Zewsząd trafiają do nas informacje próbujące przewidzieć możliwe skutki epidemii i powszechnej kwarantanny. Część z nich opisuje negatywne scenariusze, ale istnieją również takie, które podkreślają jej możliwe pozytywne konsekwencje. Mówi o nich w wywiadzie na łamach magazynu „Deezen” Li Edelkroot, właścicielka firmy Trade Union, zajmującą się w przewidywaniem trendów. Zauważa, że dzięki epidemii „nauczymy się znów, jak być szczęśliwym, posiadając jedną sukienkę, czytając zapomnianą książkę” . Jak opisuje – ta sytuacja zmusi nas do zwolnienia tempa życia. Co więcej, zmianie będą musiały ulec zarówno wyznawane przez nas wartości, jak i nasze decyzje zakupowe. „Przez ostatnie kilka lat wprawdzie zauważyliśmy, że aby przetrwać jako gatunek, musimy zmienić nasz styl życia, ale niewiele w tej kwestii zrobiliśmy, jakbyśmy czekali, aż problem sam się rozwiąże. Teraz umiejętność improwizacji i kreatywność staną się najwyższymi atutami”.

Oczywiście nie wszyscy podzielają entuzjazm Edelkroot. Nie wchodząc w dyskusje co do scenariuszy przyszłości, jedno jest dziś pewne – wszyscy doświadczamy gwałtownej zmiany, która wywołuje w nas niepewność. Mimo że nie zatrzymujemy się, działamy dalej – tylko że bez planu. Czyli improwizujemy. Tylko co to tak naprawdę znaczy? Kiedy improwizujemy? I czy rzeczywiście ta umiejętność jest tak przydatna, jak wskazuje Edelkroot? Na te pytania odpowiada Bartosz Jurkowski z I’MPRO IMPRO.

Kiedy musimy improwizować?

Najczęstszym impulsem do improwizowania jest zaskakujące zdarzenie, którego wcześniej nie przewidzieliśmy – więc, nie mamy wobec niego planu działania. Odczuwamy wtedy niepewność dotyczącą zarówno tego jak się zachować, jak i tego, jakie mogą być konsekwencje naszych działań. Zanim więc przejdziemy do zgłębiania samej umiejętności improwizowania, przyjrzyjmy się bliżej temu, co ją wywołuje, czyli zjawiska niepewności – które ma różne oblicza.

Niepewność wywołuje w nas emocje

Znany lęk przed nieznanym

Często pierwszą rzeczą, jaką robimy wchodząc do ciemnego pomieszczenia, jest włączenie światła. To naturalny odruch, który niweluje nasz poziom niepewności dotyczy tego, co może znajdować się w tej przestrzeni. Zrozumiałe jest, że robimy tak w przypadku nowych pomieszczeń, ale dlaczego rozświetlamy nocą pokoje, które dobrze znamy?

Jak pokazują badania bardzo często na niepewność reagujemy lękiem3Dzieje się tak nawet w wtedy, gdy sytuacja nie niesie za sobą żadnych istotnych zagrożeń4. To, czego boimy się najbardziej jest tym, czego nie znamy. W takich sytuacjach nasza wyobraźnia może produkować różne scenariusze dotyczące tej niewiadomej – które często są nierealne. Przecież najczęściej w naszym pokoju najbardziej może nas przerazić… bałagan. Może dlatego mądrość ludowa głosi, że strach ma tylko wielkie oczy?

Nostradamus nie oglądał piłki nożnej

Patrząc z innej perspektywy, życie bez niepewności nie byłoby takim źródłem ekscytacji i radości5. To właśnie ona wywołuje w nas tak dużą ciekawość, że nie jesteśmy w stanie się powstrzymać przed zobaczeniem kolejnego odcinka serialu, mimo nieodpowiedniej pory. Co więcej, denerwują nas spoilery. Przecież zabierając nam niepewność dotyczącą fabuły, ktoś bezpowrotnie zabiera nam przyjemność oglądania. Z tego samego powodu emocjonuje nas również sport. Podczas meczów to niewiadoma dotycząca tego, kto wygra, jest ekscytująca.

Niepewność jest więc stanem, w którym nie znamy rezultatów jakiegoś działania. Kiedy te dotyczą nas, najczęściej reagujemy lękiem, natomiast kiedy niepewność sytuacji dotyka kogoś innego (bohatera serialu, sportowców) to może wywoływać w nas ciekawość lub ekscytację. Istnieje również inne rozróżnienie niepewności, które wpływa na nasze zachowanie – a mianowicie to, czy się jej spodziewaliśmy, czy też nie.

Niepewność spodziewana i niespodziewana

Niepewność z Doliny Krzemowej

Dobrym przykładem obcowania z niepewnością, która jest spodziewana, są startupy. Załóżmy, że masz jakiś pomysł na innowacyjny produkt. Próbujesz oszacować, jak dobrze może się wpisać w potrzeby klientów oraz realia rynkowe. Można to jednak zrobić tylko do pewnego stopnia. Zawsze w takich przypadkach istnieje niewiadoma – ryzyko, że produkt nie odniesie sukcesu. Jednak pomimo tak dużej niepewności wiele osób podejmuje próbę. Jak pokazują dane, 90 proc. startupów upada w pierwszych latach swojej działalności6. To jednak nie zniechęca przedsiębiorców, podejmujących próby pomimo znanego ryzyka. Jak sobie radzą ze spodziewaną niepewnością? Wierzą w swoje umiejętności i odkrywają niewiadomą na bieżąco. Działając. Improwizując.

Mimo ograniczeń staramy się jednak dostosować do dzisiejszej sytuacji – zmieniamy nasze dotychczasowe strategie działania, wymyślając alternatywne możliwości, czyli znów improwizujemy

Nikt nie spodziewa się Hiszpańskiej Inkwizycji7

Zdarzają się jednak sytuacje, których nie mogliśmy przewidzieć. W takich wypadkach mówimy o niespodziewanej niepewności. Możemy ją rozpatrywać w dwóch wymiarach.

  • W wymiarze personalnym może być to zaskakujące spotkanie z osobą, z którą kiedyś byliśmy blisko. W takiej sytuacji możemy czuć niepewność dotyczącą tego, jak się zachować. Taka sytuacja może również wywoływać poczucie dyskomfortu. Nasze myśli mogą się konfrontować z naszymi odczuciami i w rezultacie nie wiemy, jak zareagować.
  • Ostatnio jednak mierzymy się z niespodziewaną niepewnością w szerszym wymiarze. Pandemia jest zdarzeniem, którego mało kto mógł się spodziewać. Jej konsekwencje nie są jasne i dotykają nas wszystkich na poziomie społeczno-ekonomicznym. Może podać tu przykład opisywanego przez Nicholasa Thaleba „Czarnego Łabędzia” – wydarzenia nieprzewidywalnego (subiektywnie bardzo mało prawdopodobnego), mającego ogromny wpływ na otoczenie i świat, które w retrospekcji będzie przedstawiane jako coś, co było możliwe do przewidzenia8. Wszyscy odczuwamy ograniczenia wynikające z powszechnej kwarantanny. Wywołują one dyskomfort związany z nieuniknioną zmianą. Są również głosy, że jest to szary nosorożec, czyli „zjawisko, które ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie i, choć zwykle o nim nie pamiętamy, jest bardzo prawdopodobne”9. Ja nadal uważam, że to Hiszpańska Inkwizycja10.

Mimo ograniczeń staramy się jednak dostosować do dzisiejszej sytuacji – zmieniamy nasze dotychczasowe strategie działania, wymyślając alternatywne możliwości, czyli znów improwizujemy.

Oczywiście pandemia to dla większości z nas bardzo trudny moment. Niewiele osób może ocenić nadchodzące zmiany pozytywnie, ale rzadko jakąkolwiek zmianę oceniamy pozytywnie. A przecież zmiana oraz związany z nią dyskomfort są naturalnymi elementami naszego środowiska.

Naturalny dyskomfort zmian

Gdyby homary nie czuły dyskomfortu

Nigdy wcześniej zwykli ludzie nie żyli w takim komforcie jak dotychczas11. Przyzwyczailiśmy się do tego. Traktowaliśmy to jako normę. Nie chcieliśmy zmian, bo one wywołują niepewność oraz uczucie dyskomfortu. A właśnie poczucie dyskomfortu może być najlepszą motywacją do rozwoju. Świetnie ujmuje to dr Abraham Twerski w swojej historii o homarach12.

Można przewidywać, że jeśli nadal będziemy kurczowo trzymać się komfortu, jednocześnie unikając trudności, jakie niosą za sobą zmiany, to wkrótce możemy przypominać ludzi z filmu animowanego „Wall-e”. Może staniemy się gatunkiem, który oddaje realizowanie większości swoich potrzeb firmom i robotom?

Nie zaplanujesz świata VUCA

Ale ten scenariusz przyszłości wcale nie musi się wydarzyć. Trudno jest tworzyć plany odnośnie rzeczywistości, jaka nastanie za kilka lat. Dzieje się tak, ponieważ żyjemy w trudnym do przewidzenia świecie. Można go opisać pod akronimem VUCA, czyli środowisku charakteryzującym się dużą zmiennością (volatility), niepewnością (uncertenty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity)13. To wszystko sprawia, że nasze środowisko (świat, rynek oraz biznes) jest trudniejsze do zrozumienia14. Mimo to, ciągle próbujemy jeszcze dokładniej przewidywać przyszłość i tworzyć na jej podstawie szczegółowe plany działania. Tylko dlaczego?

Jak organizacje radzą sobie ze zmianą?

Sprawne jak maszyna

Duże firmy są bardzo związane z planowaniem, ponieważ mają trudności w radzeniu sobie ze zmianą. Część z dużych organizacji można opisać metaforą maszyny, która produkuje jakiś produkt – niezależne czy są to samochody, czy płatki owsiane. Takie spojrzenie na biznes wykorzystywane jest już od czasów rewolucji przemysłowe15. Najważniejszym kryterium, jakim takie instytucje oceniają siebie i swoich pracowników, jest efektywność – czyli wpływ danego działu lub osoby na konkretne cele firmy. Często głównym powodem istnienia takich firm jest jak największy zysk. Dlatego czasami „kiedy jakaś część maszyny nie spełnia swojej funkcji, to ją wymieniamy. Jeśli człowiek nie robi tego, co ma w opisie stanowiska, to wymieniamy człowieka” – opisuje dr Marta Shaw16. Taka organizacja ciągle się stara dokładnie przewidywać przyszłość, by mieć czas na przebudowanie jakiegoś mechanizmu lub zaprojektowanie update’u systemu.

Na szczęście od paru lat widzimy narodziny nowej perspektywy opisującej funkcjonowanie organizacji, co potwierdzają nauki o zarządzaniu17. Jest to metafora organizacji jako żywego organizmu18.

Firma jako organizm

„Co to znaczy, że coś jest żywe? Jest otwartym systemem, zachowuje homeostazę, jest złożone z komórek, ma cykl życia i metabolizm, rośnie, adaptuje się do środowiska, reaguje na bodźce, ewoluuje i reprodukuje”19. Co więcej, cały organizm działa opierając się na szczegółowo określonym kodzie DNA20. Takim kodem dla organizacji jest jasna misja – cel, który współdzielą wszyscy.
Z perspektywy organizacji jako organizmu pracownik nie jest trybikiem pracującym na efektywność mechanizmu, a samodzielną komórką wpływającą na homeostazę całego systemu. To jest znacząca różnica objawiająca się w zmianie sposobu myślenia – z myślenia linearnego (mechanicznego), na myślenie dynamiczne (organiczne) .
Zbyt długo organizacje myślały w sposób mechaniczny, zwracając uwagę na maksymalizowanie swoich zysków przez ciągły wzrost. Efektem jest znaczące wykorzystanie naszego środowiska naturalnego oraz globalny kryzys klimatyczny. Na szczęście wiadomo, jaka może być alternatywa i jak opisuje to m.in. Piotr Voelkel22 lub Iwo Zmyślony23 – ten kryzys to szansa. Mimo wielkich trudności i wszechobecnego poczucia dyskomfortu, obecna sytuacja może być impulsem do zmiany z ekonomii opartej na ego, ku ekonomii opartej na byciu eco24 – jak opisuje to Vincent Siciliano.

Jak możemy sobie radzić z niepewnością

Niepewność oraz zmiana to naturalne elementy naszego środowiska. Żyjemy w  złożonym świecie i jesteśmy zmuszeni na ciągłe reagowanie na niewiadomą. Do tego dotychczasowe metafory, jakimi opisujemy funkcjonowanie dużych organizacji, mogą być już nieadekwatne. W jaki sposób możemy sobie radzić z niepewnością i zmianą?

Możemy budować poczucie celu oparte o nasze wartości, które opisuje w swojej książce Simon Sinek25. Mogą to być również nasze umiejętności. Jedną z nich jest umiejętność improwizowania, która naturalnie jest związana z niepewnością i nieposiadaniem planu. Na czym to dokładnie polega? Odpowiedź na te pytanie będzie można poznać podczas webinaru „Sztuka improwizacji w biznesie w zmiennym i niepewnym świecie”.

 

Autor

jurkowski

Bart Jurkowski

Psycholog, ex-UX, improwizator. Założyciel I’MPRO IMPRO – organizacji trenerskiej prowadzącej warsztaty improwizacji stosowanej dla firm, zespołów i menedżerów, które rozwijają inteligencję emocjonalną oraz kompetencje radzenia sobie z wysoką niepewnością i zmiennością świata VUCA. Po godzinach prowadzi zajęcia ze Strategii UX na SGH, UW oraz na Politechnice Białostockiej oraz improwizuje na scenie warszawskiego Klubu Komediowego. https://www.linkedin.com/in/bartjurkowski/, https://www.linkedin.com/showcase/improimpro

 

[1]https://www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/?fbclid=IwAR1AEeBd_O9KunoOyM-b0pS1YrcnwX_EW2tvt700c-V0UNPks8oNQpw1uVw

[2]https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,163229,25780373,li-edelkoort-powinnismy-byc-bardzo-wdzieczni-za-tego-wirusa.html

[3]  Hirsh J.B., Mar R.A., & Peterson J.B. (2012). Psychological entropy: A framework for understanding uncertainty-related anxiety. „Psychological Review”,119 (2), s. 304.

[4] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187119302470#bib0395

[5]  http://spolin.com/?p=864

[6] https://www.failory.com/blog/startup-failure-rate

[7] https://www.youtube.com/watch?v=FAxkcPoLYcQ

[8] https://prnews.pl/domena-czarnego-labedzia-czyli-zarzadzanie-ryzykiem-w-warunkach-ekstremalnych-51959

[9] https://www.forbes.pl/life/natalia-hatalska-o-konsekwencjach-koronawirusa-na-spoleczenstwo/nm1vfbb

[10] https://www.youtube.com/watch?v=FAxkcPoLYcQ

[11] Hans Rosling - Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think

[12] https://www.youtube.com/watch?v=VEXIF2hNmv8

[13] https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/#5a521b817d62

[14] https://www.forbes.com/sites/jeroenkraaijenbrink/2018/12/19/what-does-vuca-really-mean/#5a521b817d62

[15] Shaw M. (2019). Lód na wodzie, czyli o potrzebie nowych metafor w instytucjach. Forum Pedagogów i Pedagożek Teatru, 29 listopada 2019. 

[16] Ibidem. 

[17] Ibidem.

[18] https://www.youtube.com/watch?v=puq2U-sCGeo - Mózgi w pracy, czyli jak zapewnić zespołowi skuteczność? - dr Marta Shaw

[19] Shaw M. (2019). Lód na wodzie, czyli o potrzebie nowych metafor w instytucjach. Forum Pedagogów i Pedagożek Teatru, 29 listopada 2019. 

[20] Ibidem.

[21]  https://medium.com/@theo_dawson/how-to-build-leadership-decision-making-skills-a9acf7427dd4

[22] https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,80530,25828537,design-w-czasach-zarazy-piotr-voelkel-komfort-w-jakim-zylismy.html

[23] https://www.linkedin.com/pulse/koronawirus-szansa-iwo-zmyslony/?trackingId=VL3Gfb8GSAq7F%2B0%2Ff0KkoA%3D%3D

[24] https://youtu.be/ei47FQByv7w

[25] Simon Sinek - Zacznij od dlaczego.

 

Zarządzanie zmianą jako klucz do sukcesu - proces, transformacja i trendy (podcast)

Zarządzanie zmianą jako proces to dla jednych niezbędny element rozwoju organizacji, a dla innych - wyzwanie pełne niepewności. Tymczasem, jak pokazują obserwacje rynkowe, coraz więcej firm na świecie uznaje elastyczność i adaptację do zmian za klucz do sukcesu. Nie jest tajemnicą, że zarządzanie zmianą często…

Problem Based Learning na zajęciach akademickich (podcast)

„Motywacja” to słowo klucz każdego procesu nauczania bez względu na jego poziom. Efektywna nauka jest przecież celem wszystkich nauczycieli, począwszy od tych z podstawówki, a skończywszy na wykładowcach akademickich. Ale w tym obszarze bez otwartości na innowacje i zmiany ani rusz. Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska –…

Prawo pracy w biznesie – formy zatrudnienia, wynagrodzenie i nowości w kodeksie pracy (podcast)

Praca na etacie to dla jednych upragniony synonim bezpieczeństwa, a dla innych – męczące ograniczenie swobody. Tymczasem jak pokazują statystyki, Polska od lat pozostaje w czołówce krajów europejskich o najwyższej liczbie zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę. Nie jest tajemnicą, że forma zatrudnienia…

Produkcja partnerska i prywatność w sieci, czyli wyzwania organizacyjne i strategie ochrony (podcast)

Model produkcji partnerskiej pojawia się coraz częściej przy okazji dyskusji na temat wytwarzania dóbr cyfrowych oraz ich dostępności. Zakłada on dobrowolny i nieodpłatny udział internautów w procesie produkcji. Aby jednak tak się stało, konieczne jest spełnienie pewnych warunków: po pierwsze – proces wytwarzania powinien być…

4-dniowy tydzień pracy – prawda czy mit? O nowych modelach skróconego czasu pracy (podcast)

Początek weekendu już w czwartek, czyli wolne od pracy wszystkie piątki? Złożona przez Lewicę ustawa, wprowadzająca czterodniowy tydzień pracy, od zeszłego roku leży w Sejmie i czeka na rozpatrzenie. Choć skrócenie tygodnia pracy do 4 dni budzi pewne kontrowersje, to jednak wydaje się tendencją naturalną,…

Lider transformacji cyfrowej 4.0 (podcast)

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – mówi stare powiedzenie i jest w nim sporo prawdy zwłaszcza w czasach galopującego postępu technologicznego. Dlatego transformacja cyfrowa stała się dla wielu firm koniecznością i kluczowym elementem strategii rozwoju. Odpowiednio dobrane technologie w połączeniu z właściwymi…

Praca i życie w Malawi i Meksyku - doświadczenia z perspektywy project managerki (podcast)

Jest profesjonalistką zorientowaną na osiąganie celów. Sprawdziła się na niezależnych stanowiskach w różnych obszarach zarządzania projektami oraz finansami. Swoją aktywność zawodową rozwijała w Europie, Meksyku i Malawi. Project managerka Justyna Rodriguez-Belza, podczas spotkania z dr Agnieszką Golińską, opowiedziała m.in. o pracy i życiu ekspatów w…

Motoryzacja, nowe technologie i innowacje społeczne - jak łączyć pasje z biznesem? (podcast)

Interesuje się wpływem nowych technologii, transportu oraz przemysłu na społeczeństwa. Wierzy w zrównoważoną przyszłość. Zgłębia możliwości wynikające z połączenia pasji i biznesu. Michał Zieliński – Business Owner działów Sport i Motoryzacja w WP, student drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS był gościem…

„W drodze na szczyt” – innowacyjne narzędzie dla doradców zawodowych (podcast)

W jaki sposób ułatwić szukanie pracy osobom bezrobotnym 50+? Jak zachęcić je do aktywności zawodowej? Czy atrakcyjna graficznie i merytorycznie gra planszowa może wspomóc w tej kwestii zarówno doradców zawodowych jak i samych poszukujących? Czym są „karty inspiracji” i „kamienie doświadczenia”? Na te i wiele…

Wymiary współpracy w innowacjach społecznych (podcast)

Czemu służą innowacje społeczne? Czym jest współbycie, współpraca i współuczenie się w tym kontekście? I czy trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, by dołączyć do obszaru wybranej innowacji? – Budowanie kolektywu to kluczowy element innowacji społecznych. Dołączenie do danej społeczności jest nie tylko sposobem na…

Zawody męskie i kobiece a sukces zawodowy (podcast)

Coraz więcej kobiet decyduje się wkroczyć do świata zawodowego tradycyjnie uznawanego za męski i odwrotnie – przybywa mężczyzn, którzy wybierają zawody uznawane dotąd za kobiece. Zmiany społeczne, następujące wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zmierzają ku stopniowemu zrównaniu szans zawodowych obu płci, choć jeszcze daleka droga do…

Czy innowacje mogą i powinny być odpowiedzialne społecznie? (podcast)

Rola przedsiębiorców jest dziś kluczowa, to od ich postawy, od tego czy wezmą na siebie odpowiedzialność za kreowanie rzeczywistości, zależy przyszłość świata. Nie politycy, nie aktywiści, nawet nie naukowcy, ale właśnie przedstawiciele biznesu, małego i dużego, powinni jako pierwsi podjąć wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy.…

Budowanie autentycznej marki osobistej – klucz do pozostania sobą (podcast)

Dobra lub kiepska marka najczęściej kojarzy nam się z towarami lub usługami, rzadziej – z ludźmi. To błąd, bo silna marka osobista ma ogromne znaczenie w dzisiejszych realiach zawodowych – może ułatwić znalezienie dobrej pracy, dać przewagę w negocjacjach z klientami, wyróżnić eksperta z określonej…

Motywacja do pracy a różnice pokoleniowe (podcast)

Z jednej strony boomerzy, z drugiej – przedstawiciele pokoleń: X,Y, Z. Często siedzą biurko w biurko, mają wspólne zadania i cele, ale kompletnie odmienne doświadczenia, podejście do pracy czy metody działania. Różne pokolenia aktywne na dzisiejszym rynku pracy to duże wyzwanie, ale i spory potencjał…

Jak odkryć i rozwinąć swoje talenty? Mocne strony wg Gallupa (podcast)

„Musisz nad tym popracować, to nie jest twoja mocna strona” – wielu z nas pewnie słyszało podobne słowa w szkole, czując od razu wszechogarniający wstyd. Tymczasem w świetle dzisiejszej wiedzy, wstydzić powinien się raczej dydaktyk, który stosował taką formą motywacji. Dlaczego warto skupiać się na…

Nowe technologie a zarządzanie edukacją o Auschwitz i Holokauście (podcast)

Pamięć historyczna – szczególny rodzaj pamięci kulturowej – wydaje się ważna zwłaszcza dziś, w czasach, gdy obszar ten bywa wykorzystywany przez różne siły polityczne. Adam Szpaderski – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, od lat zajmuje się naukowo strategią zarządzania miejscami pamięci i instytucjami kultury. Rozwija…

Czy w organizacjach jest miejsce na jakość życia? (podcast)

36 lat – tyle czasu przeciętny Europejczyk spędza w pracy podczas całego swojego życia (dane opublikowane przez Eurostat). Gdy dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że lata te przypadają na najbardziej efektywną część naszego życia, to tym bardziej warto zadać sobie pytanie – jaka jest jakość życia…

Bariery tworzenia turkusowych organizacji w Polsce i na świecie (podcast)

W turkusowej organizacji ludzie dążą do integracji i syntezy różnych wartości i perspektyw. Kładą nacisk na współpracę, współdziałanie i współtworzenie, a także na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów. Jak stworzyć turkusową organizację? Czy turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy? Jakie napotykamy bariery tworzenia…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2023/2024

Myślisz o założeniu firmy? Chcesz nauczyć się zarządzać projektami? A może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które są odpowiedzią na współczesne wyzwania biznesowe. Zarządzanie i przywództwo czy zarządzanie zasobami ludzkimi to tylko niektóre…

Nadzieja jako istotny czynnik w zarządzaniu: rola, wypalenie i wdrożenie (podcast)

Chociaż zarządzenie często kojarzy się nam z szeregiem usystematyzowanych procesów i z monitorującymi je narzędziami, równie istotną rolę pełni nastawienie. Nadzieja na sukces może być źródłem motywacji do działania i wiary we własne możliwości. Jaką rolę w zarządzaniu odgrywa nadzieja? Co zrobić w przypadku jej…

Holistyczne zarządzanie - wpływ na tworzenie kultury i zachowań w organizacji (podcast)

Jakie skutki ma holistyczne podejście do zarządzania organizacją? I jaki wpływ wywiera na tworzenie kultury i zachowań w organizacji? Jakie działania zostają podjęte w otoczeniu konkurencyjnym, społecznym, ekonomicznym i politycznym w ujęciu holistycznym? Jakie są trendy w zarządzaniu organizacjami? Na te i wiele innych pytań…

Największe wyzwania w obszarze zachowań organizacyjnych - czym są i jak sobie z nimi radzić?…

To ludzie, ze swoją różnorodnością, są podstawą organizacji. Ich działania tworzą zachowania organizacyjne - ta interdyscyplinarna dziedzina, oparta na podstawach zarządzania, pozwala zrozumieć i interpretować zachowania w miejscu pracy. W rezultacie są one ściśle związane z osiąganymi celami i wynikami biznesowymi. Poruszymy temat, jak rozumieć…

Innowacje społeczne - cykl w Strefie Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Innowacje kojarzymy przede wszystkim z technologią, gospodarką i zarządzaniem. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o kolejnej kategorii - innowacjach społecznych, czyli działaniach których celem jest podnoszenie jakości życia ludzi, grup społecznych i narodów. Zalicza się do nich zarówno nowatorskie rozwiązania problemów społecznych, jak…

Synergia pomiędzy działami HR i finansowym - jak połączyć siły dla dobra firmy (podcast)

Dział finansowy oraz HR to jedne z kluczowych filarów, na których opiera się każda organizacja. Choć każde z nich obejmuje inne obszary i obsługuje różne procesy, współpraca pomiędzy tymi działami może pozytywnie przełożyć się na funkcjonowanie firmy. Czy liczby i KPI to ich jedyny wspólny…

Jak zmienić polską szkołę oddolnie i skutecznie? (podcast)

Polski system edukacji zmaga się w licznymi problemami. Z wielu z nich powszechnie zdajemy sobie sprawę, ale już mało kto ma ochotę działać i stawiać czoło tym wyzwaniom. Są jednak osoby, które nie boją się działać i chcą oddolnie wpływać na szkolnictwo. Kto i w…

Innowacje w obszarze wolontariatu pracowniczego (podcast)

Wolontariat jest dowodem na to, że dobro mnoży się wtedy, gdy się nim dzielimy. Pomagając innym, zyskujemy poczucie sensu, sprawczości, autentyczności i autonomii. Obecne czasy cechują się coraz intensywniejszą digitalizacją i idącą za nią dehumanizacją, a to sprawia, że działanie na rzecz innych oraz pielęgnowania…

TransferHUB – jak inkubujemy innowacje społeczne związane z pracą (podcast)

Rynek pracy stawia przed nami wiele wyzwań. Należą do nich między innymi starzejące się społeczeństwo, szklany sufit, godzenie życia rodzinnego z zawodowym oraz kondycja i możliwości kobiet na rynku pracy. Na szczęście są wśród nas ludzie, którzy uwielbiają stawiać czoła wyzwaniom i szukać najlepszych rozwiązań…

Jak odejść z korporacji - rzecz o odwadze (podcast)

Praca w korporacji bywa w popkulturze demonizowana. Mimo to, dla wielu osób jest najlepszym miejscem pracy, dającym stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że odejście z korporacji budzi w niektórych niepokój i lęk przed zmianą. Na ile chętnie wybieramy pracę w korporacji? Dlaczego trzeba mieć odwagę, aby z niej odejść? Czy w ciągu…

Doskonalenie procesów integracji w wielonarodowym środowisku pracy (podcast)

Środowisko, w którym pracujemy ma na nas ogromny wpływ. To, jakie relacje panują między pracownikami oraz jaką wyczuwa się ogólną atmosferę, może przekładać się m.in. na wydajność i zaangażowanie w powierzone zadania. Integrację pracowników można i warto wspierać - szczególnie, gdy są oni przedstawicielami różnych krajów i kultur. Czym jest…

Piękno natury, wartość nauki, siła biznesu (podcast)

Na przestrzeni wieków ludzie znacząco oddalili się od przyrody. Mimo to, kontakt z naturą jest jedną z naszych najbardziej pierwotnych potrzeb. Zaspokajaniu jej nie sprzyjają jednak otaczające nas betonowe lasy oraz brak czasu na spacery po tych prawdziwych. Dlatego warto zadbać o środowisko, w którym…

Growth mindset, czyli sposób myślenia ukierunkowany na wzrost (podcast)

Coraz więcej pracodawców dostrzega wagę mindsetu u swoich pracowników. Nastawienie, z którym podchodzimy do danego wyzwania może zarówno ułatwić nam pracę, jak i skutecznie do niej zniechęcić. Warto więc skorzystać z technik growth mindsetu, czyli sposobu myślenia ukierunkowanego na wzrost. Czym jest mindset i czym różni się od poczucia sprawczości…

Wprowadzenie do innowacji społecznej. Jak rozliczyć biznes z dobra? (podcast)

Jeszcze do niedawna w świecie start-upów najwięcej uwagi poświęcano jednorożcom, czyli firmom nastawionym na dynamiczny wzrost w krótkim czasie. Dziś coraz głośniej mówi się o zebrach - przedsiębiorstwach generujących zyski, jednak działających w ramach zrównoważonego rozwoju. Firmy te tworzą usługę lub produkty, które są odpowiedzią…

Pre-inkubacja – wiele obliczy wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości (podcast)

Osoby myślące o założeniu własnej firmy mogą skorzystać z różnych form wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Dużą popularnością cieszą się inkubatory, pomagające m.in. finansować projekt na jego początkowej fazie. Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się pre-inkubatorom, których celem jest wsparcie merytoryczne tych, którzy dopiero rozważają założenie własnej…

Innowacje społeczne jako nowe rozwiązania aktualnych i przyszłych problemów świata (podcast)

W tworzeniu innowacji społecznych ważne jest, by od początku myśleć o wpływie, jaki to rozwiązanie wywołuje na ludzi, środowisko, ziemię. Świadome zarządzanie może w tym zakresie okazać się sposobem na rozwiązanie problemów współczesnego świata. Dlatego innowacje społeczne w ostatnim czasie nabrały dużego znaczenia. Jak zwiększyć…

Zaufanie społeczne jako czynnik sprzyjający rozwojowi innowacji (podcast)

W Polsce poziom zaufania do ludzi należy do najniższych Europie. Tymczasem wiara w szczere intencje innych osób ma bardzo duży wpływ na relacje między partnerami biznesowymi. W sytuacji braku zaufania pojawiają się często trudności we wzajemnym zrozumieniu. To prowokuje wyższe koszty, trudniejszą wymianę wiedzy, informacji…

Motywacja w środowisku pracy - czego oczekują pracownicy? (podcast)

Odpowiednia motywacja do pracy ma wpływ na to, jak wykonujemy powierzone obowiązki. Dzięki niej jesteśmy w stanie pracować szybciej i efektywniej. Ostatnie kryzysy takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie sprawiły, że oczekiwania wobec pracodawców nieco się zmieniły. Jakiej motywacji aktualnie oczekują pracownicy? Czy istnieją…

Najczęstsze błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami (podcast)

Jednym z najważniejszych elementów każdej pracy jest wynagrodzenie. Wielu pracowników oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem ludźmi uważa wysokość comiesięcznej wypłaty za najsilniejszy motywator do pracy. Jakie błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami popełniają firmy? Co mówi rynek o wysokości wynagrodzeń? Lepiej płacić za kompetencje, czy za wyniki?…

Innowacyjny projekt "Skuteczne zdziwienie" - wyzwalająca myślenie nauka czytania

Dlaczego najmłodsi niechętnie czytają? Innowacyjny projekt “Skuteczne zdziwienie” odpowiada na to pytanie i szuka rozwiązań, które pomogą zmienić podejście do nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym.  Projekt sprowadza się do pobudzania dziecięcej świadomości poprzez obrazowanie głosek oraz liter prostymi dźwiękami. Jak może wyglądać…

Ocena technologii jako metoda zarządzania innowacjami w zielonej transformacji (podcast)

Innowacyjność stała się trendem i wartością samą w sobie. Nowoczesne rozwiązania mogą realizować rozmaite cele oraz wspierać różne dziedziny naszego życia. Wyzwania związane z transformacją energetyczną i tzw. Zielonym Ładem wymagają innowacji technologicznych. Jakich rozwiązań potrzebujemy, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania transformacji energetycznej? Jak wybierać…

Tworzenie innowacji społecznych w środowisku akademickim i biznesowym – case study Politechniki Warszawskiej (podcast)

Popularyzację osiągnięć polskiej nauki rozumiemy jako zaangażowanie naukowców w proces przełożenia wyników przeprowadzonych badań na działania aplikacyjne, które służą rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych. Jaką rolę pełnią dydaktycy w kontekście innowacji społecznych? Czym jest społeczna odpowiedzialność nauki, czy i po co przekładać wyniki prowadzonych prac badawczych…

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury przez działania w europejskiej sieci uniwersytetów Una Europa (podcast)

Kraje Unii Europejskiej od lat kładą duży nacisk na to, by zapewnić swoim obywatelom najwyższy poziom kształcenia. Z tego względu jedenaście wiodących europejskich uniwersytetów badawczych połączyło siły, aby stworzyć wyjątkowy sojusz – Una Europa. Na czym polega innowacyjność tej inicjatywy? Jak o uniwersytet postrzegają twórcy…

Determinanty innowacji społecznych – perspektywa teoretyczna i praktyczna (podcast)

Celem innowacji społecznych jest polepszenie jakości życia osób, narodów czy społeczności. Unikalność tych rozwiązań może wynikać z wdrażania zupełnie nowych pomysłów, ale także z innego zastosowania dotychczas znanych metod. Innowacje społeczne mają być odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata, takie jak: pogłębiające się nierówności społeczne,…

Praca Headhuntera - czym kieruje się podczas rekrutacji? Iga Dolipska (Supesu Recruitment) - podcast

Polskie firmy mają coraz więcej trudności w znalezieniu pracowników o wąskiej specjalizacji i unikalnych kwalifikacjach. W takich sytuacjach okazuje się, że zwykła rekrutacja nie wystarcza. Potrzebny jest łowca talentów, który znajdzie idealnego pracownika na dane stanowiska. Headhunterzy - bo o nich mowa, dysponują unikalną wiedzą…

Jak wspierać pracowników w sytuacji wojny? (podcast)

Choć wojna toczy się poza granicami naszego kraju, to od samego początku Polacy bardzo angażują się w pomoc Ukrainie. Niosą pomoc, wspierają i udzielają schronienia tym, którzy go potrzebują. Takie działania, mimo że słuszne i szlachetne mają wpływ na naszą kondycję psychiczną. Przygnębienie i niepokój…

Motywowanie w trudnych czasach — jak nie zabić motywacji? (podcast)

Zmotywowany zespół lepiej pracuje, jest wydajny i z entuzjazmem podejmuje nowe, zawodowe wyzwania. W postpandemicznych niestabilnych czasach niełatwo jest utrzymać motywację pracowników. Zarówno działy HR, jak i liderzy zadają sobie pytanie — co zrobić, aby ludziom chciało się pracować? Jaką funkcję pełnią finansowe i pozafinansowe…

Projektujemy innowacje z impaktem społecznym (podcast)

W kolejnym odcinku podcastu Innowacyjnie o innowacjach rozmawiamy projektowaniu innowacji z impaktem społecznym. Pokażemy co zrobić, aby firmy oferujące takie innowacyjne produkty i usługi spełniały oczekiwania klientów, właścicieli i jeszcze dodatkowo – beneficjentów swoich działań. Przeanalizujemy - czym różni się projektowanie „zwykłych” innowacji od projektowania…

Psychologia marketingu w praktyce

Kluczem do podejmowania dobrych decyzji podczas tworzenia kampanii reklamowych jest nie tylko wiedza, ale także zrozumienie. Z tego względu psychologia jest bardzo ważnym narzędziem w rękach każdego marketera. Nie jest to zaskoczeniem - w końcu zachowania klientów są powiązane z jego emocjami, osobowością, potrzebami czy…

Różnorodność w zespole (podcast)

Różnorodność w zespole dotyczy nie tylko płci, pokolenia czy pochodzenia, ale także osobowości i stylu działania. W tej odmienności ważne jest to, by pośród wielu różnic widzieć wspólny cel. Nie bez powodu mówi się, że różnorodne zespoły osiągają lepsze wyniki. Jak zatem umiejętnie wydobywać potencjał…

Rozwój lidera - Magdalena Hauptman (Orange) - podcast

Praca lidera nie jest łatwa - wspieranie zespołu, organizowanie obowiązków i rozwiązywanie konfliktów, to tylko część zadań na tym stanowisku. Duże znaczenie mają również komunikatywność, wewnętrzna motywacja, a także dążenie do rozwijanie siebie oraz pracowników. Jednak czy to wystarczy, by być dobrym przywódcą? Obraz idealnego…

Roślinne mięso - od studentki neurokognitywistyki do businesswoman - Iga Czubak (Roślinny Qurczak) podcast

Nawet najmniejsza zmiana w życiu może nieść za sobą spektakularne efekty. Tak było w przypadku Igi Czubak, założycielki marki Roślinny Qurczak i twórczyni roślinnego substytutu mięsa drobiowego. Mimo że jest to jej pierwszy biznes, w ciągu kilku miesięcy sprawnie udało jej się uruchomić zakład produkcyjny…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia