Skomplikowana, niepewna, obarczona dużym ryzykiem – to przyszłość. Czy można się na nią przygotować? Jakie kompetencje zdobywać, żeby odnaleźć się na rynku pracy? Czy warto stawiać na wąską specjalizację? – Często słyszę od licealistów: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie. Można jednak nauczyć się żyć z niepewnością i ryzykiem, w złożonym świecie, w którym nie wszystko da się przewidzieć. Tu pomocne będą kompetencje XXI wieku.

Czym są kompetencje XXI wieku? – wyjaśnia Kacper Nosarzewski z firmy foresightowej 4cf.pl i Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

Ewa Pluta Czego się uczyć, jakie kompetencje rozwijać, by w przyszłości nie żałować? – czy istnieje dobra odpowiedź na to pytanie?

Kacper Nosarzewski Zanim odpowiem, odniosę się do ciekawych spostrzeżeń, które przekazała mi socjolożka prof. Krystyna Szafraniec. Obserwujemy dziś ogromne zainteresowanie rozwojem osobistym. Coraz więcej osób chce zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, podwyższać swoje kwalifikacje. Rynek wychodzi im naprzeciw, oferując bogatą ofertę studiów wyższych, studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów. Rozwój osobisty traktowany jest jako inwestycja w siebie, najlepsza z możliwych. W zdobycie nowych umiejętności wkłada się dużo czasu i pieniędzy. Naturalnie pojawia się oczekiwanie, że ta inwestycja z czasem się zwróci. Będzie awans, wyższe zarobki, prestiż.

Prof. Szafraniec zwraca uwagę na ciekawy paradoks, który pojawia się w momencie podejmowania decyzji o karierze zawodowej. Ludzie często obierają proste i konserwatywne ścieżki zawodowe, mimo że tak wiele w siebie zainwestowali i mogliby porwać się na więcej. Górę bierze niechęć do ryzyka, która sprzyja wyborowi typowych, znanych zajęć w pracy najemnej, a zniechęca np. do przedsiębiorczości. Ci sami rodzice, którzy finansowali czy wręcz forsowali intensywny program edukacyjno-rozwojowy, okazują się zwolennikami „bezpiecznych” karier i takie rekomendują swoim dzieciom. Oczywiście mówimy tu przede wszystkim o klasie średniej.

Drugim czynnikiem jest skupienie głównych oczekiwań życiowych – wbrew popularnemu hasłu sky is the limit – na realizacji typowych scenariuszy rodzinnych, w których priorytetem jest budowa stabilnego środowiska domowego. To oczywiście też nie zawsze musi się udać, ale więcej jest, jak sądzę, młodych dorosłych, którzy wybiorą pewniejszą, a mniej ambitną pracę. Nie oceniam tych strategii negatywnie, ale w konsekwencji zwrot z inwestycji w siebie nie jest taki, jak oni się spodziewają.

Ewa Pluta To musi rodzić rozczarowanie.

Kacper Nosarzewski Może trzeba zmienić kryteria oceny zwrotu inwestycji w siebie? W latach 90., kiedy Polska przechodziła transformację społeczno-gospodarczą, bardzo ważnym punktem odniesienia w kontekście rozwoju osobistego były badania przeprowadzone w USA. Wynikało z nich, że osoby decydujące się na naukę w college’u co prawda nie zarabiają przez cztery lata, ale potem startują z wyższego pułapu i osiągają wyższe zarobki. Wyniki tych samych badań, ale uwzględniające dane z ostatnich 30 lat pokazują, że studia rozumiane jako inwestycja w siebie nie dają gwarancji zwrotu. W Polsce, jak sądzę, proces ten postępuje powoli, a wyższe wykształcenie daje dostęp do szerszej puli zawodów, dostęp do dobrej jakości kształcenia jest też łatwiejszy. Ale w badaniach amerykańskich fakt pozostaje faktem – edukacja stała się tak droga, a rynek pracy zmienił się na tyle, że coraz trudniej jest „dobrze zainwestować” w studia wyższe.

Być może w przyszłości odejdziemy od postrzegania rozwoju osobistego w sposób stricte utylitarny. Będą liczyć się nie tylko awans i zarobki, lecz przede wszystkim przyjemność czerpana z uczenia się, jego wymiar statusowy – stale bardzo ważny – i delektacyjny. Wyobrażam sobie, że takie podejście do inwestycji w siebie byłoby możliwe w świecie, w którym jest zagwarantowany dochód podstawowy, gdzie ludzie mają zabezpieczone podstawowe potrzeby.

Ewa Pluta Na razie to pieśń przyszłości. Czy może są jednak kompetencje, które warto zdobywać teraz, by w przyszłości znaleźć sobie ciekawe miejsce na rynku pracy?

Kacper Nosarzewski W ostatnich latach na popularności zyskuje koncepcja kompetencji XXI wieku. Można ją sobie wyobrazić jako literę T. Pozioma kreska to szeroki wachlarz kompetencji ogólnych związanych z uczeniem się, pracą w grupie, interakcjami społecznymi. Pionowa kreska to głęboka specjalizacja w danej dziedzinie, jak przekłady z portugalskiego na polski, obsługa CNC, programowanie w językach Python i Java etc.

Koncepcja ta nie jest jedynie teoretyczną ciekawostką. Ona rzeczywiście odpowiada na potrzeby aktualnego rynku pracy. Często słyszę od pracodawców, że młodzi ludzie dopiero wchodzący na rynek pracy mają niewystarczająco rozwinięte kompetencje ogólne. Nie zawsze potrafią pracować w grupie, choć o tej kompetencji tyle się mówi, coraz większy nacisk kładzie się na jej rozwój w procesie edukacji. Oczywiście mogą być to uprzedzenia pracodawców jak mantra powtarzających, że młodzi nie potrafią pracować zespołowo. Tu potrzeba solidnych badań, które potwierdziłyby, jak jest faktycznie.

Niemniej kompetencje ogólne pozwalają zamortyzować to, co Alvin Toffler nazywa „szokiem przyszłości”. Pod tym pojęciem kryje się osłupienie czy wręcz przerażenie wywołane przez zmiany. Następują one coraz szybciej, coraz więcej osób czuje wobec nich bezradność. Ale tak być nie musi. Jeśli potrafimy się uczyć, adaptować do zmian, wchodzić z ludźmi w wartościowe interakcje, to mamy szanse zdobyć większy kapitał społeczny. Im większy kapitał społeczny, tym wyższy poziom rezyliencji. Dzięki odporności psychicznej szok przyszłości dotyka nas mniej.

Do kompetencji ogólnych dodałbym jeszcze jedną, obecnie szeroko promowaną przez UNESCO – futures literacy.

Jeśli potrafimy się uczyć, adaptować do zmian, wchodzić z ludźmi w wartościowe interakcje, to mamy szanse zdobyć większy kapitał społeczny. Im większy kapitał społeczny, tym wyższy poziom rezyliencji. Dzięki odporności psychicznej szok przyszłości dotyka nas mniej.

Ewa Pluta Umiejętność odczytywania przyszłości? Jej prognozowania?

Kacper Nosarzewski Pojęcie futures literacy można przełożyć jako „umiejętności w dziedzinie przyszłości”. Określa ono zestaw kompetencji umożliwiających systematyczne myślenie o przyszłości i przygotowanie się do niej. Futures literacy na poziomie kompetencji oznacza umiejętność posługiwania się prognozami dotyczącymi przyszłości i ich krytycznej weryfikacji. Także wyobrażania sobie przyszłości nie tylko ze swojej perspektywy, lecz także innych osób. To również gotowość, by kwestionować swoje przekonania dotyczące przyszłości, oraz świadomość, że nie jest ona zdeterminowana, lecz zależy od wielu czynników. Na część z nich mamy wpływ, co oznacza, że przyszłość możemy w ograniczonym stopniu kształtować.

Możemy też kształtować kompetencję futures literacy. Badania nad tym prowadzą moje koleżanki i koledzy m.in. z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Groningen w Niderlandach, i jak dotąd wygląda na to, że wszelkie warsztaty, eksperymenty i działania grupowe nastawione na jednoczesny rozwój wyobraźni, zdolności krytycznego myślenia i umiejętności konstruowania spójnych narracji na temat przyszłości sprzyjają rozwojowi tej kompetencji.

Ewa Pluta Kuszące jest też planowanie przyszłości. Kompetencja futures literacy to umożliwia?

Kacper Nosarzewski Za Lemem można powiedzieć, że przyszłość nigdy nie jest taka, jak prognozujemy, ani lepsza, ani gorsza, tylko dziwacznie inna. Lepiej zawczasu pogodzić się z tym, że przyszłość zawsze będzie nas zaskakiwać i że niczego nie da się zaplanować w najdrobniejszych szczegółach. Choć wielu chce, o czym przekonuję się podczas spotkań warsztatowych z uczniami szkół średnich, z którymi pracuję nad rozwojem kompetencji futures literacy. Często słyszę od nich: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie. Można jednak nauczyć się żyć z niepewnością i ryzykiem, w złożonym świecie, w którym nie wszystko da się przewidzieć. Tu pomocne będą wspomniane już kompetencje XXI wieku, przede wszystkim kompetencje ogólne, które nieco chronią przed wiatrem zmian. Są wśród nich umiejętności takie jak: zarządzania swoim czasem, współpracy, krytycznego myślenia, odporność na stres, ale też wszechstronna wiedza ogólna.

Ewa Pluta Wśród kompetencji XXI wieku wymienił pan specjalizację w danej dziedzinie. To też chroni przed niepewnością i ryzykiem?

Kacper Nosarzewski Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland, powiedział kiedyś, że programista to górnik XXI wieku. To nie jest praca, która będzie wykonywana zawsze. W dużej mierze opiera się ona na powtarzalnych czynnościach, które z powodzeniem można zautomatyzować. Niewykluczone, że wkrótce tak się stanie i zawód na przykład testera oprogramowania, obecnie bardzo popularny, przestanie być atrakcyjny. Pytanie, czy długoterminowa edukacja w tym zakresie ma sens.Osoba, która chce zdobywać wykształcenie w zakresie informatyki, powinna szukać swoich celów rozwojowych poza obszarem samego kodowania, a kto chce zostać koderem, nie musi bezwzględnie iść na studia.

Specjalizacja w danej dziedzinie jest ważna, ale jeśli opiera się ona na powtarzalnych, rutynowych czynnościach, trzeba liczyć się z tym, że niejeden raz w życiu staniemy wobec konieczności zmiany zawodu.

Ewa Pluta A humaniści? Jaka ich czeka przyszłość na rynku pracy?

Kacper Nosarzewski Pozycja humanistów na rynku pracy to ciekawe zagadnienie. Przy bezrobociu na poziomie 6 proc. młodzi ludzie generalnie nie mają problemu ze znalezieniem pracy, a wykształcenie humanistyczne, które ja sam na przykład posiadam, też im w tym nie przeszkodzi. Mówiąc jednak poważnie, możemy spodziewać się, że humaniści wyposażeni w kompetencje cyfrowe oraz posiadający rozwinięte kompetencje społeczne znajdą bardzo ciekawe, ambitne i stymulujące intelektualnie zajęcia. Te obszary to dla nich sensowny kierunek inwestycji w siebie.

Ewa PlutaCzęsto mówi się o zarządzaniu sobą, że jeśli jest ono umiejętne, łatwiej zmierzyć się ze zmianami. Czy pan to potwierdza?

Kacper Nosarzewski Prawdę mówiąc niepokoi mnie to pojęcie. Czasem to pusty slogan. Zarządzanie sobą często jest sprowadzane do wykonywania mechanicznych czynności przy pomocy aplikacji podnoszących produktywność. Kompetentni startuperzy dostarczają nam gotowych rozwiązań, specjaliści od marketingu sprzedają marzenia o lepszym ja. „Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać”, jak pisał Stanisław Jerzy Lec. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zrezygnować z narzędzi, lecz zmienić kolejność działania. Żeby zarządzać sobą, najpierw trzeba być w kontakcie ze sobą. Poznać siebie.

Zarządzanie sobą to ciągły i ukierunkowany proces, nastawiony na wytwarzanie i utrzymywanie wartości. Jest to trudne, ale może przynieść dobre rezultaty. Tak rozumiane zarządzanie sobą sprawia, że nie poddajemy się biernie falom zmian, tylko próbujemy na nich surfować. Zyskujemy kontrolę nad swoim życiem, akceptujemy swoją podmiotowość i wykorzystujemy swoją sprawczość – czyli zdolność kształtowania przyszłości własnej i otoczenia.

Ekspert

januszkiewicz

Kacper Nosarzewski

Partner w firmie foresightowej 4cf.pl i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza instytucjom międzynarodowym w dziedzinie foresightu strategicznego, takim jak UNESCO, UNDP czy firmy i organizacje pozarządowe. Został wpisany na listę ekspertów Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Jest ekspertem przy NATO, autorem metodologii i facylitatorem projektów foresightowych dla ministerstw obrony narodowej Polski oraz Holandii. Prowadził warsztaty, wykłady i prezentacje dla firm i instytucji rządowych na całym świecie, m.in. w sektorze energetycznym, zbrojeniowym, kosmetycznym, agrospożywczym oraz pozarządowym. W przeszłości przemawiał m.in. na TEDx Warsaw, Festiwalu Przemiany i na uroczystościach 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada foresight strategiczny na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i na studiach podyplomowych AGH. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme. Członek Association of Professional Futurists (USA) oraz World Future Society.

Rozmawiała

pluta

Ewa Pluta

Znaczenie dobrostanu w pracy, czyli jak budować zdrowe środowisko pracy w nowoczesnej organizacji? (podcast)

Po latach promowania bezwzględnej strategii zarządzania zespołem, opartej na instrumentalnym traktowaniu pracownika, przyszedł czas na zmianę. Przedsiębiorcy wiedzą już, że dobrostan zatrudnionych ludzi, to układ win-win, czyli źródło obustronnej korzyści. Pracownicy w dobrej kondycji psycho-fizycznej, którzy komfortowo czują się w miejscu pracy, są silniej zmotywowani, bardziej efektywni…

Czym zachęcić do pracy i jak zatrzymać talenty z pokolenia Z? (podcast)

Zetki, inaczej – pokolenie Z, to najmłodszy narybek na rynku pracy. Wychowani w erze cyfrowej, traktują smartfon jak przedłużenie ręki, a szybki dostęp do informacji – jak przysłowiową wodę w kranie. W odróżnieniu od pokoleniowych poprzedników, oprócz ścieżek awansu i wysokości wynagrodzenia, interesuje ich także…

Jak młodzi liderzy tworzą przyszłość? Strategiczne myślenie i emocje w przywództwie (podcast)

W jaki sposób zbudować i, co ważniejsze, utrzymać zaangażowanie zespołu w obliczu ciągłych zmian? Młodzi liderzy nie mają dziś łatwego zadania. Świat pędzi, a okoliczności społeczne i rynkowe stają się coraz mniej przewidywalne. Dawne podręcznikowe zasady zarządzania ludźmi nie przystają do naszej rzeczywistości. Wystarczy wspomnieć,…

Jak skutecznie podnosić kompetencje managerskie? (podcast)

Współpraca między światem akademickim a biznesem jest kluczowa szczególnie dziś, gdy galopujący rozwój domaga się równowagi na poziomie gospodarczym, społecznym czy kulturowym. Inaczej mówiąc – wymaga troski o to, by mądrze i skutecznie wpływać na kształt współczesnego świata. Właśnie ten cel połączył w działaniach: PwC – globalną organizację doradczą…

Zarządzanie zmianą jako klucz do sukcesu - proces, transformacja i trendy (podcast)

Zarządzanie zmianą jako proces to dla jednych niezbędny element rozwoju organizacji, a dla innych - wyzwanie pełne niepewności. Tymczasem, jak pokazują obserwacje rynkowe, coraz więcej firm na świecie uznaje elastyczność i adaptację do zmian za klucz do sukcesu. Nie jest tajemnicą, że zarządzanie zmianą często…

Problem Based Learning na zajęciach akademickich (podcast)

„Motywacja” to słowo klucz każdego procesu nauczania bez względu na jego poziom. Efektywna nauka jest przecież celem wszystkich nauczycieli, począwszy od tych z podstawówki, a skończywszy na wykładowcach akademickich. Ale w tym obszarze bez otwartości na innowacje i zmiany ani rusz. Dr Kinga Kurowska-Wilczyńska –…

Prawo pracy w biznesie – formy zatrudnienia, wynagrodzenie i nowości w kodeksie pracy (podcast)

Praca na etacie to dla jednych upragniony synonim bezpieczeństwa, a dla innych – męczące ograniczenie swobody. Tymczasem jak pokazują statystyki, Polska od lat pozostaje w czołówce krajów europejskich o najwyższej liczbie zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę. Nie jest tajemnicą, że forma zatrudnienia…

Produkcja partnerska i prywatność w sieci, czyli wyzwania organizacyjne i strategie ochrony (podcast)

Model produkcji partnerskiej pojawia się coraz częściej przy okazji dyskusji na temat wytwarzania dóbr cyfrowych oraz ich dostępności. Zakłada on dobrowolny i nieodpłatny udział internautów w procesie produkcji. Aby jednak tak się stało, konieczne jest spełnienie pewnych warunków: po pierwsze – proces wytwarzania powinien być…

4-dniowy tydzień pracy – prawda czy mit? O nowych modelach skróconego czasu pracy (podcast)

Początek weekendu już w czwartek, czyli wolne od pracy wszystkie piątki? Złożona przez Lewicę ustawa, wprowadzająca czterodniowy tydzień pracy, od zeszłego roku leży w Sejmie i czeka na rozpatrzenie. Choć skrócenie tygodnia pracy do 4 dni budzi pewne kontrowersje, to jednak wydaje się tendencją naturalną,…

Lider transformacji cyfrowej 4.0 (podcast)

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa” – mówi stare powiedzenie i jest w nim sporo prawdy zwłaszcza w czasach galopującego postępu technologicznego. Dlatego transformacja cyfrowa stała się dla wielu firm koniecznością i kluczowym elementem strategii rozwoju. Odpowiednio dobrane technologie w połączeniu z właściwymi…

Praca i życie w Malawi i Meksyku - doświadczenia z perspektywy project managerki (podcast)

Jest profesjonalistką zorientowaną na osiąganie celów. Sprawdziła się na niezależnych stanowiskach w różnych obszarach zarządzania projektami oraz finansami. Swoją aktywność zawodową rozwijała w Europie, Meksyku i Malawi. Project managerka Justyna Rodriguez-Belza, podczas spotkania z dr Agnieszką Golińską, opowiedziała m.in. o pracy i życiu ekspatów w…

Motoryzacja, nowe technologie i innowacje społeczne - jak łączyć pasje z biznesem? (podcast)

Interesuje się wpływem nowych technologii, transportu oraz przemysłu na społeczeństwa. Wierzy w zrównoważoną przyszłość. Zgłębia możliwości wynikające z połączenia pasji i biznesu. Michał Zieliński – Business Owner działów Sport i Motoryzacja w WP, student drugiego stopnia kierunku Zarządzanie i przywództwo na Uniwersytecie SWPS był gościem…

„W drodze na szczyt” – innowacyjne narzędzie dla doradców zawodowych (podcast)

W jaki sposób ułatwić szukanie pracy osobom bezrobotnym 50+? Jak zachęcić je do aktywności zawodowej? Czy atrakcyjna graficznie i merytorycznie gra planszowa może wspomóc w tej kwestii zarówno doradców zawodowych jak i samych poszukujących? Czym są „karty inspiracji” i „kamienie doświadczenia”? Na te i wiele…

Wymiary współpracy w innowacjach społecznych (podcast)

Czemu służą innowacje społeczne? Czym jest współbycie, współpraca i współuczenie się w tym kontekście? I czy trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, by dołączyć do obszaru wybranej innowacji? – Budowanie kolektywu to kluczowy element innowacji społecznych. Dołączenie do danej społeczności jest nie tylko sposobem na…

Zawody męskie i kobiece a sukces zawodowy (podcast)

Coraz więcej kobiet decyduje się wkroczyć do świata zawodowego tradycyjnie uznawanego za męski i odwrotnie – przybywa mężczyzn, którzy wybierają zawody uznawane dotąd za kobiece. Zmiany społeczne, następujące wraz z rozwojem cywilizacyjnym, zmierzają ku stopniowemu zrównaniu szans zawodowych obu płci, choć jeszcze daleka droga do…

Czy innowacje mogą i powinny być odpowiedzialne społecznie? (podcast)

Rola przedsiębiorców jest dziś kluczowa, to od ich postawy, od tego czy wezmą na siebie odpowiedzialność za kreowanie rzeczywistości, zależy przyszłość świata. Nie politycy, nie aktywiści, nawet nie naukowcy, ale właśnie przedstawiciele biznesu, małego i dużego, powinni jako pierwsi podjąć wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy.…

Budowanie autentycznej marki osobistej – klucz do pozostania sobą (podcast)

Dobra lub kiepska marka najczęściej kojarzy nam się z towarami lub usługami, rzadziej – z ludźmi. To błąd, bo silna marka osobista ma ogromne znaczenie w dzisiejszych realiach zawodowych – może ułatwić znalezienie dobrej pracy, dać przewagę w negocjacjach z klientami, wyróżnić eksperta z określonej…

Motywacja do pracy a różnice pokoleniowe (podcast)

Z jednej strony boomerzy, z drugiej – przedstawiciele pokoleń: X,Y, Z. Często siedzą biurko w biurko, mają wspólne zadania i cele, ale kompletnie odmienne doświadczenia, podejście do pracy czy metody działania. Różne pokolenia aktywne na dzisiejszym rynku pracy to duże wyzwanie, ale i spory potencjał…

Jak odkryć i rozwinąć swoje talenty? Mocne strony wg Gallupa (podcast)

„Musisz nad tym popracować, to nie jest twoja mocna strona” – wielu z nas pewnie słyszało podobne słowa w szkole, czując od razu wszechogarniający wstyd. Tymczasem w świetle dzisiejszej wiedzy, wstydzić powinien się raczej dydaktyk, który stosował taką formą motywacji. Dlaczego warto skupiać się na…

Nowe technologie a zarządzanie edukacją o Auschwitz i Holokauście (podcast)

Pamięć historyczna – szczególny rodzaj pamięci kulturowej – wydaje się ważna zwłaszcza dziś, w czasach, gdy obszar ten bywa wykorzystywany przez różne siły polityczne. Adam Szpaderski – dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, od lat zajmuje się naukowo strategią zarządzania miejscami pamięci i instytucjami kultury. Rozwija…

Czy w organizacjach jest miejsce na jakość życia? (podcast)

36 lat – tyle czasu przeciętny Europejczyk spędza w pracy podczas całego swojego życia (dane opublikowane przez Eurostat). Gdy dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że lata te przypadają na najbardziej efektywną część naszego życia, to tym bardziej warto zadać sobie pytanie – jaka jest jakość życia…

Bariery tworzenia turkusowych organizacji w Polsce i na świecie (podcast)

W turkusowej organizacji ludzie dążą do integracji i syntezy różnych wartości i perspektyw. Kładą nacisk na współpracę, współdziałanie i współtworzenie, a także na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów. Jak stworzyć turkusową organizację? Czy turkusowe organizacje odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku pracy? Jakie napotykamy bariery tworzenia…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2023/2024

Myślisz o założeniu firmy? Chcesz nauczyć się zarządzać projektami? A może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które są odpowiedzią na współczesne wyzwania biznesowe. Zarządzanie i przywództwo czy zarządzanie zasobami ludzkimi to tylko niektóre…

Nadzieja jako istotny czynnik w zarządzaniu: rola, wypalenie i wdrożenie (podcast)

Chociaż zarządzenie często kojarzy się nam z szeregiem usystematyzowanych procesów i z monitorującymi je narzędziami, równie istotną rolę pełni nastawienie. Nadzieja na sukces może być źródłem motywacji do działania i wiary we własne możliwości. Jaką rolę w zarządzaniu odgrywa nadzieja? Co zrobić w przypadku jej…

Holistyczne zarządzanie - wpływ na tworzenie kultury i zachowań w organizacji (podcast)

Jakie skutki ma holistyczne podejście do zarządzania organizacją? I jaki wpływ wywiera na tworzenie kultury i zachowań w organizacji? Jakie działania zostają podjęte w otoczeniu konkurencyjnym, społecznym, ekonomicznym i politycznym w ujęciu holistycznym? Jakie są trendy w zarządzaniu organizacjami? Na te i wiele innych pytań…

Największe wyzwania w obszarze zachowań organizacyjnych - czym są i jak sobie z nimi radzić?…

To ludzie, ze swoją różnorodnością, są podstawą organizacji. Ich działania tworzą zachowania organizacyjne - ta interdyscyplinarna dziedzina, oparta na podstawach zarządzania, pozwala zrozumieć i interpretować zachowania w miejscu pracy. W rezultacie są one ściśle związane z osiąganymi celami i wynikami biznesowymi. Poruszymy temat, jak rozumieć…

Innowacje społeczne - cykl w Strefie Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Innowacje kojarzymy przede wszystkim z technologią, gospodarką i zarządzaniem. W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o kolejnej kategorii - innowacjach społecznych, czyli działaniach których celem jest podnoszenie jakości życia ludzi, grup społecznych i narodów. Zalicza się do nich zarówno nowatorskie rozwiązania problemów społecznych, jak…

Synergia pomiędzy działami HR i finansowym - jak połączyć siły dla dobra firmy (podcast)

Dział finansowy oraz HR to jedne z kluczowych filarów, na których opiera się każda organizacja. Choć każde z nich obejmuje inne obszary i obsługuje różne procesy, współpraca pomiędzy tymi działami może pozytywnie przełożyć się na funkcjonowanie firmy. Czy liczby i KPI to ich jedyny wspólny…

Jak zmienić polską szkołę oddolnie i skutecznie? (podcast)

Polski system edukacji zmaga się w licznymi problemami. Z wielu z nich powszechnie zdajemy sobie sprawę, ale już mało kto ma ochotę działać i stawiać czoło tym wyzwaniom. Są jednak osoby, które nie boją się działać i chcą oddolnie wpływać na szkolnictwo. Kto i w…

Innowacje w obszarze wolontariatu pracowniczego (podcast)

Wolontariat jest dowodem na to, że dobro mnoży się wtedy, gdy się nim dzielimy. Pomagając innym, zyskujemy poczucie sensu, sprawczości, autentyczności i autonomii. Obecne czasy cechują się coraz intensywniejszą digitalizacją i idącą za nią dehumanizacją, a to sprawia, że działanie na rzecz innych oraz pielęgnowania…

TransferHUB – jak inkubujemy innowacje społeczne związane z pracą (podcast)

Rynek pracy stawia przed nami wiele wyzwań. Należą do nich między innymi starzejące się społeczeństwo, szklany sufit, godzenie życia rodzinnego z zawodowym oraz kondycja i możliwości kobiet na rynku pracy. Na szczęście są wśród nas ludzie, którzy uwielbiają stawiać czoła wyzwaniom i szukać najlepszych rozwiązań…

Jak odejść z korporacji - rzecz o odwadze (podcast)

Praca w korporacji bywa w popkulturze demonizowana. Mimo to, dla wielu osób jest najlepszym miejscem pracy, dającym stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że odejście z korporacji budzi w niektórych niepokój i lęk przed zmianą. Na ile chętnie wybieramy pracę w korporacji? Dlaczego trzeba mieć odwagę, aby z niej odejść? Czy w ciągu…

Doskonalenie procesów integracji w wielonarodowym środowisku pracy (podcast)

Środowisko, w którym pracujemy ma na nas ogromny wpływ. To, jakie relacje panują między pracownikami oraz jaką wyczuwa się ogólną atmosferę, może przekładać się m.in. na wydajność i zaangażowanie w powierzone zadania. Integrację pracowników można i warto wspierać - szczególnie, gdy są oni przedstawicielami różnych krajów i kultur. Czym jest…

Piękno natury, wartość nauki, siła biznesu (podcast)

Na przestrzeni wieków ludzie znacząco oddalili się od przyrody. Mimo to, kontakt z naturą jest jedną z naszych najbardziej pierwotnych potrzeb. Zaspokajaniu jej nie sprzyjają jednak otaczające nas betonowe lasy oraz brak czasu na spacery po tych prawdziwych. Dlatego warto zadbać o środowisko, w którym…

Growth mindset, czyli sposób myślenia ukierunkowany na wzrost (podcast)

Coraz więcej pracodawców dostrzega wagę mindsetu u swoich pracowników. Nastawienie, z którym podchodzimy do danego wyzwania może zarówno ułatwić nam pracę, jak i skutecznie do niej zniechęcić. Warto więc skorzystać z technik growth mindsetu, czyli sposobu myślenia ukierunkowanego na wzrost. Czym jest mindset i czym różni się od poczucia sprawczości…

Wprowadzenie do innowacji społecznej. Jak rozliczyć biznes z dobra? (podcast)

Jeszcze do niedawna w świecie start-upów najwięcej uwagi poświęcano jednorożcom, czyli firmom nastawionym na dynamiczny wzrost w krótkim czasie. Dziś coraz głośniej mówi się o zebrach - przedsiębiorstwach generujących zyski, jednak działających w ramach zrównoważonego rozwoju. Firmy te tworzą usługę lub produkty, które są odpowiedzią…

Pre-inkubacja – wiele obliczy wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości (podcast)

Osoby myślące o założeniu własnej firmy mogą skorzystać z różnych form wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Dużą popularnością cieszą się inkubatory, pomagające m.in. finansować projekt na jego początkowej fazie. Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się pre-inkubatorom, których celem jest wsparcie merytoryczne tych, którzy dopiero rozważają założenie własnej…

Innowacje społeczne jako nowe rozwiązania aktualnych i przyszłych problemów świata (podcast)

W tworzeniu innowacji społecznych ważne jest, by od początku myśleć o wpływie, jaki to rozwiązanie wywołuje na ludzi, środowisko, ziemię. Świadome zarządzanie może w tym zakresie okazać się sposobem na rozwiązanie problemów współczesnego świata. Dlatego innowacje społeczne w ostatnim czasie nabrały dużego znaczenia. Jak zwiększyć…

Zaufanie społeczne jako czynnik sprzyjający rozwojowi innowacji (podcast)

W Polsce poziom zaufania do ludzi należy do najniższych Europie. Tymczasem wiara w szczere intencje innych osób ma bardzo duży wpływ na relacje między partnerami biznesowymi. W sytuacji braku zaufania pojawiają się często trudności we wzajemnym zrozumieniu. To prowokuje wyższe koszty, trudniejszą wymianę wiedzy, informacji…

Motywacja w środowisku pracy - czego oczekują pracownicy? (podcast)

Odpowiednia motywacja do pracy ma wpływ na to, jak wykonujemy powierzone obowiązki. Dzięki niej jesteśmy w stanie pracować szybciej i efektywniej. Ostatnie kryzysy takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie sprawiły, że oczekiwania wobec pracodawców nieco się zmieniły. Jakiej motywacji aktualnie oczekują pracownicy? Czy istnieją…

Najczęstsze błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami (podcast)

Jednym z najważniejszych elementów każdej pracy jest wynagrodzenie. Wielu pracowników oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem ludźmi uważa wysokość comiesięcznej wypłaty za najsilniejszy motywator do pracy. Jakie błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami popełniają firmy? Co mówi rynek o wysokości wynagrodzeń? Lepiej płacić za kompetencje, czy za wyniki?…

Innowacyjny projekt "Skuteczne zdziwienie" - wyzwalająca myślenie nauka czytania

Dlaczego najmłodsi niechętnie czytają? Innowacyjny projekt “Skuteczne zdziwienie” odpowiada na to pytanie i szuka rozwiązań, które pomogą zmienić podejście do nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym.  Projekt sprowadza się do pobudzania dziecięcej świadomości poprzez obrazowanie głosek oraz liter prostymi dźwiękami. Jak może wyglądać…

Ocena technologii jako metoda zarządzania innowacjami w zielonej transformacji (podcast)

Innowacyjność stała się trendem i wartością samą w sobie. Nowoczesne rozwiązania mogą realizować rozmaite cele oraz wspierać różne dziedziny naszego życia. Wyzwania związane z transformacją energetyczną i tzw. Zielonym Ładem wymagają innowacji technologicznych. Jakich rozwiązań potrzebujemy, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania transformacji energetycznej? Jak wybierać…

Tworzenie innowacji społecznych w środowisku akademickim i biznesowym – case study Politechniki Warszawskiej (podcast)

Popularyzację osiągnięć polskiej nauki rozumiemy jako zaangażowanie naukowców w proces przełożenia wyników przeprowadzonych badań na działania aplikacyjne, które służą rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych. Jaką rolę pełnią dydaktycy w kontekście innowacji społecznych? Czym jest społeczna odpowiedzialność nauki, czy i po co przekładać wyniki prowadzonych prac badawczych…

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury przez działania w europejskiej sieci uniwersytetów Una Europa (podcast)

Kraje Unii Europejskiej od lat kładą duży nacisk na to, by zapewnić swoim obywatelom najwyższy poziom kształcenia. Z tego względu jedenaście wiodących europejskich uniwersytetów badawczych połączyło siły, aby stworzyć wyjątkowy sojusz – Una Europa. Na czym polega innowacyjność tej inicjatywy? Jak o uniwersytet postrzegają twórcy…

Determinanty innowacji społecznych – perspektywa teoretyczna i praktyczna (podcast)

Celem innowacji społecznych jest polepszenie jakości życia osób, narodów czy społeczności. Unikalność tych rozwiązań może wynikać z wdrażania zupełnie nowych pomysłów, ale także z innego zastosowania dotychczas znanych metod. Innowacje społeczne mają być odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata, takie jak: pogłębiające się nierówności społeczne,…

Praca Headhuntera - czym kieruje się podczas rekrutacji? Iga Dolipska (Supesu Recruitment) - podcast

Polskie firmy mają coraz więcej trudności w znalezieniu pracowników o wąskiej specjalizacji i unikalnych kwalifikacjach. W takich sytuacjach okazuje się, że zwykła rekrutacja nie wystarcza. Potrzebny jest łowca talentów, który znajdzie idealnego pracownika na dane stanowiska. Headhunterzy - bo o nich mowa, dysponują unikalną wiedzą…

Jak wspierać pracowników w sytuacji wojny? (podcast)

Choć wojna toczy się poza granicami naszego kraju, to od samego początku Polacy bardzo angażują się w pomoc Ukrainie. Niosą pomoc, wspierają i udzielają schronienia tym, którzy go potrzebują. Takie działania, mimo że słuszne i szlachetne mają wpływ na naszą kondycję psychiczną. Przygnębienie i niepokój…

Motywowanie w trudnych czasach — jak nie zabić motywacji? (podcast)

Zmotywowany zespół lepiej pracuje, jest wydajny i z entuzjazmem podejmuje nowe, zawodowe wyzwania. W postpandemicznych niestabilnych czasach niełatwo jest utrzymać motywację pracowników. Zarówno działy HR, jak i liderzy zadają sobie pytanie — co zrobić, aby ludziom chciało się pracować? Jaką funkcję pełnią finansowe i pozafinansowe…

Projektujemy innowacje z impaktem społecznym (podcast)

W kolejnym odcinku podcastu Innowacyjnie o innowacjach rozmawiamy projektowaniu innowacji z impaktem społecznym. Pokażemy co zrobić, aby firmy oferujące takie innowacyjne produkty i usługi spełniały oczekiwania klientów, właścicieli i jeszcze dodatkowo – beneficjentów swoich działań. Przeanalizujemy - czym różni się projektowanie „zwykłych” innowacji od projektowania…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia