Skomplikowana, niepewna, obarczona dużym ryzykiem – to przyszłość. Czy można się na nią przygotować? Jakie kompetencje zdobywać, żeby odnaleźć się na rynku pracy? Czy warto stawiać na wąską specjalizację? – Często słyszę od licealistów: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie. Można jednak nauczyć się żyć z niepewnością i ryzykiem, w złożonym świecie, w którym nie wszystko da się przewidzieć. Tu pomocne będą kompetencje XXI wieku.

Czym są kompetencje XXI wieku? – wyjaśnia Kacper Nosarzewski z firmy foresightowej 4cf.pl i Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

Ewa Pluta Czego się uczyć, jakie kompetencje rozwijać, by w przyszłości nie żałować? – czy istnieje dobra odpowiedź na to pytanie?

Kacper Nosarzewski Zanim odpowiem, odniosę się do ciekawych spostrzeżeń, które przekazała mi socjolożka prof. Krystyna Szafraniec. Obserwujemy dziś ogromne zainteresowanie rozwojem osobistym. Coraz więcej osób chce zdobywać wiedzę, nowe umiejętności, podwyższać swoje kwalifikacje. Rynek wychodzi im naprzeciw, oferując bogatą ofertę studiów wyższych, studiów podyplomowych, specjalistycznych kursów. Rozwój osobisty traktowany jest jako inwestycja w siebie, najlepsza z możliwych. W zdobycie nowych umiejętności wkłada się dużo czasu i pieniędzy. Naturalnie pojawia się oczekiwanie, że ta inwestycja z czasem się zwróci. Będzie awans, wyższe zarobki, prestiż.

Prof. Szafraniec zwraca uwagę na ciekawy paradoks, który pojawia się w momencie podejmowania decyzji o karierze zawodowej. Ludzie często obierają proste i konserwatywne ścieżki zawodowe, mimo że tak wiele w siebie zainwestowali i mogliby porwać się na więcej. Górę bierze niechęć do ryzyka, która sprzyja wyborowi typowych, znanych zajęć w pracy najemnej, a zniechęca np. do przedsiębiorczości. Ci sami rodzice, którzy finansowali czy wręcz forsowali intensywny program edukacyjno-rozwojowy, okazują się zwolennikami „bezpiecznych” karier i takie rekomendują swoim dzieciom. Oczywiście mówimy tu przede wszystkim o klasie średniej.

Drugim czynnikiem jest skupienie głównych oczekiwań życiowych – wbrew popularnemu hasłu sky is the limit – na realizacji typowych scenariuszy rodzinnych, w których priorytetem jest budowa stabilnego środowiska domowego. To oczywiście też nie zawsze musi się udać, ale więcej jest, jak sądzę, młodych dorosłych, którzy wybiorą pewniejszą, a mniej ambitną pracę. Nie oceniam tych strategii negatywnie, ale w konsekwencji zwrot z inwestycji w siebie nie jest taki, jak oni się spodziewają.

Ewa Pluta To musi rodzić rozczarowanie.

Kacper Nosarzewski Może trzeba zmienić kryteria oceny zwrotu inwestycji w siebie? W latach 90., kiedy Polska przechodziła transformację społeczno-gospodarczą, bardzo ważnym punktem odniesienia w kontekście rozwoju osobistego były badania przeprowadzone w USA. Wynikało z nich, że osoby decydujące się na naukę w college’u co prawda nie zarabiają przez cztery lata, ale potem startują z wyższego pułapu i osiągają wyższe zarobki. Wyniki tych samych badań, ale uwzględniające dane z ostatnich 30 lat pokazują, że studia rozumiane jako inwestycja w siebie nie dają gwarancji zwrotu. W Polsce, jak sądzę, proces ten postępuje powoli, a wyższe wykształcenie daje dostęp do szerszej puli zawodów, dostęp do dobrej jakości kształcenia jest też łatwiejszy. Ale w badaniach amerykańskich fakt pozostaje faktem – edukacja stała się tak droga, a rynek pracy zmienił się na tyle, że coraz trudniej jest „dobrze zainwestować” w studia wyższe.

Być może w przyszłości odejdziemy od postrzegania rozwoju osobistego w sposób stricte utylitarny. Będą liczyć się nie tylko awans i zarobki, lecz przede wszystkim przyjemność czerpana z uczenia się, jego wymiar statusowy – stale bardzo ważny – i delektacyjny. Wyobrażam sobie, że takie podejście do inwestycji w siebie byłoby możliwe w świecie, w którym jest zagwarantowany dochód podstawowy, gdzie ludzie mają zabezpieczone podstawowe potrzeby.

Ewa Pluta Na razie to pieśń przyszłości. Czy może są jednak kompetencje, które warto zdobywać teraz, by w przyszłości znaleźć sobie ciekawe miejsce na rynku pracy?

Kacper Nosarzewski W ostatnich latach na popularności zyskuje koncepcja kompetencji XXI wieku. Można ją sobie wyobrazić jako literę T. Pozioma kreska to szeroki wachlarz kompetencji ogólnych związanych z uczeniem się, pracą w grupie, interakcjami społecznymi. Pionowa kreska to głęboka specjalizacja w danej dziedzinie, jak przekłady z portugalskiego na polski, obsługa CNC, programowanie w językach Python i Java etc.

Koncepcja ta nie jest jedynie teoretyczną ciekawostką. Ona rzeczywiście odpowiada na potrzeby aktualnego rynku pracy. Często słyszę od pracodawców, że młodzi ludzie dopiero wchodzący na rynek pracy mają niewystarczająco rozwinięte kompetencje ogólne. Nie zawsze potrafią pracować w grupie, choć o tej kompetencji tyle się mówi, coraz większy nacisk kładzie się na jej rozwój w procesie edukacji. Oczywiście mogą być to uprzedzenia pracodawców jak mantra powtarzających, że młodzi nie potrafią pracować zespołowo. Tu potrzeba solidnych badań, które potwierdziłyby, jak jest faktycznie.

Niemniej kompetencje ogólne pozwalają zamortyzować to, co Alvin Toffler nazywa „szokiem przyszłości”. Pod tym pojęciem kryje się osłupienie czy wręcz przerażenie wywołane przez zmiany. Następują one coraz szybciej, coraz więcej osób czuje wobec nich bezradność. Ale tak być nie musi. Jeśli potrafimy się uczyć, adaptować do zmian, wchodzić z ludźmi w wartościowe interakcje, to mamy szanse zdobyć większy kapitał społeczny. Im większy kapitał społeczny, tym wyższy poziom rezyliencji. Dzięki odporności psychicznej szok przyszłości dotyka nas mniej.

Do kompetencji ogólnych dodałbym jeszcze jedną, obecnie szeroko promowaną przez UNESCO – futures literacy.

Jeśli potrafimy się uczyć, adaptować do zmian, wchodzić z ludźmi w wartościowe interakcje, to mamy szanse zdobyć większy kapitał społeczny. Im większy kapitał społeczny, tym wyższy poziom rezyliencji. Dzięki odporności psychicznej szok przyszłości dotyka nas mniej.

Ewa Pluta Umiejętność odczytywania przyszłości? Jej prognozowania?

Kacper Nosarzewski Pojęcie futures literacy można przełożyć jako „umiejętności w dziedzinie przyszłości”. Określa ono zestaw kompetencji umożliwiających systematyczne myślenie o przyszłości i przygotowanie się do niej. Futures literacy na poziomie kompetencji oznacza umiejętność posługiwania się prognozami dotyczącymi przyszłości i ich krytycznej weryfikacji. Także wyobrażania sobie przyszłości nie tylko ze swojej perspektywy, lecz także innych osób. To również gotowość, by kwestionować swoje przekonania dotyczące przyszłości, oraz świadomość, że nie jest ona zdeterminowana, lecz zależy od wielu czynników. Na część z nich mamy wpływ, co oznacza, że przyszłość możemy w ograniczonym stopniu kształtować.

Możemy też kształtować kompetencję futures literacy. Badania nad tym prowadzą moje koleżanki i koledzy m.in. z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Groningen w Niderlandach, i jak dotąd wygląda na to, że wszelkie warsztaty, eksperymenty i działania grupowe nastawione na jednoczesny rozwój wyobraźni, zdolności krytycznego myślenia i umiejętności konstruowania spójnych narracji na temat przyszłości sprzyjają rozwojowi tej kompetencji.

Ewa Pluta Kuszące jest też planowanie przyszłości. Kompetencja futures literacy to umożliwia?

Kacper Nosarzewski Za Lemem można powiedzieć, że przyszłość nigdy nie jest taka, jak prognozujemy, ani lepsza, ani gorsza, tylko dziwacznie inna. Lepiej zawczasu pogodzić się z tym, że przyszłość zawsze będzie nas zaskakiwać i że niczego nie da się zaplanować w najdrobniejszych szczegółach. Choć wielu chce, o czym przekonuję się podczas spotkań warsztatowych z uczniami szkół średnich, z którymi pracuję nad rozwojem kompetencji futures literacy. Często słyszę od nich: „moje życie jest proste, jestem w stanie je zaplanować”. Właśnie nie. Można jednak nauczyć się żyć z niepewnością i ryzykiem, w złożonym świecie, w którym nie wszystko da się przewidzieć. Tu pomocne będą wspomniane już kompetencje XXI wieku, przede wszystkim kompetencje ogólne, które nieco chronią przed wiatrem zmian. Są wśród nich umiejętności takie jak: zarządzania swoim czasem, współpracy, krytycznego myślenia, odporność na stres, ale też wszechstronna wiedza ogólna.

Ewa Pluta Wśród kompetencji XXI wieku wymienił pan specjalizację w danej dziedzinie. To też chroni przed niepewnością i ryzykiem?

Kacper Nosarzewski Adam Góral, prezes zarządu Asseco Poland, powiedział kiedyś, że programista to górnik XXI wieku. To nie jest praca, która będzie wykonywana zawsze. W dużej mierze opiera się ona na powtarzalnych czynnościach, które z powodzeniem można zautomatyzować. Niewykluczone, że wkrótce tak się stanie i zawód na przykład testera oprogramowania, obecnie bardzo popularny, przestanie być atrakcyjny. Pytanie, czy długoterminowa edukacja w tym zakresie ma sens.Osoba, która chce zdobywać wykształcenie w zakresie informatyki, powinna szukać swoich celów rozwojowych poza obszarem samego kodowania, a kto chce zostać koderem, nie musi bezwzględnie iść na studia.

Specjalizacja w danej dziedzinie jest ważna, ale jeśli opiera się ona na powtarzalnych, rutynowych czynnościach, trzeba liczyć się z tym, że niejeden raz w życiu staniemy wobec konieczności zmiany zawodu.

Ewa Pluta A humaniści? Jaka ich czeka przyszłość na rynku pracy?

Kacper Nosarzewski Pozycja humanistów na rynku pracy to ciekawe zagadnienie. Przy bezrobociu na poziomie 6 proc. młodzi ludzie generalnie nie mają problemu ze znalezieniem pracy, a wykształcenie humanistyczne, które ja sam na przykład posiadam, też im w tym nie przeszkodzi. Mówiąc jednak poważnie, możemy spodziewać się, że humaniści wyposażeni w kompetencje cyfrowe oraz posiadający rozwinięte kompetencje społeczne znajdą bardzo ciekawe, ambitne i stymulujące intelektualnie zajęcia. Te obszary to dla nich sensowny kierunek inwestycji w siebie.

Ewa PlutaCzęsto mówi się o zarządzaniu sobą, że jeśli jest ono umiejętne, łatwiej zmierzyć się ze zmianami. Czy pan to potwierdza?

Kacper Nosarzewski Prawdę mówiąc niepokoi mnie to pojęcie. Czasem to pusty slogan. Zarządzanie sobą często jest sprowadzane do wykonywania mechanicznych czynności przy pomocy aplikacji podnoszących produktywność. Kompetentni startuperzy dostarczają nam gotowych rozwiązań, specjaliści od marketingu sprzedają marzenia o lepszym ja. „Wszyscy chcą naszego dobra. Nie dajcie go sobie zabrać”, jak pisał Stanisław Jerzy Lec. Oczywiście nie chodzi o to, żeby zrezygnować z narzędzi, lecz zmienić kolejność działania. Żeby zarządzać sobą, najpierw trzeba być w kontakcie ze sobą. Poznać siebie.

Zarządzanie sobą to ciągły i ukierunkowany proces, nastawiony na wytwarzanie i utrzymywanie wartości. Jest to trudne, ale może przynieść dobre rezultaty. Tak rozumiane zarządzanie sobą sprawia, że nie poddajemy się biernie falom zmian, tylko próbujemy na nich surfować. Zyskujemy kontrolę nad swoim życiem, akceptujemy swoją podmiotowość i wykorzystujemy swoją sprawczość – czyli zdolność kształtowania przyszłości własnej i otoczenia.

Ekspert

januszkiewicz

Kacper Nosarzewski

Partner w firmie foresightowej 4cf.pl i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza instytucjom międzynarodowym w dziedzinie foresightu strategicznego, takim jak UNESCO, UNDP czy firmy i organizacje pozarządowe. Został wpisany na listę ekspertów Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Jest ekspertem przy NATO, autorem metodologii i facylitatorem projektów foresightowych dla ministerstw obrony narodowej Polski oraz Holandii. Prowadził warsztaty, wykłady i prezentacje dla firm i instytucji rządowych na całym świecie, m.in. w sektorze energetycznym, zbrojeniowym, kosmetycznym, agrospożywczym oraz pozarządowym. W przeszłości przemawiał m.in. na TEDx Warsaw, Festiwalu Przemiany i na uroczystościach 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada foresight strategiczny na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i na studiach podyplomowych AGH. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme. Członek Association of Professional Futurists (USA) oraz World Future Society.

Rozmawiała

pluta

Ewa Pluta

Growth mindset, czyli sposób myślenia ukierunkowany na wzrost (podcast)

Coraz więcej pracodawców dostrzega wagę mindsetu u swoich pracowników. Nastawienie, z którym podchodzimy do danego wyzwania może zarówno ułatwić nam pracę, jak i skutecznie do niej zniechęcić. Warto więc skorzystać z technik growth mindsetu, czyli sposobu myślenia ukierunkowanego na wzrost. Czym jest mindset i czym różni się od poczucia sprawczości…

Wprowadzenie do innowacji społecznej. Jak rozliczyć biznes z dobra? (podcast)

Jeszcze do niedawna w świecie start-upów najwięcej uwagi poświęcano jednorożcom, czyli firmom nastawionym na dynamiczny wzrost w krótkim czasie. Dziś coraz głośniej mówi się o zebrach - przedsiębiorstwach generujących zyski, jednak działających w ramach zrównoważonego rozwoju. Firmy te tworzą usługę lub produkty, które są odpowiedzią…

Pre-inkubacja – wiele obliczy wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości (podcast)

Osoby myślące o założeniu własnej firmy mogą skorzystać z różnych form wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Dużą popularnością cieszą się inkubatory, pomagające m.in. finansować projekt na jego początkowej fazie. Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się pre-inkubatorom, których celem jest wsparcie merytoryczne tych, którzy dopiero rozważają założenie własnej…

Innowacje społeczne jako nowe rozwiązania aktualnych i przyszłych problemów świata (podcast)

W tworzeniu innowacji społecznych ważne jest, by od początku myśleć o wpływie, jaki to rozwiązanie wywołuje na ludzi, środowisko, ziemię. Świadome zarządzanie może w tym zakresie okazać się sposobem na rozwiązanie problemów współczesnego świata. Dlatego innowacje społeczne w ostatnim czasie nabrały dużego znaczenia. Jak zwiększyć…

Zaufanie społeczne jako czynnik sprzyjający rozwojowi innowacji (podcast)

W Polsce poziom zaufania do ludzi należy do najniższych Europie. Tymczasem wiara w szczere intencje innych osób ma bardzo duży wpływ na relacje między partnerami biznesowymi. W sytuacji braku zaufania pojawiają się często trudności we wzajemnym zrozumieniu. To prowokuje wyższe koszty, trudniejszą wymianę wiedzy, informacji…

Motywacja w środowisku pracy - czego oczekują pracownicy? (podcast)

Odpowiednia motywacja do pracy ma wpływ na to, jak wykonujemy powierzone obowiązki. Dzięki niej jesteśmy w stanie pracować szybciej i efektywniej. Ostatnie kryzysy takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie sprawiły, że oczekiwania wobec pracodawców nieco się zmieniły. Jakiej motywacji aktualnie oczekują pracownicy? Czy istnieją…

Najczęstsze błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami (podcast)

Jednym z najważniejszych elementów każdej pracy jest wynagrodzenie. Wielu pracowników oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem ludźmi uważa wysokość comiesięcznej wypłaty za najsilniejszy motywator do pracy. Jakie błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami popełniają firmy? Co mówi rynek o wysokości wynagrodzeń? Lepiej płacić za kompetencje, czy za wyniki?…

Innowacyjny projekt "Skuteczne zdziwienie" - wyzwalająca myślenie nauka czytania

Dlaczego najmłodsi niechętnie czytają? Innowacyjny projekt “Skuteczne zdziwienie” odpowiada na to pytanie i szuka rozwiązań, które pomogą zmienić podejście do nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym.  Projekt sprowadza się do pobudzania dziecięcej świadomości poprzez obrazowanie głosek oraz liter prostymi dźwiękami. Jak może wyglądać…

Ocena technologii jako metoda zarządzania innowacjami w zielonej transformacji (podcast)

Innowacyjność stała się trendem i wartością samą w sobie. Nowoczesne rozwiązania mogą realizować rozmaite cele oraz wspierać różne dziedziny naszego życia. Wyzwania związane z transformacją energetyczną i tzw. Zielonym Ładem wymagają innowacji technologicznych. Jakich rozwiązań potrzebujemy, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania transformacji energetycznej? Jak wybierać…

Tworzenie innowacji społecznych w środowisku akademickim i biznesowym – case study Politechniki Warszawskiej (podcast)

Popularyzację osiągnięć polskiej nauki rozumiemy jako zaangażowanie naukowców w proces przełożenia wyników przeprowadzonych badań na działania aplikacyjne, które służą rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych. Jaką rolę pełnią dydaktycy w kontekście innowacji społecznych? Czym jest społeczna odpowiedzialność nauki, czy i po co przekładać wyniki prowadzonych prac badawczych…

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury przez działania w europejskiej sieci uniwersytetów Una Europa (podcast)

Kraje Unii Europejskiej od lat kładą duży nacisk na to, by zapewnić swoim obywatelom najwyższy poziom kształcenia. Z tego względu jedenaście wiodących europejskich uniwersytetów badawczych połączyło siły, aby stworzyć wyjątkowy sojusz – Una Europa. Na czym polega innowacyjność tej inicjatywy? Jak o uniwersytet postrzegają twórcy…

Determinanty innowacji społecznych – perspektywa teoretyczna i praktyczna (podcast)

Celem innowacji społecznych jest polepszenie jakości życia osób, narodów czy społeczności. Unikalność tych rozwiązań może wynikać z wdrażania zupełnie nowych pomysłów, ale także z innego zastosowania dotychczas znanych metod. Innowacje społeczne mają być odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata, takie jak: pogłębiające się nierówności społeczne,…

Praca Headhuntera - czym kieruje się podczas rekrutacji? Iga Dolipska (Supesu Recruitment) - podcast

Polskie firmy mają coraz więcej trudności w znalezieniu pracowników o wąskiej specjalizacji i unikalnych kwalifikacjach. W takich sytuacjach okazuje się, że zwykła rekrutacja nie wystarcza. Potrzebny jest łowca talentów, który znajdzie idealnego pracownika na dane stanowiska. Headhunterzy - bo o nich mowa, dysponują unikalną wiedzą…

Jak wspierać pracowników w sytuacji wojny? (podcast)

Choć wojna toczy się poza granicami naszego kraju, to od samego początku Polacy bardzo angażują się w pomoc Ukrainie. Niosą pomoc, wspierają i udzielają schronienia tym, którzy go potrzebują. Takie działania, mimo że słuszne i szlachetne mają wpływ na naszą kondycję psychiczną. Przygnębienie i niepokój…

Motywowanie w trudnych czasach — jak nie zabić motywacji? (podcast)

Zmotywowany zespół lepiej pracuje, jest wydajny i z entuzjazmem podejmuje nowe, zawodowe wyzwania. W postpandemicznych niestabilnych czasach niełatwo jest utrzymać motywację pracowników. Zarówno działy HR, jak i liderzy zadają sobie pytanie — co zrobić, aby ludziom chciało się pracować? Jaką funkcję pełnią finansowe i pozafinansowe…

Projektujemy innowacje z impaktem społecznym (podcast)

W kolejnym odcinku podcastu Innowacyjnie o innowacjach rozmawiamy projektowaniu innowacji z impaktem społecznym. Pokażemy co zrobić, aby firmy oferujące takie innowacyjne produkty i usługi spełniały oczekiwania klientów, właścicieli i jeszcze dodatkowo – beneficjentów swoich działań. Przeanalizujemy - czym różni się projektowanie „zwykłych” innowacji od projektowania…

Psychologia marketingu w praktyce

Kluczem do podejmowania dobrych decyzji podczas tworzenia kampanii reklamowych jest nie tylko wiedza, ale także zrozumienie. Z tego względu psychologia jest bardzo ważnym narzędziem w rękach każdego marketera. Nie jest to zaskoczeniem - w końcu zachowania klientów są powiązane z jego emocjami, osobowością, potrzebami czy…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2022/2023

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Różnorodność w zespole (podcast)

Różnorodność w zespole dotyczy nie tylko płci, pokolenia czy pochodzenia, ale także osobowości i stylu działania. W tej odmienności ważne jest to, by pośród wielu różnic widzieć wspólny cel. Nie bez powodu mówi się, że różnorodne zespoły osiągają lepsze wyniki. Jak zatem umiejętnie wydobywać potencjał…

Rozwój lidera - Magdalena Hauptman (Orange) - podcast

Praca lidera nie jest łatwa - wspieranie zespołu, organizowanie obowiązków i rozwiązywanie konfliktów, to tylko część zadań na tym stanowisku. Duże znaczenie mają również komunikatywność, wewnętrzna motywacja, a także dążenie do rozwijanie siebie oraz pracowników. Jednak czy to wystarczy, by być dobrym przywódcą? Obraz idealnego…

Roślinne mięso - od studentki neurokognitywistyki do businesswoman - Iga Czubak (Roślinny Qurczak) podcast

Nawet najmniejsza zmiana w życiu może nieść za sobą spektakularne efekty. Tak było w przypadku Igi Czubak, założycielki marki Roślinny Qurczak i twórczyni roślinnego substytutu mięsa drobiowego. Mimo że jest to jej pierwszy biznes, w ciągu kilku miesięcy sprawnie udało jej się uruchomić zakład produkcyjny…

HR w branży budowlanej - zarządzanie zmianą, różnorodność i digitalizacja - A. Niziołek (Hilti) -…

Branża budowlana w Polsce przeżywa intensywny rozkwit. Nowe technologie, coraz bardziej zaawansowane narzędzia oraz powszechna digitalizacja sprawiają, że firmy muszą dynamicznie dostosowywać się do nowej rzeczywistości. Taka sytuacja jest wyzwaniem również dla działów HR. Jak zarządzać zasobami ludzkimi w tak trudnej i konserwatywnej branży, związanej…

Wsparcie psychologiczne jako benefit przyszłości - Krystyna Matysiak (Generali Polska) - podcast

W czerwcu 2021 roku Generali wprowadziło nowy benefit dla pracowników – wsparcie terapeutyczne. Do dziś skorzystali oni już z ponad 400 sesji z terapeutami. Czy to zwiastun zmian w zakresie pozapłacowych dodatków do pensji? Które benefity wyróżniają pracodawców? W jaki sposób powstał pomysł na wdrożenie…

O zarządzaniu projektami (podcast)

Współcześnie prowadzenie projektów to podstawowa umiejętność w świecie biznesu. Powinni ją posiadać nie tylko menedżerowie, ale także wszyscy specjaliści, którym zależy na efektywnym i samodzielnym realizowaniu się w swojej branży. Zarządzanie projektami to przede wszystkim umiejętność sprawnego rozplanowania zadań i podzielenia całego procesu realizacji projektu…

Rola zaufania w zarządzaniu i rewolucji technologicznej - Dariusz Piotrowski (DELL) - podcast

Ostatnie wydarzenia na świecie oraz kolejne fale pandemii sprawiły, że właśnie teraz zaufanie stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Przewiduje się, że w kolejnych latach, to połączenie zaufania i technologii będzie kluczem wzrostu gospodarczego. Czy możemy zatem twierdzić, że popularyzacja cyfrowych kompetencji wywołuje pewność względem technologii…

Synergia i współpraca - czy to podstawa pracy lidera? Piotr Dziwok (Shell) - podcast

Wpływowe umysły świata biznesu bardzo wyraźnie nawołują do działań promujących wymianę poglądów i dzielenie się doświadczeniami. Liderzy oraz osoby odpowiedzialne za najważniejsze decyzje na poziomie globalnym i krajowym, łącząc swoje siły, mogą zmienić bardzo wiele. Zanim jednak liderzy staną się liderami, przechodzą pewną ścieżkę. Uczą się…

Od kandydata do ex-pracownika - jak zwinny HR wspiera Candidate Experience (podcast)

Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się potrzeby dwóch stron — pracodawców i pracowników. Do niedawna, często spotykany był model polityki firm, który zakładał, że to pracownik powinien zabiegać o zatrudnienie. Jednak od kilku lat trend ten uległ zmianie i to pracownicy dominowali na…

Od marketera do lidera. O sukcesie w branży fintech - Karol Sadaj (Aion Bank Polska)…

Od 40 tysięcy klientów do ponad miliona w zaledwie dwa lata - brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Taki sukces wygenerował dla marki Revolut Karol Sadaj, gość webinaru z cyklu Rozmowy z Liderami. Wszyscy wiemy, że zarządzanie to zestaw procesów, które podtrzymują funkcjonowanie organizacji. To właśnie one…

Jak zwiększyć rynek innowacji społecznych w Polsce? (podcast)

Powszechnie wiadomo, że rozwój gospodarczy, oznacza więcej niż rozbuchane wskaźniki ekonomiczne. Prace nad ewolucją innowacji technologicznych pochłaniają ogromne pieniądze inwestorów czy instytucji publicznych. Nieustannie szukamy rozwiązań które lepiej odpowiedzą na potrzeby użytkowników i pozwolą zarobić z nawiązką. A gdyby tak podczas tworzenia, od początku myśleć…

Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i organizacji gospodarczych…

„W warunkach systemu demokratycznego cele rozwojowe powinny nawiązywać do zasady solidaryzmu społecznego i międzynarodowego i być formułowane w logice wzrostu poziomu Jakości Życia (Quality of Life) we wszystkich jej wyznacznikach. W formułowaniu tak rozumianych celów rozwojowych uczestniczą nauki społeczne. Nauki ekonomiczne wnoszą swój wkład stwarzając…

Przepis na szczęśliwego pracownika - jak zarządzać dobrostanem zespołu (podcast)

Nie od dziś wiadomo, że zadowolony pracownik jest bardziej efektywny i zmotywowany. Warto jednak zastanowić się, co należy zrobić, by zagwarantować ten dobrostan współpracownikom. Jakie są dobre praktyki well-beingu? Czy HR i komunikacja powinny działać razem, czy oddzielnie? Na te i wiele innych pytań odpowiada…

Prestiżowe zawody - co o nich wiemy? (podcast)

Branża, wysokość zarobków, a może użyteczność społeczna? Co tak naprawdę wpływa na nasze postrzeganie określonych profesji jako prestiżowe? W swojej definicji prestiż jest renomą i odzwierciedleniem wysokiej wartości, którą nadajemy ludziom, miejscom oraz przedmiotom. Czy istnieją określone czynniki decydujące o tym, czy dany zawód możemy…

Kapitał na innowacje, czyli polowanie na inwestora (podcast)

Czy dobry pomysł na innowację, to wszystko czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Okazuje się, że nie. Poza ideą warto od początku pomyśleć o źródle finansowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku jest teraz sporo środków do wykorzystania. Pojawiły się nawet takie, które przy ocenie…

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS

Czy wiecie, że właśnie w tym roku Uniwersytet SWPS obchodzi swoje 25-lecie? Jak rozpoczęła się historia jedynego jak dotąd Uniwersytetu prywatnego w Polsce? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców Polskiej Akademii Nauk podjęła śmiałą decyzję o utworzeniu uczelni, która będzie kształciła na…

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać? (podcast)

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania…

Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować? (podcast)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczny obszar funkcjonowania wielu organizacji. Jak misja, wizja i strategia firmy wpływają na strategię HR? Jak istotne są wartości w działalności firm? Jak ważne jest przywództwo i rola lidera? Jaka jest strategiczna rola HR w cyklu życia pracownika? Jakie pojawią się…

Samoorganizacja w zarządzaniu – jak budować efektywne zespoły? (podcast)

Czym jest samoorganizacja? Czy każdy zespół może działać w ten sposób? Jakie wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem tego modelu pracy w zespole? Jak sobie radzą liderzy, a jak członkowie zespołów projektowych? Gdzie leży sprawstwo w samoorganizacji? Jak można wzmacniać samoorganizację? Jak zarządzać w zespołach, w których…

Kryzysy, porażki i zmiany - czyli paliwo innowacji

Jesteśmy uczeni, że kryzys jest czymś złym, a tymczasem świat żyje i funkcjonuje dzięki zmianom, które często wywołuje właśnie on. Liczba światowych kryzysów rośnie i dotyka nas wszystkich w tym także organizacje. W tym odcinku „Innowacyjnie o Innowacjach” drążymy temat kryzysów, porażek i pivotów w…

Zarządzanie informacją z perspektywy lidera

Jak zarządzanie informacją przekłada się na zarządzanie ludźmi? Jak liderzy skutecznie wykorzystują metody analizy danych w swojej pracy? Czego nauczyła nas pandemia w odniesieniu do strategii zarządczych? Skąd liderzy wiedzą, co konkretnie zadziała w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, kiedy zarządzamy serią kryzysów? Jak oceniać…

HR i IT – synergia współpracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie digitalizacji to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jakie trendy technologiczne obserwujemy obecnie w HR? Czy automatyzacja działań to szansa czy zagrożenie? Jakie narzędzia mogą pomóc pracownikom, a jakie pracodawcom? Czy jest możliwa kariera HR w IT i…

Prototypowanie i testowanie, czyli jak nie wylać innowacji z kąpielą? (podcast)

Planujesz wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi? Masz pomysł na przełomowe rozwiązanie? A może stworzyłeś już pierwszą wersję prototypu? Jeśli tak, nadszedł czas, aby zejść na ziemię i zweryfikować to, co wypracowałeś w rozmowach z klientami. W kolejnym odcinku podcastu „Innowacyjnie o innowacjach” dowiesz…

Jak budować kompetencje liderskie w postpandemicznej rzeczywistości? (podcast)

Przyspieszona przez pandemię koronawirusa rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie pracy wielu z nas. Do liderek i liderów nowego świata będzie należało przemyślenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Wraz z Jowitą Michalską, CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu kompetencji – nie…

Wyzwania project managera – jak skutecznie zarządzać projektami? (podcast)

Jaki powinien być dobry project manager i czy każdy może nim zostać? Jak efektywnie zarządzać projektami? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Jakie są największe wyzwania project managera w organizacji i poza nią? Jakie są najczęstsze błędy popełniane na tym stanowisku i czy można ich…

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem? Jakie systemy motywacyjne są najbardziej skuteczne? Jak nagradzać pracowników, gdy nie mamy dużego budżetu? Czy…

Innowacyjnie o innowacjach – nowy cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jakie będą innowacje jutra? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyły? Między innymi na te pytania odpowiadamy w nowym cyklu podcastów „Innowacyjnie o innowacjach” Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin zgłębiamy temat tworzenia innowacji z impaktem społecznym, które…

Pomysł na innowację – jak wybrać ten najlepszy? (podcast)

Świat zmienia się nieustannie. Dotyczy to również innowacji, które dziś wymagają odmiennych założeń i nowego podejścia do ich wdrażania. Miano innowacji społecznych zyskują zarówno rozwiązania z obszaru nauk społecznych, jak i sektora zaawansowanych technologii. To konieczność, bo liczba skomplikowanych problemów, przed którymi stoimy jako ludzkość,…

Odpowiedzialne przywództwo – jak być liderem i zachować zdrowe ego? (podcast)

Rywalizacja to nieodłączna część życia lidera, jednak zachowanie zdrowego ego to często klucz do sukcesu. Co zrobić, by spełniać własne ambicje, mieć poczucie kompetencji i sukcesu, a jednocześnie być liderem odpornym na presję niezdrowej rywalizacji? Jak mieć dystans do siebie i innych? Jak zachować racjonalne…

ChinaTalk with Dominik Declercq (Association des Constructeurs Européens d'Automobiles)

Chiny niezmiennie od dziewięciu lat są liderem przemysłu samochodowego – odpowiadają za jedną trzecią globalnej sprzedaży aut. Chińskie firmy mają w swoich rękach połowę rynku lokalnego, również stopniowo budują międzynarodową obecność. Na fali zielonej rewolucji kraj stał się największym producentem i konsumentem samochodów elektrycznych. To…

Błędy w zarządzaniu – dlaczego nie stać nas na niedocenianie pracowników? (podcast)

Menedżer w swojej pracy może popełnić wiele rozmaitych błędów. Zła decyzja finansowa, nieodpowiednio sformułowana strategia, wadliwie przeprowadzona zmiana. Każdy z nich ma swoje konsekwencje. Najczęstsze błędy, to jednak te popełniane w relacji ze współpracownikami. Konsekwencje tych potknięć są długofalowe i bardzo kosztowne nie tylko dla…

Employer branding – jak dbać o pozytywny wizerunek firmy?

Budowanie wizerunku firmy to ważny element strategii organizacji. Atrakcyjny pracodawca przyciąga dobrych pracowników, a to pozwala na realizowanie celów biznesowych. Od czego zacząć employer branding i dlaczego warto to robić? Jak budować markę pracodawcy wewnątrz organizacji? Jak pracownicy mogą przyczynić się do budowania dobrego wizerunku…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia