Świat przestaje istnieć. Znikają codzienne kłopoty. Liczy się tylko tu i teraz. To stan flow, czyli przepływu – przez wielu pożądany, przez nielicznych doświadczany. Czym jest stan flow i jak go osiągnąć w pracy?

„Uważam że piękno wspinania też na tym polega, że w pewnym momencie nie liczy się nic więcej oprócz tych kilku metrów ściany przed nami. Dla mnie wspinanie jest taką czynnością, podczas której osiągam stan flow. Jestem w takiej bańce, w której ginie czasoprzestrzeń i nie dotyczą mnie przez moment te wszystkie problemy, które występują tutaj na dole. Dla mnie jest to stan inspirujący, pożądany, oczyszczający” – powiedział w wywiadzie dla portalu Beskidy News Adam Bielecki, himalaista i alpinista. Ale stan flow, inaczej stan przepływu, można osiągnąć nie tylko podczas wspinaczki na himalajskie szczyty. Tu, na ziemi, też jest sporo okazji, by oddać się czynnościom, które sprawiają, że otaczający świat przestaje istnieć. Na przykład w pracy. Niemożliwe?

Czym jest stan flow?

Twórcą teorii przepływu jest Mihály Csíkszentmihályi, węgierski psycholog, autor bestsellerowych książek „Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia” (1990) oraz „Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu” (1998). Niespokojny duch, który w młodości flirtował z filozofią, sztuką, religią. Z drugiej wojny światowej wyniósł dziecięce wspomnienia walącego się świata, ale też przekonanie, że człowiek nawet w najgorszych warunkach pragnie żyć. Wojenne doświadczenie sprawiło, że młody Csíkszentmihályi zaczął poszukiwać świętego Graala. Bo jak inaczej nazwać jego próbę odpowiedzi na pytanie – co sprawia, że warto żyć?

Wraz z innymi psychologami przeprowadził około 8000 wywiadów z ludźmi z całego świata: od braci dominikanów i niewidomych zakonnic przez wspinaczy w Himalajach po pasterzy w Nawaho. Wszyscy lubili swoją pracę! Codzienne zajęcia, dla wielu może mało spektakularne, im dawały energię do życia. Na podstawie wywiadów psychologowie ustalili, że niezależnie od szerokości geograficznej, kultury, wykształcenia, badani w zbliżony sposób opisują stan, w który wchodzą dzięki wykonywanej czynności.

Koncentracja – tak intensywna, że nie sposób myśleć o otoczeniu czy nawet problemach. Zachwiane poczucie czasu. Zanikająca samoświadomość. Poczucie, że posiadane umiejętności są adekwatne do wyzwań. Informacje zwrotne, które dawały im pewność, że dobrze wykonują swoją pracę. „Czynność, która daje takie doświadczenie, jest tak zadowalająca, że ludzie chcą wykonywać ją dla niej samej, nie zważając na to, co mogą dzięki niej osiągnąć, nawet jeżeli jest trudna i niebezpieczna” – pisze Csíkszentmihályi w książce „Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia”. – Osoby doświadczające przepływu potrafią podwójnie czytać rzeczywistość. Po pierwsze – odczytują rzeczywistość taką, jaka jest. Trafnie rozpoznają specyfikę sytuacji i uwarunkowań, które na nią wpływają. Krytycznie i refleksyjnie podchodzą do tego zastanego obrazu rzeczywistości. Ale podwójnie czytając rzeczywistość, widzą nie tylko to, jak jest, ale odważnie budują wizję tego, jak mogłoby być – mówi Magdalena Kubów, ekspertka kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS.

Osobowość autoteliczna a stan flow

„Ludzie chcą wykonywać ją [czynność] dla niej samej” – stan przepływu warunkuje doświadczenie autoteliczne. Termin „autoteliczny” oznacza działanie będące celem samym w sobie. Wynik i nagroda nie są najważniejsze, bo samo zaangażowanie w pracę jest już wystarczającą gratyfikacją. W tym momencie co siódmy pracujący zawodowo Polak powinien wybuchnąć gromkim śmiechem. Tylu z nas postrzega swoją pracę jako społecznie niepotrzebną czy wręcz szkodliwą – wynika z badania „W poszukiwaniu sensu pracy”agencji 4P i Brightlight. Jeśli nie czujemy sensu w wykonywanej pracy, to trudno byśmy weszli w stan przepływu, który Csíkszentmihályi malowniczo określa jako „spontaniczne płynięcie z prądem”. Nie tylko brak poczucia sensu działania ogranicza wejście w stan flow. Ograniczenia tkwią w nas. Nie wszyscy jesteśmy osobowościami autotelicznymi, gotowymi całkowicie pogrążyć się w działaniu i machnąć ręką na motywację zewnętrzną. Osobowość autoteliczna to piękny, ale rzadki okaz.

Wejście w stan przepływu uniemożliwiają problemy z koncentracją uwagi. Nie sprzyja mu także nadmierna samoświadomość. Człowiek, który przesadnie przywiązuje się do opinii innych na swój temat, nie tylko jest zawsze nieusatysfakcjonowany – bo opinie nigdy nie będą stuprocentowo pozytywne – lecz niepotrzebnie odciąga swoją uwagę od pracy. Zdaniem Csíkszentmihályiego w stan flow trudno wejść egocentrykom, którzy przesadnie koncentrują się na własnych potrzebach i pod ich kątem organizują swoją pracę. Na umiejętność doświadczania flow ma też wpływ „autoteliczny kontekst rodzinny”. To oznacza rodzinę, w której wyznaczano dzieciom konkretne cele dostosowane do ich możliwości, zapewniano informację zwrotną, dawano poczucie kontroli, stwarzano warunki do koncentracji na jednym zadaniu. Czym skorupka za młodu nasiąknie… A jeśli nie nasiąknie? Jak wtedy wejść w stan flow w dorosłym życiu?

Stan przepływu warunkuje doświadczenie autoteliczne. Termin „autoteliczny” oznacza działanie będące celem samym w sobie. Wynik i nagroda nie są najważniejsze, bo samo zaangażowanie w pracę jest już wystarczającą gratyfikacją.

Płyn pracowniku, płyń – o flow w pracy

Flow w pracy pojawia się, gdy poziom wymagań odpowiada naszemu poziomowi kompetencji. W takiej sytuacji wyzwanie motywuje nas do działania, w które wkładamy wszystkie zasoby, by potem czerpać satysfakcję z wyników. Jeśli wymagania przewyższają poziom zdolności, rodzi się w nas lęk. Jeśli są za niskie, wywołują frustrację – przecież stać nas na więcej.

Nikt nie lubi być trybikiem w maszynie. Świadomość celu pracy jest tak samo ważna jak poczucie, że ma ona sens. Prof. Dan Ariely, ekonomista behawioralny, wykładowca MIT i Duke University, zbadał, co czują osoby, które wykonują powtarzalną i pozbawioną sensu pracę. W ramach eksperymentu studenci mieli złożyć modele robotów z klocków Lego, za co otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 2 dolarów za każdą konstrukcję. Pierwsza grupa wiedziała, że ich konstrukcje od razu po złożeniu zostaną zdemontowane. Druga grupa miała szanse oglądać efekty swojej pracy. Każdorazowo po zbudowaniu robota badani otrzymywali propozycję obniżki wynagrodzenia o 10 centów. Kolejne modele budowali do momentu, aż stwierdzili, że ich praca nie jest warta nagrody. Przy czym pierwsza grupa, wykonująca syzyfową pracę, zrezygnowała z niej szybciej – po złożeniu 7 modeli, zaś druga – po 11. Z badań prof. Ariely’ego wynika, że osoby, które nie widzą sensu i celu w swojej pracy, nie tylko pracują mniej, lecz także żądają wyższego wynagrodzenia. Jeśli nie widać końcowego efektu pracy, trudno wejść w stan flow, co poniekąd odzwierciedlają wyniki badań prof. Csíkszentmihályi’ego. Częściej doświadczają przepływu członkowie kadry kierowniczej (64 proc.) niż urzędnicy (51 proc.) i robotnicy (46 proc.).

Jak zatem walczyć o stan przepływu w pracy? Powiedzieć menedżerowi, by zlecał zadanie bardziej pasujące do kwalifikacji, regularnie dawał informacje zwrotne i nie omieszkał wprowadzać w długofalowe cele firmy? Co jeśli menedżer nie wyróżnia się zbyt wysoką inteligencją emocjonalną? Poszukać flow w innej firmie? A może pogodzić się z faktem, że nie w każdej pracy da się płynąć i lepiej poświęcić więcej czasu na hobby? Trudno o gotowe recepty. Na pocieszenie można dodać, że zmiany w zarządzaniu dokonują się ewolucyjnie. Wymuszają je stopniowo millenialsi. Generacja, która oczekuje, by flow było standardem pracowniczym.

Millenialsi a flow

– Nowe pokolenie pracowników odrzuca model bezgranicznego i bezwarunkowego oddania firmie w imię idei poświęcenia i kosztem rezygnacji z własnych aspiracji. Takie podejście się wyczerpało, bo praca dla tego pokolenia nie jest już treścią życia – tłumaczy Magdalena Kubów. Potwierdza to raport „Jak millenialsi chcą pracować i żyć” przygotowany przez Instytut Gallupa. Dostarcza on ciekawych spostrzeżeń na temat osób urodzonych między 1980 a 1996 rokiem, które stanowią obecnie 38 proc. wszystkich zatrudnionych.

Częściej zmieniają pracę niż ich rodzice – 6 na 10 badanych w aktualnej firmie rozgląda się za nowym zajęciem. W pracy oczekują wyzwań i możliwości rozwoju, od przełożonych – sprawnej komunikacji, jasno postawionych celów, swobody w działaniu. Chcą otrzymywać informacje zwrotne na bieżąco, a nie tylko podczas kwartalnych zebrań. Wynagrodzenie za pracę nie jest celem samym w sobie. Pragną mieć poczucie, że ich codzienny wysiłek nie idzie na marne, bo ich praca ma sens, który oni rozumieją.

Jak zauważa Magdalena Kubów, jest to generacja, dla której ważne jest życie w tempie slow – powolniejsze, bardziej uważne, w zgodzie ze sobą, swoimi pragnieniami i emocjami. – Przyjmując, że pokolenie, dla którego flow jest osiągalne przede wszystkim w warunkach slow, jest już obecne w organizacjach, warto szukać sposobów na to, by skutecznie takim potencjałem ludzkim zarządzać. Przede wszystkim należy dołożyć starań, aby tacy pracownicy nie wpadali w pułapkę rosnących oczekiwań. Warto pozwolić im działać swobodnie, co uczyni ich działanie bardziej satysfakcjonującym. Twórca teorii przepływu zwraca uwagę na to, że satysfakcję charakteryzuje ruch naprzód, postęp i poczucie osiągnięcia czegoś znaczącego. Uwzględniając oczekiwania nowego pokolenia w tym zakresie, można wykreować korzystne warunki do tego, by pracownicy mogli doświadczać przepływu w swoim miejscu pracy.

Nowe pokolenie pracowników odrzuca model bezgranicznego i bezwarunkowego oddania firmie w imię idei poświęcenia i kosztem rezygnacji z własnych aspiracji. Takie podejście się wyczerpało, bo praca dla tego pokolenia nie jest już treścią życia 

W czym wiedza o flow może pomóc liderom? – Po pierwsze – pozwala rozumieć pracowników, rozpoznawać ich potrzeby. Po drugie – pozwala menedżerom zrozumieć siebie. Czy można skutecznie zarządzać innymi, nie mając umiejętności zarządzania sobą?

Stan flow oczywiście nie jest gotową receptą na osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji z pracy. Tak jak duńskie hygge, szwedzkie lagom i japońskie ikigai nie są uniwersalnymi receptami na szczęście. – Wpadamy w pułapkę gotowych recept, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, że te konkretne propozycje doświadczania szczęścia i przepływu osadzone są w kompletnie odmiennych ramach kulturowych – zaznacza Magdalena Kubów. – W tym kontekście zarządzanie sobą warto rozumieć jako zestaw praktyk, które powstają i funkcjonują w określonych warunkach społecznych i kulturowych.

„Pasja, pasja, trzeba mieć pasję!… Przetrwa ten, kto stworzył swój świat” – mawiał legendarny reporter Ryszard Kapuściński. Skupmy się na odnalezieniu swojej pasji – może nawet w pracy – a flow dostaniemy gratis.

Ekspert

258 Magdalena Kubow

Magdalena Kubów

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. W obszarze jej zainteresowań jest projektowanie modeli biznesowych, trendwatching i prognozowanie trendów ze szczególnym uwzględnieniem trendów społecznych i kulturowych oraz rozwój innowacji społecznych i przedsiębiorczości w społeczeństwie sieciowym.

Autor

pluta

Ewa Pluta

Zdjęcie: rawpixel/Unsplash.com

Kapitał na innowacje, czyli polowanie na inwestora (podcast)

Czy dobry pomysł na innowację, to wszystko czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Okazuje się, że nie. Poza ideą warto od początku pomyśleć o źródle finansowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku jest teraz sporo środków do wykorzystania. Pojawiły się nawet takie, które przy ocenie…

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS

Czy wiecie, że właśnie w tym roku Uniwersytet SWPS obchodzi swoje 25-lecie? Jak rozpoczęła się historia jedynego jak dotąd Uniwersytetu prywatnego w Polsce? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców Polskiej Akademii Nauk podjęła śmiałą decyzję o utworzeniu uczelni, która będzie kształciła na…

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać? (podcast)

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania…

Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować? (podcast)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczny obszar funkcjonowania wielu organizacji. Jak misja, wizja i strategia firmy wpływają na strategię HR? Jak istotne są wartości w działalności firm? Jak ważne jest przywództwo i rola lidera? Jaka jest strategiczna rola HR w cyklu życia pracownika? Jakie pojawią się…

Samoorganizacja w zarządzaniu – jak budować efektywne zespoły? (podcast)

Czym jest samoorganizacja? Czy każdy zespół może działać w ten sposób? Jakie wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem tego modelu pracy w zespole? Jak sobie radzą liderzy, a jak członkowie zespołów projektowych? Gdzie leży sprawstwo w samoorganizacji? Jak można wzmacniać samoorganizację? Jak zarządzać w zespołach, w których…

Kryzysy, porażki i zmiany - czyli paliwo innowacji

Jesteśmy uczeni, że kryzys jest czymś złym, a tymczasem świat żyje i funkcjonuje dzięki zmianom, które często wywołuje właśnie on. Liczba światowych kryzysów rośnie i dotyka nas wszystkich w tym także organizacje. W tym odcinku „Innowacyjnie o Innowacjach” drążymy temat kryzysów, porażek i pivotów w…

Zarządzanie informacją z perspektywy lidera

Jak zarządzanie informacją przekłada się na zarządzanie ludźmi? Jak liderzy skutecznie wykorzystują metody analizy danych w swojej pracy? Czego nauczyła nas pandemia w odniesieniu do strategii zarządczych? Skąd liderzy wiedzą, co konkretnie zadziała w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, kiedy zarządzamy serią kryzysów? Jak oceniać…

HR i IT – synergia współpracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie digitalizacji to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jakie trendy technologiczne obserwujemy obecnie w HR? Czy automatyzacja działań to szansa czy zagrożenie? Jakie narzędzia mogą pomóc pracownikom, a jakie pracodawcom? Czy jest możliwa kariera HR w IT i…

Prototypowanie i testowanie, czyli jak nie wylać innowacji z kąpielą? (podcast)

Planujesz wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi? Masz pomysł na przełomowe rozwiązanie? A może stworzyłeś już pierwszą wersję prototypu? Jeśli tak, nadszedł czas, aby zejść na ziemię i zweryfikować to, co wypracowałeś w rozmowach z klientami. W kolejnym odcinku podcastu „Innowacyjnie o innowacjach” dowiesz…

Jak budować kompetencje liderskie w postpandemicznej rzeczywistości? (podcast)

Przyspieszona przez pandemię koronawirusa rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie pracy wielu z nas. Do liderek i liderów nowego świata będzie należało przemyślenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Wraz z Jowitą Michalską, CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu kompetencji – nie…

Wyzwania project managera – jak skutecznie zarządzać projektami? (podcast)

Jaki powinien być dobry project manager i czy każdy może nim zostać? Jak efektywnie zarządzać projektami? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Jakie są największe wyzwania project managera w organizacji i poza nią? Jakie są najczęstsze błędy popełniane na tym stanowisku i czy można ich…

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem? Jakie systemy motywacyjne są najbardziej skuteczne? Jak nagradzać pracowników, gdy nie mamy dużego budżetu? Czy…

Innowacyjnie o innowacjach – nowy cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jakie będą innowacje jutra? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyły? Między innymi na te pytania odpowiadamy w nowym cyklu podcastów „Innowacyjnie o innowacjach” Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin zgłębiamy temat tworzenia innowacji z impaktem społecznym, które…

Pomysł na innowację – jak wybrać ten najlepszy? (podcast)

Świat zmienia się nieustannie. Dotyczy to również innowacji, które dziś wymagają odmiennych założeń i nowego podejścia do ich wdrażania. Miano innowacji społecznych zyskują zarówno rozwiązania z obszaru nauk społecznych, jak i sektora zaawansowanych technologii. To konieczność, bo liczba skomplikowanych problemów, przed którymi stoimy jako ludzkość,…

Odpowiedzialne przywództwo – jak być liderem i zachować zdrowe ego? (podcast)

Rywalizacja to nieodłączna część życia lidera, jednak zachowanie zdrowego ego to często klucz do sukcesu. Co zrobić, by spełniać własne ambicje, mieć poczucie kompetencji i sukcesu, a jednocześnie być liderem odpornym na presję niezdrowej rywalizacji? Jak mieć dystans do siebie i innych? Jak zachować racjonalne…

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chiny niezmiennie od dziewięciu lat są liderem przemysłu samochodowego – odpowiadają za jedną trzecią globalnej sprzedaży aut. Chińskie firmy mają w swoich rękach połowę rynku lokalnego, również stopniowo budują międzynarodową obecność. Na fali zielonej rewolucji kraj stał się największym producentem i konsumentem samochodów elektrycznych. To…

Błędy w zarządzaniu – dlaczego nie stać nas na niedocenianie pracowników? (podcast)

Menedżer w swojej pracy może popełnić wiele rozmaitych błędów. Zła decyzja finansowa, nieodpowiednio sformułowana strategia, wadliwie przeprowadzona zmiana. Każdy z nich ma swoje konsekwencje. Najczęstsze błędy, to jednak te popełniane w relacji ze współpracownikami. Konsekwencje tych potknięć są długofalowe i bardzo kosztowne nie tylko dla…

Employer branding – jak dbać o pozytywny wizerunek firmy?

Budowanie wizerunku firmy to ważny element strategii organizacji. Atrakcyjny pracodawca przyciąga dobrych pracowników, a to pozwala na realizowanie celów biznesowych. Od czego zacząć employer branding i dlaczego warto to robić? Jak budować markę pracodawcy wewnątrz organizacji? Jak pracownicy mogą przyczynić się do budowania dobrego wizerunku…

Rozmowy z Liderami: Joanna Średnicka (Pracownia Gier Szkoleniowych) – podcast

Wprowadzanie zmian w organizacji to złożony i czasochłonny proces, w którym lider musi wykazać się wieloma umiejętnościami. Jak zatem z sukcesem wprowadzać zmiany? Jakie czynniki ludzkie mogą ułatwić ten proces? Jak inspirować innych do podążania za zmianą? Jak powstaje wizja przekładająca się na konkretną zmianę…

ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration on Clean Energy)

Jak bardzo zielona będzie chińska transformacja? W zeszłym roku Chiny ogłosiły, że osiągną neutralność węglową do 2060 r., zaś w swoim nowym Planie Pięcioletnim na lata 2021–2025 zadeklarowały liczne, ambitne cele związane z zielonymi technologiami i przemysłem. W niezwykle szybkim ruchu w kierunku zielonej transformacji…

Agile – zwinne zarządzanie w praktyce (podcast)

Czym jest agile, czyli zwinne zarządzanie, i czym różni się od tego „klasycznego”? Czy pojęcia takie jak scrum, kanban, lean, devops mają coś wspólnego z agile? Dlaczego w zwinnych metodach zarządzania zespół odgrywa tak ważną rolę? Jak w zwinnym zarządzaniu wygląda rola klienta? O zwinnym…

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak im przeciwdziałać? (podcast)

Pracownicy doświadczający przemocy w postaci mobbingu czy dyskryminacji nie zawsze wiedzą, do kogo zgłosić się z tym problemem i jak poradzić sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli. Proces związany z udowodnieniem przemocy lub dyskryminacji w miejscu pracy jest często długi i skomplikowany, a…

Rozmowy z Liderami: Krzysztof Szukieć (Stepwise) – podcast

Dojrzałość lidera – co to znaczy? Jak dojrzewa się do bycia liderem, a nie jedynie „szefem”? Czy tę dojrzałość pewnego dnia po prostu się osiąga, czy może ciągle należy do niej dążyć? Jak tę cechę w sobie wzmacniać? Czy przewodzenie ludziom to „władza” czy raczej…

Zarządzanie ryzykiem i ryzyko zarządzania – case study GameStop (podcast)

Nieodłączną częścią świata biznesu i finansów jest ryzyko. Zarządzanie firmą oraz inwestycjami to działalność, w której można równie wiele zyskać, co stracić. Ponownie przekonujemy się o tym, obserwując amerykańską sieć sklepów z grami GameStop – jej pełna niespodzianek historia jeszcze się nie zakończyła i wciąż jest…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2021/2022

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z Zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Zespoły wielokulturowe i wielopokoleniowe. Jak nimi zarządzać? (podcast)

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze wymagają od przedsiębiorców większej niż kiedyś otwartości i elastyczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością może zapewnić firmie prawidłowy rozwój i przynieść wiele korzyści. Różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy pochodzenia etnicznego mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej. Różnorodność zespołu to większa…

Jak zadbać o najważniejsze potrzeby pracowników?

Według popularnej teorii z obszaru motywacji chętnie podejmujemy się aktywnościom, które pozwalają nam zaspokoić trzy fundamentalne potrzeby. Mówiąca o tym teoria autodeterminacji jest powszechnie wykorzystywana m.in. przy projektowaniu gier komputerowych, promowaniu prozdrowotnych zachowań czy też budowaniu angażujących programów edukacyjnych. Badaczki z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu…

Rozmowy z Liderami: Agnieszka Gajewska (PwC Polska) – podcast

Równowaga i zrównoważony rozwój w organizacji nabrały nowego znaczenia w postpandemicznej rzeczywistości. Koniecznością stało się przełożenie pustych haseł na rzeczywiste działania, które przyniosą widoczne efekty. Jak wdrożyć takie działania w codzienne życie firmy? Jak równowaga staje się elementem myślenia strategicznego liderów? Jak włączyć myślenie o…

Negocjacje i mediacje w zarządzaniu – jak osiągnąć zamierzony cel? (podcast)

W kontaktach międzyludzkich często dochodzi do starcia różnych poglądów, interesów czy wartości. Zdarza się, że w nieświadomy sposób przyjmujemy strategię, która ma nas doprowadzić do osiągnięcia celu. Czasami jednak sytuacja i waga decyzji powodują, że negocjacje stają się sztuką. Warto zatem zastanowić się nad możliwymi…

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne) – podcast

Chiny i UE 30 grudnia 2020 r. osiągnęły długo oczekiwane porozumienie dotyczące inwestycji w ramach negocjowanego od 2014 r. CAI (Comprehensive Agreement on Investment). Według wielu komentatorów porozumienie osiągnięto w zbyt dużym pośpiechu. Niemcom zależało na tym, by zdążyć przed końcem niemieckiej prezydencji w Radzie…

Rekrutacja i onboarding online – nowe wyzwania branży HR (podcast)

Praca, spotkania towarzyskie czy zawodowe – strefa online wkracza dziś w coraz więcej obszarów naszego życia. Brak możliwości przeprowadzania spotkań na żywo zmusił nas do przejścia na tryb zdalny, który jednocześnie wymaga od nas zmiany pewnych zachowań i dostosowania dotychczasowych działań do nowych warunków. Przed…

Rozmowy z Liderami: Magdalena Dziewguć (Google Cloud Poland)

Pandemia zweryfikowała różne opinie na temat przywództwa. Zza póz i sloganów musiały wyjrzeć autentyczne osobowości. Najlepiej poradzili sobie ci, którzy potrafili sięgnąć do swoich zasobów empatii, uważności i znajomości zarówno otoczenia, jak i siebie samego. Przenosząc pracę do własnych domów, liderzy pokazali, że są „tylko…

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplomację ery Donalda Trumpa charakteryzowała rosnąca antychińska retoryka. Państwo Środka zostało nazwane „głównym rywalem strategicznym USA”, a ich administracja rozpoczęła aktywne próby ograniczania chińskiego rozwoju technologicznego i globalnego wpływu ekonomicznego. Wojna gospodarcza objęła takie działania, jak wprowadzenie ceł, zakazów eksportu niektórych produktów i komponentów, zmniejszenie…

Odmienność w organizacji. Czy warto wychodzić poza schemat?

Metafora organizacji jako dobrze naoliwionej, jednorodnej maszyny, w której niepasujące trybiki są usuwane i wymieniane na zgodne ze schematem, wydaje się nie pasować do dzisiejszego świata. Różnorodność traktowana jako potencjał staje się szansą na rozwój i sukces organizacji. Tyle w teorii, co mówi praktyka? Dlaczego…

Efektywność a praca zdalna. Jak motywować zespół?

Praca zdalna to nowa rzeczywistość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wielu widzi w niej szansę na poprawienie efektywności, inni natomiast obawiają się spadku motywacji i nie są gotowi na taką zmianę. To wyzwanie nie tylko dla działów HR, lecz także dla zarządzających zespołami, którzy szukają…

Zarządzanie zmianą w organizacji. Od czego zacząć?

Rzeczywistość, w jakiej obecnie żyjemy, jest pełna niepewności i zmian. Wielu z nas stawia sobie pytanie, jak w tym trudnym okresie dostrzec możliwości i wdrożyć zmiany, które okażą się korzystne zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, tak jak…

Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to, czy wierzymy, że możemy…

Jak budować zespoły IT i utrzymać najlepszych specjalistów?

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT stawia wiele wyzwań przed działami HR, które muszą zbudować zgrane zespoły ekspertów odpowiedzialnych za technologiczny rozwój organizacji. Przyspieszona przez pandemię digitalizacja to również zagadnienie wymagające od branży HR poszukiwania nowych rozwiązań, by przygotować się na planowanie coraz liczniejszych i bardziej…

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W ciągu ostatnich 40 lat Chiny przeszły gospodarczą metamorfozę od biedy do bogactwa. Ich droga do sukcesu nie była jednak prosta. W swojej niezwykłej historii doświadczały porażek, nagłych zmian kierunków polityki oraz stawiały czoła wyzwaniom systemowym. Chiński wzrost ekonomiczny okupiony był też wysokimi kosztami społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azjatycki gigant, jakim są Chiny, to druga co do wielkości gospodarka świata. Rządząca państwem Komunistyczna Partia Chin niedawno ogłosiła właśnie swój 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021–2025), czyli strategiczny plan rozwoju gospodarczego. Jakie kierunki rozwoju ekonomicznego i technologicznego obiorą Chiny? Jak interpretować ich kolejny plan…

Rozmowy z Liderami: Norbert Biedrzycki (Microsoft)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Sundose – suplementy online, zdrowie, startup

Sundose to pierwsza tego typu firma w Europie zajmująca się specjalistycznym doborem suplementów, które dopasowywane są do potrzeb i stylu życia klienta. Spersonalizowane saszetki z odpowiednimi dla poprawy zdrowia składnikami można zamówić online, są dostępne w modelu subskrypcyjnym. Jak stworzyć innowacyjny startup online? Z jakimi…

Profesjonalny, czyli jaki? O wizerunku w czasie pracy zdalnej

Praca z domu nie oznacza rezygnacji ze służbowych spotkań. Kiedyś jeździliśmy do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy wykładowych, a dziś wszystkie te miejsca próbujemy zmieścić pod jednym dachem. Dachem naszego domu. I tak przez połączenia wideo pokazujemy swój dom kontrahentom, studentom czy widzom. Niektórzy ukrywają bałagan,…

Rozmowy z Liderami: Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować?”