Skomplikowana, niepewna, obarczona dużym ryzykiem – to przyszłość. Czy można się na nią przygotować? Jakie kompetencje zdobywać, żeby odnaleźć się na rynku pracy? Czy warto stawiać na wąską specjalizację? – Często słyszę od licealistów: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie. Można jednak nauczyć się żyć z niepewnością i ryzykiem, w złożonym świecie, w którym nie wszystko da się przewidzieć. Tu pomocne będą kompetencje XXI wieku.

Czym są kompetencje XXI wieku? – wyjaśnia Kacper Nosarzewski z firmy foresightowej 4cf.pl i Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

Ewa Pluta Czego się uczyć, jakie kompetencje rozwijać, by w przyszłości nie żałować? – czy istnieje dobra odpowiedź na to pytanie?

Kacper Nosarzewski Zanim odpowiem, odniosę się do ciekawych spostrzeżeń, które przekazała mi socjolożka prof. Krystyna Szafraniec. Obserwujemy dziś ogromne zainteresowanie rozwojem osobistym. Coraz więcej osób chce zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, podwyższać swoje kwalifikacje. Rynek wychodzi im naprzeciw, oferując bogatą ofertę studiów wyższych, studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów. Rozwój osobisty traktowany jest jako inwestycja w siebie, najlepsza z możliwych. W zdobycie nowych umiejętności wkłada się dużo czasu i pieniędzy. Naturalnie pojawia się oczekiwanie, że ta inwestycja z czasem się zwróci. Będzie awans, wyższe zarobki, prestiż.

Prof. Szafraniec zwraca uwagę na ciekawy paradoks, który pojawia się w momencie podejmowania decyzji o karierze zawodowej. Ludzie często obierają proste i konserwatywne ścieżki zawodowe, mimo że tak wiele w siebie zainwestowali i mogliby porwać się na więcej. Górę bierze niechęć do ryzyka, która sprzyja wyborowi typowych, znanych zajęć w pracy najemnej, a zniechęca np. do przedsiębiorczości. Ci sami rodzice, którzy finansowali czy wręcz forsowali intensywny program edukacyjno-rozwojowy, okazują się zwolennikami „bezpiecznych” karier i takie rekomendują swoim dzieciom. Oczywiście mówimy tu przede wszystkim o klasie średniej.

Drugim czynnikiem jest skupienie głównych oczekiwań życiowych – wbrew popularnemu hasłu sky is the limit – na realizacji typowych scenariuszy rodzinnych, w których priorytetem jest budowa stabilnego środowiska domowego. To oczywiście też nie zawsze musi się udać, ale więcej jest, jak sądzę, młodych dorosłych, którzy wybiorą pewniejszą, a mniej ambitną pracę. Nie oceniam tych strategii negatywnie, ale w konsekwencji zwrot z inwestycji w siebie nie jest taki, jak oni się spodziewają.

Ewa Pluta To musi rodzić rozczarowanie.

Kacper Nosarzewski Może trzeba zmienić kryteria oceny zwrotu inwestycji w siebie? W latach 90., kiedy Polska przechodziła transformację społeczno-gospodarczą, bardzo ważnym punktem odniesienia w kontekście rozwoju osobistego były badania przeprowadzone w USA. Wynikało z nich, że osoby decydujące się na naukę w college’u co prawda nie zarabiają przez cztery lata, ale potem startują z wyższego pułapu i osiągają wyższe zarobki. Wyniki tych samych badań, ale uwzględniające dane z ostatnich 30 lat pokazują, że studia rozumiane jako inwestycja w siebie nie dają gwarancji zwrotu. W Polsce, jak sądzę, proces ten postępuje powoli, a wyższe wykształcenie daje dostęp do szerszej puli zawodów, dostęp do dobrej jakości kształcenia jest też łatwiejszy. Ale w badaniach amerykańskich fakt pozostaje faktem – edukacja stała się tak droga, a rynek pracy zmienił się na tyle, że coraz trudniej jest „dobrze zainwestować” w studia wyższe.

Być może w przyszłości odejdziemy od postrzegania rozwoju osobistego w sposób stricte utylitarny. Będą liczyć się nie tylko awans i zarobki, lecz przede wszystkim przyjemność czerpana z uczenia się, jego wymiar statusowy – stale bardzo ważny – i delektacyjny. Wyobrażam sobie, że takie podejście do inwestycji w siebie byłoby możliwe w świecie, w którym jest zagwarantowany dochód podstawowy, gdzie ludzie mają zabezpieczone podstawowe potrzeby.

Ewa Pluta Na razie to pieśń przyszłości. Czy może są jednak kompetencje, które warto zdobywać teraz, by w przyszłości znaleźć sobie ciekawe miejsce na rynku pracy?

Kacper Nosarzewski W ostatnich latach na popularności zyskuje koncepcja kompetencji XXI wieku. Można ją sobie wyobrazić jako literę T. Pozioma kreska to szeroki wachlarz kompetencji ogólnych związanych z uczeniem się, pracą w grupie, interakcjami społecznymi. Pionowa kreska to głęboka specjalizacja w danej dziedzinie, jak przekłady z portugalskiego na polski, obsługa CNC, programowanie w językach Python i Java etc.

Koncepcja ta nie jest jedynie teoretyczną ciekawostką. Ona rzeczywiście odpowiada na potrzeby aktualnego rynku pracy. Często słyszę od pracodawców, że młodzi ludzie dopiero wchodzący na rynek pracy mają niewystarczająco rozwinięte kompetencje ogólne. Nie zawsze potrafią pracować w grupie, choć o tej kompetencji tyle się mówi, coraz większy nacisk kładzie się na jej rozwój w procesie edukacji. Oczywiście mogą być to uprzedzenia pracodawców jak mantra powtarzających, że młodzi nie potrafią pracować zespołowo. Tu potrzeba solidnych badań, które potwierdziłyby, jak jest faktycznie.

Niemniej kompetencje ogólne pozwalają zamortyzować to, co Alvin Toffler nazywa „szokiem przyszłości”. Pod tym pojęciem kryje się osłupienie czy wręcz przerażenie wywołane przez zmiany. Następują one coraz szybciej, coraz więcej osób czuje wobec nich bezradność. Ale tak być nie musi. Jeśli potrafimy się uczyć, adaptować do zmian, wchodzić z ludźmi w wartościowe interakcje, to mamy szanse zdobyć większy kapitał społeczny. Im większy kapitał społeczny, tym wyższy poziom rezyliencji. Dzięki odporności psychicznej szok przyszłości dotyka nas mniej.

Do kompetencji ogólnych dodałbym jeszcze jedną, obecnie szeroko promowaną przez UNESCO – futures literacy.

Jeśli potrafimy się uczyć, adaptować do zmian, wchodzić z ludźmi w wartościowe interakcje, to mamy szanse zdobyć większy kapitał społeczny. Im większy kapitał społeczny, tym wyższy poziom rezyliencji. Dzięki odporności psychicznej szok przyszłości dotyka nas mniej.

Ewa Pluta Umiejętność odczytywania przyszłości? Jej prognozowania?

Kacper Nosarzewski Pojęcie futures literacy można przełożyć jako „umiejętności w dziedzinie przyszłości”. Określa ono zestaw kompetencji umożliwiających systematyczne myślenie o przyszłości i przygotowanie się do niej. Futures literacy na poziomie kompetencji oznacza umiejętność posługiwania się prognozami dotyczącymi przyszłości i ich krytycznej weryfikacji. Także wyobrażania sobie przyszłości nie tylko ze swojej perspektywy, lecz także innych osób. To również gotowość, by kwestionować swoje przekonania dotyczące przyszłości, oraz świadomość, że nie jest ona zdeterminowana, lecz zależy od wielu czynników. Na część z nich mamy wpływ, co oznacza, że przyszłość możemy w ograniczonym stopniu kształtować.

Możemy też kształtować kompetencję futures literacy. Badania nad tym prowadzą moje koleżanki i koledzy m.in. z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Groningen w Niderlandach, i jak dotąd wygląda na to, że wszelkie warsztaty, eksperymenty i działania grupowe nastawione na jednoczesny rozwój wyobraźni, zdolności krytycznego myślenia i umiejętności konstruowania spójnych narracji na temat przyszłości sprzyjają rozwojowi tej kompetencji.

Ewa Pluta Kuszące jest też planowanie przyszłości. Kompetencja futures literacy to umożliwia?

Kacper Nosarzewski Za Lemem można powiedzieć, że przyszłość nigdy nie jest taka, jak prognozujemy, ani lepsza, ani gorsza, tylko dziwacznie inna. Lepiej zawczasu pogodzić się z tym, że przyszłość zawsze będzie nas zaskakiwać i że niczego nie da się zaplanować w najdrobniejszych szczegółach. Choć wielu chce, o czym przekonuję się podczas spotkań warsztatowych z uczniami szkół średnich, z którymi pracuję nad rozwojem kompetencji futures literacy. Często słyszę od nich: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie. Można jednak nauczyć się żyć z niepewnością i ryzykiem, w złożonym świecie, w którym nie wszystko da się przewidzieć. Tu pomocne będą wspomniane już kompetencje XXI wieku, przede wszystkim kompetencje ogólne, które nieco chronią przed wiatrem zmian. Są wśród nich umiejętności takie jak: zarządzania swoim czasem, współpracy, krytycznego myślenia, odporność na stres, ale też wszechstronna wiedza ogólna.

Ewa Pluta Wśród kompetencji XXI wieku wymienił pan specjalizację w danej dziedzinie. To też chroni przed niepewnością i ryzykiem?

Kacper Nosarzewski Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland, powiedział kiedyś, że programista to górnik XXI wieku. To nie jest praca, która będzie wykonywana zawsze. W dużej mierze opiera się ona na powtarzalnych czynnościach, które z powodzeniem można zautomatyzować. Niewykluczone, że wkrótce tak się stanie i zawód na przykład testera oprogramowania, obecnie bardzo popularny, przestanie być atrakcyjny. Pytanie, czy długoterminowa edukacja w tym zakresie ma sens.Osoba, która chce zdobywać wykształcenie w zakresie informatyki, powinna szukać swoich celów rozwojowych poza obszarem samego kodowania, a kto chce zostać koderem, nie musi bezwzględnie iść na studia.

Specjalizacja w danej dziedzinie jest ważna, ale jeśli opiera się ona na powtarzalnych, rutynowych czynnościach, trzeba liczyć się z tym, że niejeden raz w życiu staniemy wobec konieczności zmiany zawodu.

Ewa Pluta A humaniści? Jaka ich czeka przyszłość na rynku pracy?

Kacper Nosarzewski Pozycja humanistów na rynku pracy to ciekawe zagadnienie. Przy bezrobociu na poziomie 6 proc. młodzi ludzie generalnie nie mają problemu ze znalezieniem pracy, a wykształcenie humanistyczne, które ja sam na przykład posiadam, też im w tym nie przeszkodzi. Mówiąc jednak poważnie, możemy spodziewać się, że humaniści wyposażeni w kompetencje cyfrowe oraz posiadający rozwinięte kompetencje społeczne znajdą bardzo ciekawe, ambitne i stymulujące intelektualnie zajęcia. Te obszary to dla nich sensowny kierunek inwestycji w siebie.

Ewa PlutaCzęsto mówi się o zarządzaniu sobą, że jeśli jest ono umiejętne, łatwiej zmierzyć się ze zmianami. Czy pan to potwierdza?

Kacper Nosarzewski Prawdę mówiąc niepokoi mnie to pojęcie. Czasem to pusty slogan. Zarządzanie sobą często jest sprowadzane do wykonywania mechanicznych czynności przy pomocy aplikacji podnoszących produktywność. Kompetentni startuperzy dostarczają nam gotowych rozwiązań, specjaliści od marketingu sprzedają marzenia o lepszym ja. „Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać”, jak pisał Stanisław Jerzy Lec. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zrezygnować z narzędzi, lecz zmienić kolejność działania. Żeby zarządzać sobą, najpierw trzeba być w kontakcie ze sobą. Poznać siebie.

Zarządzanie sobą to ciągły i ukierunkowany proces, nastawiony na wytwarzanie i utrzymywanie wartości. Jest to trudne, ale może przynieść dobre rezultaty. Tak rozumiane zarządzanie sobą sprawia, że nie poddajemy się biernie falom zmian, tylko próbujemy na nich surfować. Zyskujemy kontrolę nad swoim życiem, akceptujemy swoją podmiotowość i wykorzystujemy swoją sprawczość – czyli zdolność kształtowania przyszłości własnej i otoczenia.

Ekspert

januszkiewicz

Kacper Nosarzewski

Partner w firmie foresightowej 4cf.pl i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza instytucjom międzynarodowym w dziedzinie foresightu strategicznego, takim jak UNESCO, UNDP czy firmy i organizacje pozarządowe. Został wpisany na listę ekspertów Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Jest ekspertem przy NATO, autorem metodologii i facylitatorem projektów foresightowych dla ministerstw obrony narodowej Polski oraz Holandii. Prowadził warsztaty, wykłady i prezentacje dla firm i instytucji rządowych na całym świecie, m.in. w sektorze energetycznym, zbrojeniowym, kosmetycznym, agrospożywczym oraz pozarządowym. W przeszłości przemawiał m.in. na TEDx Warsaw, Festiwalu Przemiany i na uroczystościach 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada foresight strategiczny na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i na studiach podyplomowych AGH. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme. Członek Association of Professional Futurists (USA) oraz World Future Society.

Rozmawiała

pluta

Ewa Pluta

Kapitał na innowacje, czyli polowanie na inwestora (podcast)

Czy dobry pomysł na innowację, to wszystko czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Okazuje się, że nie. Poza ideą warto od początku pomyśleć o źródle finansowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku jest teraz sporo środków do wykorzystania. Pojawiły się nawet takie, które przy ocenie…

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS

Czy wiecie, że właśnie w tym roku Uniwersytet SWPS obchodzi swoje 25-lecie? Jak rozpoczęła się historia jedynego jak dotąd Uniwersytetu prywatnego w Polsce? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców Polskiej Akademii Nauk podjęła śmiałą decyzję o utworzeniu uczelni, która będzie kształciła na…

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać? (podcast)

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania…

Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować? (podcast)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczny obszar funkcjonowania wielu organizacji. Jak misja, wizja i strategia firmy wpływają na strategię HR? Jak istotne są wartości w działalności firm? Jak ważne jest przywództwo i rola lidera? Jaka jest strategiczna rola HR w cyklu życia pracownika? Jakie pojawią się…

Samoorganizacja w zarządzaniu – jak budować efektywne zespoły? (podcast)

Czym jest samoorganizacja? Czy każdy zespół może działać w ten sposób? Jakie wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem tego modelu pracy w zespole? Jak sobie radzą liderzy, a jak członkowie zespołów projektowych? Gdzie leży sprawstwo w samoorganizacji? Jak można wzmacniać samoorganizację? Jak zarządzać w zespołach, w których…

Kryzysy, porażki i zmiany - czyli paliwo innowacji

Jesteśmy uczeni, że kryzys jest czymś złym, a tymczasem świat żyje i funkcjonuje dzięki zmianom, które często wywołuje właśnie on. Liczba światowych kryzysów rośnie i dotyka nas wszystkich w tym także organizacje. W tym odcinku „Innowacyjnie o Innowacjach” drążymy temat kryzysów, porażek i pivotów w…

Zarządzanie informacją z perspektywy lidera

Jak zarządzanie informacją przekłada się na zarządzanie ludźmi? Jak liderzy skutecznie wykorzystują metody analizy danych w swojej pracy? Czego nauczyła nas pandemia w odniesieniu do strategii zarządczych? Skąd liderzy wiedzą, co konkretnie zadziała w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, kiedy zarządzamy serią kryzysów? Jak oceniać…

HR i IT – synergia współpracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie digitalizacji to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jakie trendy technologiczne obserwujemy obecnie w HR? Czy automatyzacja działań to szansa czy zagrożenie? Jakie narzędzia mogą pomóc pracownikom, a jakie pracodawcom? Czy jest możliwa kariera HR w IT i…

Prototypowanie i testowanie, czyli jak nie wylać innowacji z kąpielą? (podcast)

Planujesz wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi? Masz pomysł na przełomowe rozwiązanie? A może stworzyłeś już pierwszą wersję prototypu? Jeśli tak, nadszedł czas, aby zejść na ziemię i zweryfikować to, co wypracowałeś w rozmowach z klientami. W kolejnym odcinku podcastu „Innowacyjnie o innowacjach” dowiesz…

Jak budować kompetencje liderskie w postpandemicznej rzeczywistości? (podcast)

Przyspieszona przez pandemię koronawirusa rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie pracy wielu z nas. Do liderek i liderów nowego świata będzie należało przemyślenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Wraz z Jowitą Michalską, CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu kompetencji – nie…

Wyzwania project managera – jak skutecznie zarządzać projektami? (podcast)

Jaki powinien być dobry project manager i czy każdy może nim zostać? Jak efektywnie zarządzać projektami? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Jakie są największe wyzwania project managera w organizacji i poza nią? Jakie są najczęstsze błędy popełniane na tym stanowisku i czy można ich…

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem? Jakie systemy motywacyjne są najbardziej skuteczne? Jak nagradzać pracowników, gdy nie mamy dużego budżetu? Czy…

Innowacyjnie o innowacjach – nowy cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jakie będą innowacje jutra? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyły? Między innymi na te pytania odpowiadamy w nowym cyklu podcastów „Innowacyjnie o innowacjach” Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin zgłębiamy temat tworzenia innowacji z impaktem społecznym, które…

Pomysł na innowację – jak wybrać ten najlepszy? (podcast)

Świat zmienia się nieustannie. Dotyczy to również innowacji, które dziś wymagają odmiennych założeń i nowego podejścia do ich wdrażania. Miano innowacji społecznych zyskują zarówno rozwiązania z obszaru nauk społecznych, jak i sektora zaawansowanych technologii. To konieczność, bo liczba skomplikowanych problemów, przed którymi stoimy jako ludzkość,…

Odpowiedzialne przywództwo – jak być liderem i zachować zdrowe ego? (podcast)

Rywalizacja to nieodłączna część życia lidera, jednak zachowanie zdrowego ego to często klucz do sukcesu. Co zrobić, by spełniać własne ambicje, mieć poczucie kompetencji i sukcesu, a jednocześnie być liderem odpornym na presję niezdrowej rywalizacji? Jak mieć dystans do siebie i innych? Jak zachować racjonalne…

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chiny niezmiennie od dziewięciu lat są liderem przemysłu samochodowego – odpowiadają za jedną trzecią globalnej sprzedaży aut. Chińskie firmy mają w swoich rękach połowę rynku lokalnego, również stopniowo budują międzynarodową obecność. Na fali zielonej rewolucji kraj stał się największym producentem i konsumentem samochodów elektrycznych. To…

Błędy w zarządzaniu – dlaczego nie stać nas na niedocenianie pracowników? (podcast)

Menedżer w swojej pracy może popełnić wiele rozmaitych błędów. Zła decyzja finansowa, nieodpowiednio sformułowana strategia, wadliwie przeprowadzona zmiana. Każdy z nich ma swoje konsekwencje. Najczęstsze błędy, to jednak te popełniane w relacji ze współpracownikami. Konsekwencje tych potknięć są długofalowe i bardzo kosztowne nie tylko dla…

Employer branding – jak dbać o pozytywny wizerunek firmy?

Budowanie wizerunku firmy to ważny element strategii organizacji. Atrakcyjny pracodawca przyciąga dobrych pracowników, a to pozwala na realizowanie celów biznesowych. Od czego zacząć employer branding i dlaczego warto to robić? Jak budować markę pracodawcy wewnątrz organizacji? Jak pracownicy mogą przyczynić się do budowania dobrego wizerunku…

Rozmowy z Liderami: Joanna Średnicka (Pracownia Gier Szkoleniowych) – podcast

Wprowadzanie zmian w organizacji to złożony i czasochłonny proces, w którym lider musi wykazać się wieloma umiejętnościami. Jak zatem z sukcesem wprowadzać zmiany? Jakie czynniki ludzkie mogą ułatwić ten proces? Jak inspirować innych do podążania za zmianą? Jak powstaje wizja przekładająca się na konkretną zmianę…

ChinaTalk with Peggy Liu (Joint US–China Collaboration on Clean Energy)

Jak bardzo zielona będzie chińska transformacja? W zeszłym roku Chiny ogłosiły, że osiągną neutralność węglową do 2060 r., zaś w swoim nowym Planie Pięcioletnim na lata 2021–2025 zadeklarowały liczne, ambitne cele związane z zielonymi technologiami i przemysłem. W niezwykle szybkim ruchu w kierunku zielonej transformacji…

Agile – zwinne zarządzanie w praktyce (podcast)

Czym jest agile, czyli zwinne zarządzanie, i czym różni się od tego „klasycznego”? Czy pojęcia takie jak scrum, kanban, lean, devops mają coś wspólnego z agile? Dlaczego w zwinnych metodach zarządzania zespół odgrywa tak ważną rolę? Jak w zwinnym zarządzaniu wygląda rola klienta? O zwinnym…

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak im przeciwdziałać? (podcast)

Pracownicy doświadczający przemocy w postaci mobbingu czy dyskryminacji nie zawsze wiedzą, do kogo zgłosić się z tym problemem i jak poradzić sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znaleźli. Proces związany z udowodnieniem przemocy lub dyskryminacji w miejscu pracy jest często długi i skomplikowany, a…

Rozmowy z Liderami: Krzysztof Szukieć (Stepwise) – podcast

Dojrzałość lidera – co to znaczy? Jak dojrzewa się do bycia liderem, a nie jedynie „szefem”? Czy tę dojrzałość pewnego dnia po prostu się osiąga, czy może ciągle należy do niej dążyć? Jak tę cechę w sobie wzmacniać? Czy przewodzenie ludziom to „władza” czy raczej…

Zarządzanie ryzykiem i ryzyko zarządzania – case study GameStop (podcast)

Nieodłączną częścią świata biznesu i finansów jest ryzyko. Zarządzanie firmą oraz inwestycjami to działalność, w której można równie wiele zyskać, co stracić. Ponownie przekonujemy się o tym, obserwując amerykańską sieć sklepów z grami GameStop – jej pełna niespodzianek historia jeszcze się nie zakończyła i wciąż jest…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2021/2022

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z Zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Zespoły wielokulturowe i wielopokoleniowe. Jak nimi zarządzać? (podcast)

Dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze wymagają od przedsiębiorców większej niż kiedyś otwartości i elastyczności. Wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością może zapewnić firmie prawidłowy rozwój i przynieść wiele korzyści. Różnice między pracownikami dotyczące wieku, płci czy pochodzenia etnicznego mogą się okazać źródłem przewagi konkurencyjnej. Różnorodność zespołu to większa…

Jak zadbać o najważniejsze potrzeby pracowników?

Według popularnej teorii z obszaru motywacji chętnie podejmujemy się aktywnościom, które pozwalają nam zaspokoić trzy fundamentalne potrzeby. Mówiąca o tym teoria autodeterminacji jest powszechnie wykorzystywana m.in. przy projektowaniu gier komputerowych, promowaniu prozdrowotnych zachowań czy też budowaniu angażujących programów edukacyjnych. Badaczki z Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu…

Rozmowy z Liderami: Agnieszka Gajewska (PwC Polska) – podcast

Równowaga i zrównoważony rozwój w organizacji nabrały nowego znaczenia w postpandemicznej rzeczywistości. Koniecznością stało się przełożenie pustych haseł na rzeczywiste działania, które przyniosą widoczne efekty. Jak wdrożyć takie działania w codzienne życie firmy? Jak równowaga staje się elementem myślenia strategicznego liderów? Jak włączyć myślenie o…

Negocjacje i mediacje w zarządzaniu – jak osiągnąć zamierzony cel? (podcast)

W kontaktach międzyludzkich często dochodzi do starcia różnych poglądów, interesów czy wartości. Zdarza się, że w nieświadomy sposób przyjmujemy strategię, która ma nas doprowadzić do osiągnięcia celu. Czasami jednak sytuacja i waga decyzji powodują, że negocjacje stają się sztuką. Warto zatem zastanowić się nad możliwymi…

ChinaTalk with François Godement (Senior Advisor for Asia, Institut Montaigne) – podcast

Chiny i UE 30 grudnia 2020 r. osiągnęły długo oczekiwane porozumienie dotyczące inwestycji w ramach negocjowanego od 2014 r. CAI (Comprehensive Agreement on Investment). Według wielu komentatorów porozumienie osiągnięto w zbyt dużym pośpiechu. Niemcom zależało na tym, by zdążyć przed końcem niemieckiej prezydencji w Radzie…

Rekrutacja i onboarding online – nowe wyzwania branży HR (podcast)

Praca, spotkania towarzyskie czy zawodowe – strefa online wkracza dziś w coraz więcej obszarów naszego życia. Brak możliwości przeprowadzania spotkań na żywo zmusił nas do przejścia na tryb zdalny, który jednocześnie wymaga od nas zmiany pewnych zachowań i dostosowania dotychczasowych działań do nowych warunków. Przed…

Rozmowy z Liderami: Magdalena Dziewguć (Google Cloud Poland)

Pandemia zweryfikowała różne opinie na temat przywództwa. Zza póz i sloganów musiały wyjrzeć autentyczne osobowości. Najlepiej poradzili sobie ci, którzy potrafili sięgnąć do swoich zasobów empatii, uważności i znajomości zarówno otoczenia, jak i siebie samego. Przenosząc pracę do własnych domów, liderzy pokazali, że są „tylko…

ChinaTalk with Craig Allen (US-China Business Council)

Dyplomację ery Donalda Trumpa charakteryzowała rosnąca antychińska retoryka. Państwo Środka zostało nazwane „głównym rywalem strategicznym USA”, a ich administracja rozpoczęła aktywne próby ograniczania chińskiego rozwoju technologicznego i globalnego wpływu ekonomicznego. Wojna gospodarcza objęła takie działania, jak wprowadzenie ceł, zakazów eksportu niektórych produktów i komponentów, zmniejszenie…

Odmienność w organizacji. Czy warto wychodzić poza schemat?

Metafora organizacji jako dobrze naoliwionej, jednorodnej maszyny, w której niepasujące trybiki są usuwane i wymieniane na zgodne ze schematem, wydaje się nie pasować do dzisiejszego świata. Różnorodność traktowana jako potencjał staje się szansą na rozwój i sukces organizacji. Tyle w teorii, co mówi praktyka? Dlaczego…

Efektywność a praca zdalna. Jak motywować zespół?

Praca zdalna to nowa rzeczywistość zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Wielu widzi w niej szansę na poprawienie efektywności, inni natomiast obawiają się spadku motywacji i nie są gotowi na taką zmianę. To wyzwanie nie tylko dla działów HR, lecz także dla zarządzających zespołami, którzy szukają…

Zarządzanie zmianą w organizacji. Od czego zacząć?

Rzeczywistość, w jakiej obecnie żyjemy, jest pełna niepewności i zmian. Wielu z nas stawia sobie pytanie, jak w tym trudnym okresie dostrzec możliwości i wdrożyć zmiany, które okażą się korzystne zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, tak jak…

Rozmowy z Liderami: Monika Rajska-Wolińska (Colliers International)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Zmień swoją pracę, nie zmieniając jej

Nie jesteś zadowolony ze swoich obowiązków zawodowych? Twoja satysfakcja z pracy i poziom zaangażowania spadają? Z pomocą przychodzi job crafting. Czym jest, kto i jak może go wprowadzić? Naukowcy z Uniwersytetu SWPS wykazali, jak ważne dla naszego samopoczucia w pracy jest to, czy wierzymy, że możemy…

Jak budować zespoły IT i utrzymać najlepszych specjalistów?

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT stawia wiele wyzwań przed działami HR, które muszą zbudować zgrane zespoły ekspertów odpowiedzialnych za technologiczny rozwój organizacji. Przyspieszona przez pandemię digitalizacja to również zagadnienie wymagające od branży HR poszukiwania nowych rozwiązań, by przygotować się na planowanie coraz liczniejszych i bardziej…

ChinaTalk with David Dollar (Brookings Institution)

W ciągu ostatnich 40 lat Chiny przeszły gospodarczą metamorfozę od biedy do bogactwa. Ich droga do sukcesu nie była jednak prosta. W swojej niezwykłej historii doświadczały porażek, nagłych zmian kierunków polityki oraz stawiały czoła wyzwaniom systemowym. Chiński wzrost ekonomiczny okupiony był też wysokimi kosztami społecznymi…

ChinaTalk with Alicia Garcia Herrero (Natixis)

Azjatycki gigant, jakim są Chiny, to druga co do wielkości gospodarka świata. Rządząca państwem Komunistyczna Partia Chin niedawno ogłosiła właśnie swój 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021–2025), czyli strategiczny plan rozwoju gospodarczego. Jakie kierunki rozwoju ekonomicznego i technologicznego obiorą Chiny? Jak interpretować ich kolejny plan…

Rozmowy z Liderami: Norbert Biedrzycki (Microsoft)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

Sundose – suplementy online, zdrowie, startup

Sundose to pierwsza tego typu firma w Europie zajmująca się specjalistycznym doborem suplementów, które dopasowywane są do potrzeb i stylu życia klienta. Spersonalizowane saszetki z odpowiednimi dla poprawy zdrowia składnikami można zamówić online, są dostępne w modelu subskrypcyjnym. Jak stworzyć innowacyjny startup online? Z jakimi…

Profesjonalny, czyli jaki? O wizerunku w czasie pracy zdalnej

Praca z domu nie oznacza rezygnacji ze służbowych spotkań. Kiedyś jeździliśmy do sal konferencyjnych, szkoleniowych czy wykładowych, a dziś wszystkie te miejsca próbujemy zmieścić pod jednym dachem. Dachem naszego domu. I tak przez połączenia wideo pokazujemy swój dom kontrahentom, studentom czy widzom. Niektórzy ukrywają bałagan,…

Rozmowy z Liderami: Andrzej Borczyk (Grupa Żywiec)

Jakim być liderem, aby w dzisiejszym świecie osiągnąć sukces? W jaki sposób przekonać ludzi do swojej wizji i celu? Co robić, by motywować zespół? Jak przez odpowiednie przywództwo zbudować przewagę konkurencyjną firmy? Czy bycia liderem można się nauczyć? Jak rozwijać swoje kompetencje przywódcze? Na te…

ChinaTalk with Ying Lowrey (Tsinghua University)

Alibaba to jedna z największych na świecie platform e-handlu, chiński odpowiednik i najgroźniejszy konkurent amerykańskiego Amazona. Azjatycki gigant działa nie tylko w branży e-commerce: oprócz platform handlowych oferuje m.in. serwisy płatności online, usługi e-logistyki, e-marketingu czy wsparcia IT dla sprzedawców online. Taka „oddolna” prywatna przedsiębiorczość…

ZnanyLekarz.pl – lokalny startup, globalny sukces, medycyna online

Wymiana doświadczeń i opinii na temat wizyty u danego lekarza – to pierwotne założenie działaności polskiego startupu ZnanyLekarz.pl. Dziś firma działa na globalnym rynku i skierowana jest nie tylko do pacjentów, lecz także lekarzy. Cyfrowa transformacja systemu opieki zdrowotnej – jaką jest biznesową szansą? Jak wygląda dziś…

ChinaTalk with Gordon Orr (senior advisor to McKinsey & Company)

Czego w przyszłości możemy oczekiwać od Chin? Zastanawia się nad tym wielu ekonomistów, szefów firm, polityków, komentatorów. To ciekawy temat, szczególnie jeśli chodzi o obszar produktów cyfrowych – Chiny stały się przecież gigantem technologicznym. Jakie są prognozy dla chińskich firm tej branży? Jaka przyszłość czeka…

Kompetencje przyszłości – jak wyróżnić się na rynku pracy?

Postęp technologiczny, nowe zawody, przeobrażające się zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności – rynek pracy w XXI wieku ciągle się zmienia. Od nas zależy, czy będziemy za nim nadążać, czy nie, i czy wybierzemy kształcenie, które jest „przyszłościowe”. Jakie zawody będą najbardziej pożądane przez przyszłych pracodawców? Czego uczyć…

Elastyczność w zarządzaniu – gdzie leżą granice?

W owładniętym przez pandemię świecie jednym z najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzy się większość firm, jest zmiana. Aby aktywnie reagować na wciąż przeobrażające się otoczenie biznesowe, warto postawić na elastyczne zarządzanie. Jak elastyczność firmy wpływa na jakość jej zarządzania i jakie daje benefity? Gdzie leży…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia

Zapraszamy na webinar „Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować?”