, które często uskarżają się na brak wystarczającej wytrwałości. Oto przykładowe wypowiedzi kilku klientów zgłaszających się na sesje coachingowe: „Nie potrafię być wytrwały w niczym. I to mnie irytuje, bo rozpoczynam wiele różnych działań i nie jestem w stanie żadnego z nich doprowadzić do końca” (mężczyzna, lat 32); „Nie umiem poświęcić się czemuś wystarczająco długo, aby naprawdę dobrze to opanować” (kobieta, lat 28); „Marnuję swój talent, jestem zrozpaczony, brakuje mi długoterminowego celu do którego chciałbym dążyć z pasją i nieustępliwością. Czuję, że przegrywam swoje życie” (mężczyzna, lat 34); „Chcę być bardziej wytrwała w działaniu, ale zupełnie nie wiem, od czego mam zacząć” (kobieta, lat 28); „Uważam, że jestem zbyt leniwy i chyba nigdy nie nauczę się bycia wytrwałym” (mężczyzna, lat 27); „Jak ja mam być wytrwała, skoro codziennie około godziny 18:00 padam ze zmęczenia. I mój partner musi mnie wtedy reanimować” (kobieta, lat 36); „Od urodzenia mam do wszystkiego słomiany zapał. W mojej rodzinie jest to chroniczna przypadłość. Moja starsza siostra też tak ma” (mężczyzna, lat 35); „Dostałam fajną pracę, ale codziennie odczuwam nudę, bo tutaj nie dzieje się nic ciekawego, po prostu brak akcji, brak wyzwań. Już rozglądam się za inną pracą” (kobieta, lat 31).

Seria tych wypowiedzi może nas przerażać i zastanawiać: Czy dla tego typu mało wytrwałych osób nie ma już żadnego ratunku? Jak można wytłumaczyć genezę tak poważnych problemów z wytrwałością? Psychologowie twierdzą, że nie można wykluczyć, że wzrost wytrwałości stanowi odzwierciedlenie zmian rozwojowych. W takim ujęciu – jak zauważa Jarosław Kulbat, psycholog z Uniwersytetu SWPS – „ludzie młodsi preferują raczej podejmowanie wyzwań czy poszukiwanie wrażeń, co nie sprzyja wytrwałości, zwłaszcza w warunkach pokusy. Ludzie starsi zaczynają nad poszukiwanie wyzwań preferować specjalizowanie się w wybranej dziedzinie. Różnice w wytrwałości byłyby więc odzwierciedleniem naturalnych i uzasadnionych zmian rozwojowych, kiedy młodzieńcza eksploracja otaczającego człowieka świata, poznawania swoich ograniczeń czy odkrywania pasji zaczyna ustępować pragnieniom stabilizacji życiowej czy zrównoważonego rozwoju. Znaczenia nabierają wtedy cele długofalowe, kluczowe z perspektywy całego życia, a nie miesiąca czy roku”.

Utalentowani i wytrwali wygrywają

Jak już wspomniałem wcześniej, połączenie talentu i wytrwałości może być kluczem do sukcesu jednostki. Badania pokazują wyraźnie, że ci którzy odnieśli największe sukcesy w nauce, sporcie, biznesie, sztuce, muzyce, technice i technologii, byli jednocześnie wybitnie utalentowani i wytrwali w swoich działaniach. Oznacza to, że sam talent nie jest żadną gwarancją sukcesu. Co więcej – jak twierdzi Geoff Colvin – talent jest często przeceniany.

Co w takim razie odróżnia tych najlepszych od całej reszty? Decydujące są tutaj dwa czynniki: przemyślane ćwiczenie (ang. deliberate practice) wykonywane przez utalentowane osoby i wytrwałość rozumiana jako determinacja i upór w dążeniu do celu. W świetle tych najnowszych odkryć naukowych nie da się już obronić znanej powszechnie tezy, że „trening czyni mistrza”. Oznacza to, że sama ciężka i wieloletnia praca nad sobą, okupiona często ogromnym wysiłkiem, wcale nie musi prowadzić do sukcesu. Wręcz przeciwnie, może stać się przyczyną frustracji, rozczarowania i niechęci do zajmowania się daną dyscypliną. Znane są liczne przypadki wybitnie utalentowanych osób, które nigdy nie osiągnęły żadnego znaczącego sukcesu. Stało się tak dlatego z dwóch co najmniej powodów: po pierwsze, nie było w ich bliskim otoczeniu właściwych osób (nauczycieli, trenerów, mentorów), którzy pomogli by im właściwie zaplanować trening i dobrać adekwatne dla nich metody i techniki pracy nad sobą; po drugie, zabrakło im wystarczającej wytrwałości, co sprawiło, że zbyt szybko rezygnowali z podjętego wysiłku i nie byli w stanie sumiennie i systematycznie wykonać zaplanowanych działań. Jak twierdzi G. Colvin, przemyślane ćwiczenie jest bardzo wyczerpujące intelektualnie i emocjonalnie. Ono wymaga przede wszystkim odpowiedniego skupienia i koncentracji i nade wszystko wytrwałości. I to właśnie sprawia, że jest „przemyślane” i odróżnia je od bezmyślnego wygrywania gam lub odbijania piłki tenisowej.

Najlepszym przykładem skuteczności przemyślanego ćwiczenia jest historia wybitnych szachistek trzech sióstr Polgar. Kiedy Susan miała 19, Zsuzsa 14, a Judit 12 lat, siostry wystąpiły jako drużyna w olimpiadzie szachowej kobiet i jako pierwszy węgierski zespół pokonały reprezentantki Związku Radzieckiego, stając się bohaterkami narodowymi. W wieku 21 lat Zsuzsa została pierwszą arcymistrzynią w dziejach rozgrywek szachowych, a Judith wkrótce potem wywalczyła ten tytuł, mając zaledwie 15 lat. Historia sióstr Polgar znakomicie ilustruje skuteczność przemyślanego ćwiczenia. Ich  nauczycielem, mentorem i trenerem był ich ojciec Laszlo Polgar (psycholog edukacyjny), który w latach 60. XX wieku sformułował pogląd, że „geniusz się tworzy, a nie rodzi”. Przeprowadzone przez niego badania dobitnie pokazały, że kluczem do uzyskania wybitnych osiągnięć, jest połączenie następujących czynników: talent wsparty przemyślanym ćwiczeniem oraz ciężka praca nad sobą połączona z wytrwałością i determinacją w dążeniu do celu.

Innym znakomitym przykładem potwierdzającym tezę, że kluczem do największych sukcesów jest połączenie talentu, przemyślanego ćwiczenia, pracowitości i wytrwałości w dążeniu do celu, jest Maria Skłodowska-Curie, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, która zajęła pierwsze miejsce w rankingu (przeprowadzonym i ogłoszonym w 2018 roku przez BBC History Magazine) „100 kobiet, które zmieniły świat”. Patricia Fara, prezeska British Society for the History of Science, tak oto skomentowała sukcesy polskiej Noblistki: „Była pierwszą kobietą, która zdobyła Nobla w dziedzinie fizyki, pierwszą kobietą profesorem na Sorbonie i pierwszym naukowcem w historii, który otrzymał dwie nagrody Nobla w dwóch dziedzinach (z fizyki i z chemii). Maria Skłodowska-Curie mierzyła się w swoim życiu z wieloma przeszkodami. Okoliczności były przeciwko niej. W Polsce jej rodzina żyła w rosyjskim zaborze. We Francji traktowano ją podejrzliwie, bo była cudzoziemką. Oraz kobietą – i z tego powodu dyskryminowano ją na każdym kroku”. Warto przy tej okazji przypomnieć, że także cała najbliższa rodzina Marii Skłodowskiej-Curie odniosła niebywały sukces naukowy doceniony przez Komitet Noblowski: pierwszą Nagrodę Nobla z fizyki otrzymała wraz z mężem Pierre`em Curie (1903), drugą Nagrodę Nobla z chemii (1911) za odkrycie polonu i radu otrzymała samodzielnie, a następnie jej córka Irene Jiliot-Curie, otrzymała wraz z mężem Nagrodę Nobla z chemii (1935) za odkrycie sztucznej promieniotwórczości. Jest to ewidentny dowód na to, że pozytywny wzorzec talentu, pracowitości i wytrwałości, może być „dziedziczony” i przekazywany kolejnym pokoleniom. A zatem, mając tak znakomite wzorce i wyniki cytowanych wyżej badań, może warto pomyśleć o tym, jak skuteczniej wspierać rozwój młodych i utalentowanych naukowców, innowatorów, sportowców, artystów. Czas najwyższy, aby znane nam wszystkim powiedzenie, że „Polska jest mistrzem świata w marnowaniu swoich rodzimych talentów” odeszło wreszcie do lamusa.

 

Autor

258 wlodzimierz swiatek

dr Włodzimierz Świątek

Wykładowca i ekspert na kierunku Zarządzanie i Przywództwo Uniwersytetu SWPS, psycholog biznesu, trener, coach i facylitator. Specjalizuje się w zakresie rozwijania i doskonalenia umiejętności menedżerskich i przywódczych, budowania i rozwoju zespołów, zarządzania zmianą oraz rozwijania kreatywności i innowacyjności jednostki i zespołu. Prowadzi szkolenia i coaching z facilitacji dla liderów i ich innowacyjnych zespołów. Pełni funkcję sekretarza Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Badań nad Przywództwem Uniwersytetu SWPS. Jest inicjatorem i opiekunem naukowym interdyscyplinarnego projektu edukacyjno-badawczego pt. „Młodzi Nobliści zmieniają świat”.

Jak skutecznie podnosić kompetencje managerskie? (podcast)

Współpraca między światem akademickim a biznesem jest kluczowa szczególnie dziś, gdy galopujący rozwój domaga się równowagi na poziomie gospodarczym, społecznym czy kulturowym. Inaczej mówiąc – wymaga troski o to, by mądrze i skutecznie wpływać na kształt współczesnego świata. Właśnie ten cel połączył w działaniach: PwC – globalną organizację doradczą…

Zarządzanie zmianą jako klucz do sukcesu - proces, transformacja i trendy (podcast)

Zarządzanie zmianą jako proces to dla jednych niezbędny element rozwoju organizacji, a dla innych - wyzwanie pełne niepewności. Tymczasem, jak pokazują obserwacje rynkowe, coraz więcej firm na świecie uznaje elastyczność i adaptację do zmian za klucz do sukcesu. Nie jest tajemnicą, że zarządzanie zmianą często…

Problem Based Learning na zajęciach akademickich (podcast)

„Motywacja” to słowo klucz każdego procesu nauczania bez względu na jego poziom. Efektywna nauka jest przecież celem wszystkich nauczycieli, począwszy od tych z podstawówki, a skończywszy na wykładowcach akademickich. Ale w tym obszarze bez otwartości na innowacje i zmiany ani rusz. Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska –…

Prawo pracy w biznesie – formy zatrudnienia, wynagrodzenie i nowości w kodeksie pracy (podcast)

Praca na etacie to dla jednych upragniony synonim bezpieczeństwa, a dla innych – męczące ograniczenie swobody. Tymczasem jak pokazują statystyki, Polska od lat pozostaje w czołówce krajów europejskich o najwyższej liczbie zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę. Nie jest tajemnicą, że forma zatrudnienia…

Produkcja partnerska i prywatność w sieci, czyli wyzwania organizacyjne i strategie ochrony (podcast)

Model produkcji partnerskiej pojawia się coraz częściej przy okazji dyskusji na temat wytwarzania dóbr cyfrowych oraz ich dostępności. Zakłada on dobrowolny i nieodpłatny udział internautów w procesie produkcji. Aby jednak tak się stało, konieczne jest spełnienie pewnych warunków: po pierwsze – proces wytwarzania powinien być…

4-dniowy tydzień pracy – prawda czy mit? O nowych modelach skróconego czasu pracy (podcast)

Początek weekendu już w czwartek, czyli wolne od pracy wszystkie piątki? Złożona przez Lewicę ustawa, wprowadzająca czterodniowy tydzień pracy, od zeszłego roku leży w Sejmie i czeka na rozpatrzenie. Choć skrócenie tygodnia pracy do 4 dni budzi pewne kontrowersje, to jednak wydaje się tendencją naturalną,…

Lider transformacji cyfrowej 4.0 (podcast)

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – mówi stare powiedzenie i jest w nim sporo prawdy zwłaszcza w czasach galopującego postępu technologicznego. Dlatego transformacja cyfrowa stała się dla wielu firm koniecznością i kluczowym elementem strategii rozwoju. Odpowiednio dobrane technologie w połączeniu z właściwymi…

Praca i życie w Malawi i Meksyku - doświadczenia z perspektywy project managerki (podcast)

Jest profesjonalistką zorientowaną na osiąganie celów. Sprawdziła się na niezależnych stanowiskach w różnych obszarach zarządzania projektami oraz finansami. Swoją aktywność zawodową rozwijała w Europie, Meksyku i Malawi. Project managerka Justyna Rodriguez-Belza, podczas spotkania z dr Agnieszką Golińską, opowiedziała m.in. o pracy i życiu ekspatów w…

Motoryzacja, nowe technologie i innowacje społeczne - jak łączyć pasje z biznesem? (podcast)

Interesuje się wpływem nowych technologii, transportu oraz przemysłu na społeczeństwa. Wierzy w zrównoważoną przyszłość. Zgłębia możliwości wynikające z połączenia pasji i biznesu. Michał Zieliński – Business Owner działów Sport i Motoryzacja w WP, student drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS był gościem…

„W drodze na szczyt” – innowacyjne narzędzie dla doradców zawodowych (podcast)

W jaki sposób ułatwić szukanie pracy osobom bezrobotnym 50+? Jak zachęcić je do aktywności zawodowej? Czy atrakcyjna graficznie i merytorycznie gra planszowa może wspomóc w tej kwestii zarówno doradców zawodowych jak i samych poszukujących? Czym są „karty inspiracji” i „kamienie doświadczenia”? Na te i wiele…

Wymiary współpracy w innowacjach społecznych (podcast)

Czemu służą innowacje społeczne? Czym jest współbycie, współpraca i współuczenie się w tym kontekście? I czy trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, by dołączyć do obszaru wybranej innowacji? – Budowanie kolektywu to kluczowy element innowacji społecznych. Dołączenie do danej społeczności jest nie tylko sposobem na…

Zawody męskie i kobiece a sukces zawodowy (podcast)

Coraz więcej kobiet decyduje się wkroczyć do świata zawodowego tradycyjnie uznawanego za męski i odwrotnie – przybywa mężczyzn, którzy wybierają zawody uznawane dotąd za kobiece. Zmiany społeczne, następujące wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zmierzają ku stopniowemu zrównaniu szans zawodowych obu płci, choć jeszcze daleka droga do…

Czy innowacje mogą i powinny być odpowiedzialne społecznie? (podcast)

Rola przedsiębiorców jest dziś kluczowa, to od ich postawy, od tego czy wezmą na siebie odpowiedzialność za kreowanie rzeczywistości, zależy przyszłość świata. Nie politycy, nie aktywiści, nawet nie naukowcy, ale właśnie przedstawiciele biznesu, małego i dużego, powinni jako pierwsi podjąć wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy.…

Budowanie autentycznej marki osobistej – klucz do pozostania sobą (podcast)

Dobra lub kiepska marka najczęściej kojarzy nam się z towarami lub usługami, rzadziej – z ludźmi. To błąd, bo silna marka osobista ma ogromne znaczenie w dzisiejszych realiach zawodowych – może ułatwić znalezienie dobrej pracy, dać przewagę w negocjacjach z klientami, wyróżnić eksperta z określonej…

Motywacja do pracy a różnice pokoleniowe (podcast)

Z jednej strony boomerzy, z drugiej – przedstawiciele pokoleń: X,Y, Z. Często siedzą biurko w biurko, mają wspólne zadania i cele, ale kompletnie odmienne doświadczenia, podejście do pracy czy metody działania. Różne pokolenia aktywne na dzisiejszym rynku pracy to duże wyzwanie, ale i spory potencjał…

Jak odkryć i rozwinąć swoje talenty? Mocne strony wg Gallupa (podcast)

„Musisz nad tym popracować, to nie jest twoja mocna strona” – wielu z nas pewnie słyszało podobne słowa w szkole, czując od razu wszechogarniający wstyd. Tymczasem w świetle dzisiejszej wiedzy, wstydzić powinien się raczej dydaktyk, który stosował taką formą motywacji. Dlaczego warto skupiać się na…

Nowe technologie a zarządzanie edukacją o Auschwitz i Holokauście (podcast)

Pamięć historyczna – szczególny rodzaj pamięci kulturowej – wydaje się ważna zwłaszcza dziś, w czasach, gdy obszar ten bywa wykorzystywany przez różne siły polityczne. Adam Szpaderski – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, od lat zajmuje się naukowo strategią zarządzania miejscami pamięci i instytucjami kultury. Rozwija…

Czy w organizacjach jest miejsce na jakość życia? (podcast)

36 lat – tyle czasu przeciętny Europejczyk spędza w pracy podczas całego swojego życia (dane opublikowane przez Eurostat). Gdy dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że lata te przypadają na najbardziej efektywną część naszego życia, to tym bardziej warto zadać sobie pytanie – jaka jest jakość życia…

Bariery tworzenia turkusowych organizacji w Polsce i na świecie (podcast)

W turkusowej organizacji ludzie dążą do integracji i syntezy różnych wartości i perspektyw. Kładą nacisk na współpracę, współdziałanie i współtworzenie, a także na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów. Jak stworzyć turkusową organizację? Czy turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy? Jakie napotykamy bariery tworzenia…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2023/2024

Myślisz o założeniu firmy? Chcesz nauczyć się zarządzać projektami? A może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które są odpowiedzią na współczesne wyzwania biznesowe. Zarządzanie i przywództwo czy zarządzanie zasobami ludzkimi to tylko niektóre…

Nadzieja jako istotny czynnik w zarządzaniu: rola, wypalenie i wdrożenie (podcast)

Chociaż zarządzenie często kojarzy się nam z szeregiem usystematyzowanych procesów i z monitorującymi je narzędziami, równie istotną rolę pełni nastawienie. Nadzieja na sukces może być źródłem motywacji do działania i wiary we własne możliwości. Jaką rolę w zarządzaniu odgrywa nadzieja? Co zrobić w przypadku jej…

Holistyczne zarządzanie - wpływ na tworzenie kultury i zachowań w organizacji (podcast)

Jakie skutki ma holistyczne podejście do zarządzania organizacją? I jaki wpływ wywiera na tworzenie kultury i zachowań w organizacji? Jakie działania zostają podjęte w otoczeniu konkurencyjnym, społecznym, ekonomicznym i politycznym w ujęciu holistycznym? Jakie są trendy w zarządzaniu organizacjami? Na te i wiele innych pytań…

Największe wyzwania w obszarze zachowań organizacyjnych - czym są i jak sobie z nimi radzić?…

To ludzie, ze swoją różnorodnością, są podstawą organizacji. Ich działania tworzą zachowania organizacyjne - ta interdyscyplinarna dziedzina, oparta na podstawach zarządzania, pozwala zrozumieć i interpretować zachowania w miejscu pracy. W rezultacie są one ściśle związane z osiąganymi celami i wynikami biznesowymi. Poruszymy temat, jak rozumieć…

Innowacje społeczne - cykl w Strefie Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Innowacje kojarzymy przede wszystkim z technologią, gospodarką i zarządzaniem. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o kolejnej kategorii - innowacjach społecznych, czyli działaniach których celem jest podnoszenie jakości życia ludzi, grup społecznych i narodów. Zalicza się do nich zarówno nowatorskie rozwiązania problemów społecznych, jak…

Synergia pomiędzy działami HR i finansowym - jak połączyć siły dla dobra firmy (podcast)

Dział finansowy oraz HR to jedne z kluczowych filarów, na których opiera się każda organizacja. Choć każde z nich obejmuje inne obszary i obsługuje różne procesy, współpraca pomiędzy tymi działami może pozytywnie przełożyć się na funkcjonowanie firmy. Czy liczby i KPI to ich jedyny wspólny…

Jak zmienić polską szkołę oddolnie i skutecznie? (podcast)

Polski system edukacji zmaga się w licznymi problemami. Z wielu z nich powszechnie zdajemy sobie sprawę, ale już mało kto ma ochotę działać i stawiać czoło tym wyzwaniom. Są jednak osoby, które nie boją się działać i chcą oddolnie wpływać na szkolnictwo. Kto i w…

Innowacje w obszarze wolontariatu pracowniczego (podcast)

Wolontariat jest dowodem na to, że dobro mnoży się wtedy, gdy się nim dzielimy. Pomagając innym, zyskujemy poczucie sensu, sprawczości, autentyczności i autonomii. Obecne czasy cechują się coraz intensywniejszą digitalizacją i idącą za nią dehumanizacją, a to sprawia, że działanie na rzecz innych oraz pielęgnowania…

TransferHUB – jak inkubujemy innowacje społeczne związane z pracą (podcast)

Rynek pracy stawia przed nami wiele wyzwań. Należą do nich między innymi starzejące się społeczeństwo, szklany sufit, godzenie życia rodzinnego z zawodowym oraz kondycja i możliwości kobiet na rynku pracy. Na szczęście są wśród nas ludzie, którzy uwielbiają stawiać czoła wyzwaniom i szukać najlepszych rozwiązań…

Jak odejść z korporacji - rzecz o odwadze (podcast)

Praca w korporacji bywa w popkulturze demonizowana. Mimo to, dla wielu osób jest najlepszym miejscem pracy, dającym stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że odejście z korporacji budzi w niektórych niepokój i lęk przed zmianą. Na ile chętnie wybieramy pracę w korporacji? Dlaczego trzeba mieć odwagę, aby z niej odejść? Czy w ciągu…

Doskonalenie procesów integracji w wielonarodowym środowisku pracy (podcast)

Środowisko, w którym pracujemy ma na nas ogromny wpływ. To, jakie relacje panują między pracownikami oraz jaką wyczuwa się ogólną atmosferę, może przekładać się m.in. na wydajność i zaangażowanie w powierzone zadania. Integrację pracowników można i warto wspierać - szczególnie, gdy są oni przedstawicielami różnych krajów i kultur. Czym jest…

Piękno natury, wartość nauki, siła biznesu (podcast)

Na przestrzeni wieków ludzie znacząco oddalili się od przyrody. Mimo to, kontakt z naturą jest jedną z naszych najbardziej pierwotnych potrzeb. Zaspokajaniu jej nie sprzyjają jednak otaczające nas betonowe lasy oraz brak czasu na spacery po tych prawdziwych. Dlatego warto zadbać o środowisko, w którym…

Growth mindset, czyli sposób myślenia ukierunkowany na wzrost (podcast)

Coraz więcej pracodawców dostrzega wagę mindsetu u swoich pracowników. Nastawienie, z którym podchodzimy do danego wyzwania może zarówno ułatwić nam pracę, jak i skutecznie do niej zniechęcić. Warto więc skorzystać z technik growth mindsetu, czyli sposobu myślenia ukierunkowanego na wzrost. Czym jest mindset i czym różni się od poczucia sprawczości…

Wprowadzenie do innowacji społecznej. Jak rozliczyć biznes z dobra? (podcast)

Jeszcze do niedawna w świecie start-upów najwięcej uwagi poświęcano jednorożcom, czyli firmom nastawionym na dynamiczny wzrost w krótkim czasie. Dziś coraz głośniej mówi się o zebrach - przedsiębiorstwach generujących zyski, jednak działających w ramach zrównoważonego rozwoju. Firmy te tworzą usługę lub produkty, które są odpowiedzią…

Pre-inkubacja – wiele obliczy wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości (podcast)

Osoby myślące o założeniu własnej firmy mogą skorzystać z różnych form wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Dużą popularnością cieszą się inkubatory, pomagające m.in. finansować projekt na jego początkowej fazie. Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się pre-inkubatorom, których celem jest wsparcie merytoryczne tych, którzy dopiero rozważają założenie własnej…

Innowacje społeczne jako nowe rozwiązania aktualnych i przyszłych problemów świata (podcast)

W tworzeniu innowacji społecznych ważne jest, by od początku myśleć o wpływie, jaki to rozwiązanie wywołuje na ludzi, środowisko, ziemię. Świadome zarządzanie może w tym zakresie okazać się sposobem na rozwiązanie problemów współczesnego świata. Dlatego innowacje społeczne w ostatnim czasie nabrały dużego znaczenia. Jak zwiększyć…

Zaufanie społeczne jako czynnik sprzyjający rozwojowi innowacji (podcast)

W Polsce poziom zaufania do ludzi należy do najniższych Europie. Tymczasem wiara w szczere intencje innych osób ma bardzo duży wpływ na relacje między partnerami biznesowymi. W sytuacji braku zaufania pojawiają się często trudności we wzajemnym zrozumieniu. To prowokuje wyższe koszty, trudniejszą wymianę wiedzy, informacji…

Motywacja w środowisku pracy - czego oczekują pracownicy? (podcast)

Odpowiednia motywacja do pracy ma wpływ na to, jak wykonujemy powierzone obowiązki. Dzięki niej jesteśmy w stanie pracować szybciej i efektywniej. Ostatnie kryzysy takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie sprawiły, że oczekiwania wobec pracodawców nieco się zmieniły. Jakiej motywacji aktualnie oczekują pracownicy? Czy istnieją…

Najczęstsze błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami (podcast)

Jednym z najważniejszych elementów każdej pracy jest wynagrodzenie. Wielu pracowników oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem ludźmi uważa wysokość comiesięcznej wypłaty za najsilniejszy motywator do pracy. Jakie błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami popełniają firmy? Co mówi rynek o wysokości wynagrodzeń? Lepiej płacić za kompetencje, czy za wyniki?…

Innowacyjny projekt "Skuteczne zdziwienie" - wyzwalająca myślenie nauka czytania

Dlaczego najmłodsi niechętnie czytają? Innowacyjny projekt “Skuteczne zdziwienie” odpowiada na to pytanie i szuka rozwiązań, które pomogą zmienić podejście do nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym.  Projekt sprowadza się do pobudzania dziecięcej świadomości poprzez obrazowanie głosek oraz liter prostymi dźwiękami. Jak może wyglądać…

Ocena technologii jako metoda zarządzania innowacjami w zielonej transformacji (podcast)

Innowacyjność stała się trendem i wartością samą w sobie. Nowoczesne rozwiązania mogą realizować rozmaite cele oraz wspierać różne dziedziny naszego życia. Wyzwania związane z transformacją energetyczną i tzw. Zielonym Ładem wymagają innowacji technologicznych. Jakich rozwiązań potrzebujemy, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania transformacji energetycznej? Jak wybierać…

Tworzenie innowacji społecznych w środowisku akademickim i biznesowym – case study Politechniki Warszawskiej (podcast)

Popularyzację osiągnięć polskiej nauki rozumiemy jako zaangażowanie naukowców w proces przełożenia wyników przeprowadzonych badań na działania aplikacyjne, które służą rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych. Jaką rolę pełnią dydaktycy w kontekście innowacji społecznych? Czym jest społeczna odpowiedzialność nauki, czy i po co przekładać wyniki prowadzonych prac badawczych…

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury przez działania w europejskiej sieci uniwersytetów Una Europa (podcast)

Kraje Unii Europejskiej od lat kładą duży nacisk na to, by zapewnić swoim obywatelom najwyższy poziom kształcenia. Z tego względu jedenaście wiodących europejskich uniwersytetów badawczych połączyło siły, aby stworzyć wyjątkowy sojusz – Una Europa. Na czym polega innowacyjność tej inicjatywy? Jak o uniwersytet postrzegają twórcy…

Determinanty innowacji społecznych – perspektywa teoretyczna i praktyczna (podcast)

Celem innowacji społecznych jest polepszenie jakości życia osób, narodów czy społeczności. Unikalność tych rozwiązań może wynikać z wdrażania zupełnie nowych pomysłów, ale także z innego zastosowania dotychczas znanych metod. Innowacje społeczne mają być odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata, takie jak: pogłębiające się nierówności społeczne,…

Praca Headhuntera - czym kieruje się podczas rekrutacji? Iga Dolipska (Supesu Recruitment) - podcast

Polskie firmy mają coraz więcej trudności w znalezieniu pracowników o wąskiej specjalizacji i unikalnych kwalifikacjach. W takich sytuacjach okazuje się, że zwykła rekrutacja nie wystarcza. Potrzebny jest łowca talentów, który znajdzie idealnego pracownika na dane stanowiska. Headhunterzy - bo o nich mowa, dysponują unikalną wiedzą…

Jak wspierać pracowników w sytuacji wojny? (podcast)

Choć wojna toczy się poza granicami naszego kraju, to od samego początku Polacy bardzo angażują się w pomoc Ukrainie. Niosą pomoc, wspierają i udzielają schronienia tym, którzy go potrzebują. Takie działania, mimo że słuszne i szlachetne mają wpływ na naszą kondycję psychiczną. Przygnębienie i niepokój…

Motywowanie w trudnych czasach — jak nie zabić motywacji? (podcast)

Zmotywowany zespół lepiej pracuje, jest wydajny i z entuzjazmem podejmuje nowe, zawodowe wyzwania. W postpandemicznych niestabilnych czasach niełatwo jest utrzymać motywację pracowników. Zarówno działy HR, jak i liderzy zadają sobie pytanie — co zrobić, aby ludziom chciało się pracować? Jaką funkcję pełnią finansowe i pozafinansowe…

Projektujemy innowacje z impaktem społecznym (podcast)

W kolejnym odcinku podcastu Innowacyjnie o innowacjach rozmawiamy projektowaniu innowacji z impaktem społecznym. Pokażemy co zrobić, aby firmy oferujące takie innowacyjne produkty i usługi spełniały oczekiwania klientów, właścicieli i jeszcze dodatkowo – beneficjentów swoich działań. Przeanalizujemy - czym różni się projektowanie „zwykłych” innowacji od projektowania…

Psychologia marketingu w praktyce

Kluczem do podejmowania dobrych decyzji podczas tworzenia kampanii reklamowych jest nie tylko wiedza, ale także zrozumienie. Z tego względu psychologia jest bardzo ważnym narzędziem w rękach każdego marketera. Nie jest to zaskoczeniem - w końcu zachowania klientów są powiązane z jego emocjami, osobowością, potrzebami czy…

Różnorodność w zespole (podcast)

Różnorodność w zespole dotyczy nie tylko płci, pokolenia czy pochodzenia, ale także osobowości i stylu działania. W tej odmienności ważne jest to, by pośród wielu różnic widzieć wspólny cel. Nie bez powodu mówi się, że różnorodne zespoły osiągają lepsze wyniki. Jak zatem umiejętnie wydobywać potencjał…

Rozwój lidera - Magdalena Hauptman (Orange) - podcast

Praca lidera nie jest łatwa - wspieranie zespołu, organizowanie obowiązków i rozwiązywanie konfliktów, to tylko część zadań na tym stanowisku. Duże znaczenie mają również komunikatywność, wewnętrzna motywacja, a także dążenie do rozwijanie siebie oraz pracowników. Jednak czy to wystarczy, by być dobrym przywódcą? Obraz idealnego…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia