Pieczarki uprawia się w ciemnościach, w oborniku, a gdy urosną – obcina im kapelusze. W wielu firmach dobrze się ma styl zarządzania wzorowany na uprawie pieczarek. Nazywa się on mushroom management i potrafi zabić motywację w nawet najbardziej odpornym pracowniku. Brzmi znajomo?

Komentarz Michała Kaźmierskiego, dyrektora generalnego Gilead Sciences, trenera biznesu, wykładowcy na kierunku Zarządzania i przywództwo na Uniwersytecie SWPS.

Pieczarko, rośnij na chwałę plantacji! Niczym się nie przejmuj, tylko rośnij. Nie będziemy cię niepokoić zbędnymi komunikatami: że na zewnątrz pali słońce, że ziemia wyschła na wiór, że deszczu nie będzie jeszcze przez długie miesiące. Niech cię to nie obchodzi, pieczarko. Ty masz tu ciemno i wilgotno – tak jak lubisz najbardziej, prawda? Podsypiemy jeszcze odrobinę obornika, żebyś wzrastała szybciej. Ale pamiętaj pieczarko, że jeśli kapelusz za bardzo ci urośnie, trzon wzmocni się ponad miarę, a blaszki zbyt rozwiną, to nie będzie litości. Zetniemy ci pieczarko biały kapelusz. Bo na plantacji wszystkie pieczarki są równe i wszystkie rosną ku jej chwale. Czy nie tak, pieczarko?

Czy to bajka z morałem dla krnąbrnych dzieci, które ku zgrozie dorosłego świata manifestują swoją bajecznie kolorową indywidualność? Nie, to opowieść o stylu zarządzania, który ciągle obecny jest w wielu firmach na świecie, także w Polsce.

Mushroom management – czyli jak nie zarządzać

Zarządzanie w stylu pieczarkowym (mushroom management) to termin ukuty w latach 50. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Jest to styl zarządzania podobny do uprawy pieczarek, które trzyma się w ciemnościach, podkarmia obornikiem, a gdy urosną – ścina im kapelusze. Pod tą zabawną metaforą kryje się mniej zabawna rzeczywistość, której doświadcza wielu pracowników. Nie są oni informowani o decyzjach – zapadają ponad ich głowami, bez wcześniejszych konsultacji. Nie wprowadza się ich w długoterminowe cele firmy – nie są uznawani za partnerów do rozmowy na ten temat. Między menedżerami a pracownikami nie istnieje symetryczny przepływ informacji. Od tych drugich wymaga się, by realizowali zadania bez zbędnych pytań o ich sens.

– W niektórych sytuacjach nie ma sensu obciążać pracowników wszystkimi informacji dotyczącymi kondycji firmy, ale to dotyczy głównie przejściowych kryzysów. Jeśli organizacja przeżywa trudny czas, na przykład przechodzi transformację, ale menedżerowie mają odwagę powiedzieć pracownikom, jaka jest rzeczywista sytuacja, to oni są w stanie zdobyć się na większy wysiłek i zaakceptować wyrzeczenia. Proces, który prowadzi do podjęcia decyzji, musi być jednak fair. W. Chan Kim i Renée Mauborgne, profesorowie strategii i zarządzania, autorzy książki „Strategia błękitnego oceanu” ukuli zasadę 3E, kluczową dla procesu fair. Najważniejsze są w nim: zaangażowanie – zapewnienie pracownikom możliwości uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji, które ich dotyczą; wyjaśnienie – upewnienie się, że wszyscy rozumieją, dlaczego ostatecznie zapadły właśnie takie decyzje, oraz klarowane postawienie oczekiwań, aby wszyscy mieli jasność co do nowych reguł gry (engagement, explanation, expectation clarity). W takich sytuacjach pracownicy godzą się nawet na trudne decyzje, bo rozumieją szerszy kontekst – wyjaśnia Michał Kaźmierski.

Jak powstaje antyzarządzanie

Zarządzanie w stylu pieczarkowym często występuje w organizacjach o hierarchicznej strukturze, z barierami komunikacyjnymi pomiędzy poszczególnymi szczeblami. Z czego ono wynika? – Zarządzanie w stylu pieczarkowym może być ukonstytuowane w kulturze organizacyjnej firmy. Istnieją organizacje, które można określić jako paranoidalne. Są one jako oblężone twierdze – funkcjonują w złudnym poczuciu ciągłego zagrożenia. Panuje w nich przekonanie, że należy się bronić przed ryzykami płynącymi ze świata zewnętrznego – tłumaczy Michał Kaźmierski. – Podejrzliwość i brak zaufania występują na każdym szczeblu zarządzania. Zarząd obawia się ujawniać jakiekolwiek informacje na zewnątrz, skąpi ich także pracownikom. Ci mają jedynie wykonywać odgórnie narzucone zadania. Nie zostają wprowadzeni w długoterminowe cele firmy. Zarządzanie w stylu pieczarkowym może także wynikać z braku kompetencji menedżera, który nie ma pewności, że może skutecznie zarządzać ludźmi mającymi ten sam poziom wiedzy i umiejętności. Nie ufa swoim pracownikom, a więc nie udziela im informacji. Są też firmy, w których dzieje się tak dużo, a zasoby ludzkie są tak małe, że w codziennym pędzie niewiele myśli się o komunikacji. Niestety skutki są podobne – zaangażowanie i lojalność pracowników drastycznie spadają.

Z badań „Szczęście w pracy Polaków”, przeprowadzonych na zlecenie agencji rekrutacyjnej Jobhause, wynika, że Polacy są zadowoleni ze swojej pracy w stopniu umiarkowanym. Poziom satysfakcji i zadowolenia z niej ocenili na 6,6 w skali od 0 do 10 pkt. Mogło być lepiej? Oczywiście, choć trudno przezwyciężyć ograniczenia wynikające z zaszłości kulturowo-historycznych. – W Polsce, tak jak na całym świecie, ciągle istnieje zarządzanie w stylu pieczarkowym. W naszych warunkach sprzyja mu „kultura folwarczna”, która nadal charakteryzuje rodzimy rynek pracy. Jest to autorytarna forma zarządzania oparta na prostej dychotomii – wszystkowiedzący i wszechmocny szef kontra pracownicy posłusznie wykonujący jego polecenia. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że nasza nowoczesna ekonomia jest dość młoda; nie we wszystkich obszarach wykształciliśmy menedżerów mających świadomość, że współczesna gospodarka nie opiera się na prostych, powtarzalnych czynnościach, które potem są egzekwowane. Teraz często potrzebna jest kreatywność. Zarządzanie w stylu pieczarkowym nie jest w stanie jej wydobyć z pracowników.

Przeczytaj także: Zespół zaraża się od lidera

Jak zabić motywację w pracowniku...

Zarządzanie w stylu pieczarkowym nie sprzyja też motywacji pracowników. Raport „State of the Global Workplace” podaje alarmujące dane – zaledwie 13 proc. pracowników ze 142 krajów angażuje się w swoją pracę (Engaged), czerpie z niej satysfakcję i radość, wprowadza do firmy innowacje i świeżą energię. Przy czym zaangażowanie w tej grupie jest większe wśród pracowników z krajów Europy Zachodniej niż Centralnej i Wschodniej. Pracownicy niezaangażowani stanowią 63 proc. ogółu (Not Engaged). To osoby, które swoje obowiązki wykonują, bo muszą, a nie chcą, i z niecierpliwością czekają na zakończenie dnia. W trzeciej grupie są pracownicy, którzy kontestują pracę (Actively Disengaged) – jawnie demonstrują niezadowolenie z niej, pozwalają sobie na głośną krytykę firmy, podważają osiągnięcia osób zaangażowanych w pracę. Stanowią oni 23 proc. ogółu. Czy to znaczy, że zatrudnieni są gnuśni i niewdzięczni? Że im się nie chce, bo natura i kultura nie obdarzyły ich cennym darem pracowitości? Pamiętajmy, że na zaangażowanie i motywację pracowników w dużej mierze wpływa sposób zarządzania. Najlepsze praktyki w zarządzaniu potrafią zwiększyć poziom motywacji pracowników nawet o 70 prof. – podaje we wspomnianym wyżej raporcie Instytut Gallupa. – Firma Google prowadziła badania nad efektywnością swoich zespołów. Wynika z nich, że zespoły, w których panuje jasność co do ról poszczególnych pracowników, planów oraz celów, osiągają znacznie lepsze wyniki. Trudno bez informacji zwrotnej zidentyfikować się z celami organizacji. W dłuższej perspektywie spada zaangażowanie pracowników, rosną za to frustracja i rozczarowanie. Mogą oni przyjmować cyniczne postawy, być nieufni, nielojalni, przesadnie krytyczni, oporni wobec zmian, a nawet je sabotować. W trudnym momencie firma może nie otrzymać wsparcia od swoich pracowników – podkreśla Michał Kaźmierski.

W Polsce, tak jak na całym świecie, ciągle istnieje zarządzanie w stylu pieczarkowym. W naszych warunkach sprzyja mu „kultura folwarczna”, która nadal charakteryzuje rodzimy rynek pracy. Jest to autorytarna forma zarządzania oparta na prostej dychotomii – wszystkowiedzący i wszechmocny szef kontra pracownicy posłusznie wykonujący jego polecenia.

...i jak pracownik może ją odzyskać

Styl zarządzania przez pieczarki zabija w pracownikach motywację wewnętrzną, która według Daniela H. Pinka – autora książek biznesowych, w tym bestsellerowej „Drive: kompletnie nowe spojrzenie na motywację” – odpowiada za to, że ludzie poświęcają swój wolny czas na pracę non-profit, rozwijają hasła w Wikipedii i oprogramowanie open source. To motywacja wewnętrzna sprawia, że się chce – pracować, uczyć, rozwijać. „Teoria samookreślenia wychodzi od pojęcia uniwersalnych ludzkich potrzeb. Utrzymuje, że mamy trzy wrodzone potrzeby psychologiczne – potrzebę kompetencji, potrzebę autonomii i potrzebę związku z innymi. Kiedy te potrzeby są zaspokajane, jesteśmy zmotywowani, produktywni i szczęśliwi. Kiedy ich zaspokajanie zostanie zablokowane, nasza motywacja, produktywność i szczęście gwałtowanie się pogarszają”.

Zdaniem Pinka motywacji sprzyja również autonomia w pracy – przy wyborze zadań, czasu i techniki ich wykonywania, oraz współpracowników: „Naukowcy z Uniwersytetu Cornella zbadali 320 małych biznesów, z których połowa dawała pracownikom autonomię, a druga połowa bazowała na odgórnych poleceniach. Firmy, które dawały autonomię, rozwijały się cztery razy szybciej niż firmy nastawione na kontrolę, i miały o jedną trzecią większe obroty”. Motywację wewnętrzną wzmacnia dążenie do osiągnięcia mistrzostwa. Któż z nas nie chce być kompetentny w swojej dziedzinie i ciągle się w niej doskonalić? Motywacja wewnętrzna nie może istnieć bez wyraźnie postawionego celu, do którego pracownik dąży, bo widzi w nim sens i nadrzędną wartość.

Brzmi świetnie, ale co zrobić, jeśli naszym przełożonym rewelacje Daniela H. Pinka wydają się obce, a bliższy im jest styl zarządzania przez pieczarki? – Jeśli w organizacji toksyczna kultura panuje na wszystkich szczeblach zarządzania, jednej osobie trudno będzie dokonać rewolucji. Warto jednak próbować. Pierwszy krok to uświadomienie sobie, że jest to sytuacja nienaturalna, niezgodna z jakimikolwiek standardami. Odnieśmy się do własnych wartości – co jest dla nas w życiu ważne. Wsłuchajmy się w nasze emocje, bo to one podpowiedzą nam, czy wartości te są naruszane. Jeśli tak, porozmawiajmy z przełożonymi w sposób konstruktywny – odwołując się do swoich wartości, zadań nam stawianych oraz celów firmy. Pokażmy, w jaki sposób informacje, których nie otrzymaliśmy od kierownictwa, wpłynęły na naszą pracę. Bądźmy przy tym rzeczowi i asertywni – podpowiada Michał Kaźmierski.

Pewnie wielu pracownikom-pieczarkom w tym momencie na usta ciśnie się kpiący uśmieszek. Zmienić szefa? To już chyba lepiej i szybciej zmienić pracę. – Zbyt często myślimy, że nie mamy wyboru – albo ta praca, albo żadna. Zazwyczaj patrzymy krótkoterminowo, z perspektywy tu i teraz. Tymczasem swoje decyzje warto analizować w dłuższej perspektywie – odeszliśmy z toksycznej firmy, mimo początkowego dyskomfortu związanego z tą decyzją, widzimy, że była ona słuszna. Bo praca w nowej firmie pozwala nam spełniać się i rozwijać zawodowo, a jakość naszego życia wrosła. Potrzeba nam więcej odwagi. I myślenia, że jako pracownicy nie jesteśmy kosztem, lecz wartością, którą wnosimy do firmy. Dlatego należy nam się szacunek.

Ekspert

Michal kazimierski

Michał Kaźmierski

Trener biznesu. Z wykształcenia lekarz, od ponad 20 lat związany z przemysłem farmaceutycznym, gdzie zdobywał doświadczenie biznesowe oraz jako menedżer i lider. Obecnie pracuje jako Dyrektor Generalny Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie. Pełnił też funkcję dyrektora generalnego GE Healthcare w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Autor

pluta

Ewa Pluta

TransferHUB – jak inkubujemy innowacje społeczne związane z pracą (podcast)

Rynek pracy stawia przed nami wiele wyzwań. Należą do nich między innymi starzejące się społeczeństwo, szklany sufit, godzenie życia rodzinnego z zawodowym oraz kondycja i możliwości kobiet na rynku pracy. Na szczęście są wśród nas ludzie, którzy uwielbiają stawiać czoła wyzwaniom i szukać najlepszych rozwiązań…

Jak odejść z korporacji - rzecz o odwadze (podcast)

Praca w korporacji bywa w popkulturze demonizowana. Mimo to, dla wielu osób jest najlepszym miejscem pracy, dającym stabilizację i poczucie bezpieczeństwa. Nic więc dziwnego, że odejście z korporacji budzi w niektórych niepokój i lęk przed zmianą. Na ile chętnie wybieramy pracę w korporacji? Dlaczego trzeba mieć odwagę, aby z niej odejść? Czy w ciągu…

Doskonalenie procesów integracji w wielonarodowym środowisku pracy (podcast)

Środowisko, w którym pracujemy ma na nas ogromny wpływ. To, jakie relacje panują między pracownikami oraz jaką wyczuwa się ogólną atmosferę, może przekładać się m.in. na wydajność i zaangażowanie w powierzone zadania. Integrację pracowników można i warto wspierać - szczególnie, gdy są oni przedstawicielami różnych krajów i kultur. Czym jest…

Piękno natury, wartość nauki, siła biznesu (podcast)

Na przestrzeni wieków ludzie znacząco oddalili się od przyrody. Mimo to, kontakt z naturą jest jedną z naszych najbardziej pierwotnych potrzeb. Zaspokajaniu jej nie sprzyjają jednak otaczające nas betonowe lasy oraz brak czasu na spacery po tych prawdziwych. Dlatego warto zadbać o środowisko, w którym…

Growth mindset, czyli sposób myślenia ukierunkowany na wzrost (podcast)

Coraz więcej pracodawców dostrzega wagę mindsetu u swoich pracowników. Nastawienie, z którym podchodzimy do danego wyzwania może zarówno ułatwić nam pracę, jak i skutecznie do niej zniechęcić. Warto więc skorzystać z technik growth mindsetu, czyli sposobu myślenia ukierunkowanego na wzrost. Czym jest mindset i czym różni się od poczucia sprawczości…

Wprowadzenie do innowacji społecznej. Jak rozliczyć biznes z dobra? (podcast)

Jeszcze do niedawna w świecie start-upów najwięcej uwagi poświęcano jednorożcom, czyli firmom nastawionym na dynamiczny wzrost w krótkim czasie. Dziś coraz głośniej mówi się o zebrach - przedsiębiorstwach generujących zyski, jednak działających w ramach zrównoważonego rozwoju. Firmy te tworzą usługę lub produkty, które są odpowiedzią…

Pre-inkubacja – wiele obliczy wsparcia innowacyjności i przedsiębiorczości (podcast)

Osoby myślące o założeniu własnej firmy mogą skorzystać z różnych form wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Dużą popularnością cieszą się inkubatory, pomagające m.in. finansować projekt na jego początkowej fazie. Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się pre-inkubatorom, których celem jest wsparcie merytoryczne tych, którzy dopiero rozważają założenie własnej…

Innowacje społeczne jako nowe rozwiązania aktualnych i przyszłych problemów świata (podcast)

W tworzeniu innowacji społecznych ważne jest, by od początku myśleć o wpływie, jaki to rozwiązanie wywołuje na ludzi, środowisko, ziemię. Świadome zarządzanie może w tym zakresie okazać się sposobem na rozwiązanie problemów współczesnego świata. Dlatego innowacje społeczne w ostatnim czasie nabrały dużego znaczenia. Jak zwiększyć…

Zaufanie społeczne jako czynnik sprzyjający rozwojowi innowacji (podcast)

W Polsce poziom zaufania do ludzi należy do najniższych Europie. Tymczasem wiara w szczere intencje innych osób ma bardzo duży wpływ na relacje między partnerami biznesowymi. W sytuacji braku zaufania pojawiają się często trudności we wzajemnym zrozumieniu. To prowokuje wyższe koszty, trudniejszą wymianę wiedzy, informacji…

Motywacja w środowisku pracy - czego oczekują pracownicy? (podcast)

Odpowiednia motywacja do pracy ma wpływ na to, jak wykonujemy powierzone obowiązki. Dzięki niej jesteśmy w stanie pracować szybciej i efektywniej. Ostatnie kryzysy takie jak pandemia czy wojna w Ukrainie sprawiły, że oczekiwania wobec pracodawców nieco się zmieniły. Jakiej motywacji aktualnie oczekują pracownicy? Czy istnieją…

Najczęstsze błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami (podcast)

Jednym z najważniejszych elementów każdej pracy jest wynagrodzenie. Wielu pracowników oraz specjalistów zajmujących się zarządzaniem ludźmi uważa wysokość comiesięcznej wypłaty za najsilniejszy motywator do pracy. Jakie błędy w zarządzaniu wynagrodzeniami popełniają firmy? Co mówi rynek o wysokości wynagrodzeń? Lepiej płacić za kompetencje, czy za wyniki?…

Innowacyjny projekt "Skuteczne zdziwienie" - wyzwalająca myślenie nauka czytania

Dlaczego najmłodsi niechętnie czytają? Innowacyjny projekt “Skuteczne zdziwienie” odpowiada na to pytanie i szuka rozwiązań, które pomogą zmienić podejście do nauki czytania i pisania dzieci w wieku przedszkolnym.  Projekt sprowadza się do pobudzania dziecięcej świadomości poprzez obrazowanie głosek oraz liter prostymi dźwiękami. Jak może wyglądać…

Ocena technologii jako metoda zarządzania innowacjami w zielonej transformacji (podcast)

Innowacyjność stała się trendem i wartością samą w sobie. Nowoczesne rozwiązania mogą realizować rozmaite cele oraz wspierać różne dziedziny naszego życia. Wyzwania związane z transformacją energetyczną i tzw. Zielonym Ładem wymagają innowacji technologicznych. Jakich rozwiązań potrzebujemy, by odpowiedzieć na najważniejsze pytania transformacji energetycznej? Jak wybierać…

Tworzenie innowacji społecznych w środowisku akademickim i biznesowym – case study Politechniki Warszawskiej (podcast)

Popularyzację osiągnięć polskiej nauki rozumiemy jako zaangażowanie naukowców w proces przełożenia wyników przeprowadzonych badań na działania aplikacyjne, które służą rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych. Jaką rolę pełnią dydaktycy w kontekście innowacji społecznych? Czym jest społeczna odpowiedzialność nauki, czy i po co przekładać wyniki prowadzonych prac badawczych…

Kształtowanie proinnowacyjnej kultury przez działania w europejskiej sieci uniwersytetów Una Europa (podcast)

Kraje Unii Europejskiej od lat kładą duży nacisk na to, by zapewnić swoim obywatelom najwyższy poziom kształcenia. Z tego względu jedenaście wiodących europejskich uniwersytetów badawczych połączyło siły, aby stworzyć wyjątkowy sojusz – Una Europa. Na czym polega innowacyjność tej inicjatywy? Jak o uniwersytet postrzegają twórcy…

Determinanty innowacji społecznych – perspektywa teoretyczna i praktyczna (podcast)

Celem innowacji społecznych jest polepszenie jakości życia osób, narodów czy społeczności. Unikalność tych rozwiązań może wynikać z wdrażania zupełnie nowych pomysłów, ale także z innego zastosowania dotychczas znanych metod. Innowacje społeczne mają być odpowiedzią na rosnące problemy współczesnego świata, takie jak: pogłębiające się nierówności społeczne,…

Praca Headhuntera - czym kieruje się podczas rekrutacji? Iga Dolipska (Supesu Recruitment) - podcast

Polskie firmy mają coraz więcej trudności w znalezieniu pracowników o wąskiej specjalizacji i unikalnych kwalifikacjach. W takich sytuacjach okazuje się, że zwykła rekrutacja nie wystarcza. Potrzebny jest łowca talentów, który znajdzie idealnego pracownika na dane stanowiska. Headhunterzy - bo o nich mowa, dysponują unikalną wiedzą…

Jak wspierać pracowników w sytuacji wojny? (podcast)

Choć wojna toczy się poza granicami naszego kraju, to od samego początku Polacy bardzo angażują się w pomoc Ukrainie. Niosą pomoc, wspierają i udzielają schronienia tym, którzy go potrzebują. Takie działania, mimo że słuszne i szlachetne mają wpływ na naszą kondycję psychiczną. Przygnębienie i niepokój…

Motywowanie w trudnych czasach — jak nie zabić motywacji? (podcast)

Zmotywowany zespół lepiej pracuje, jest wydajny i z entuzjazmem podejmuje nowe, zawodowe wyzwania. W postpandemicznych niestabilnych czasach niełatwo jest utrzymać motywację pracowników. Zarówno działy HR, jak i liderzy zadają sobie pytanie — co zrobić, aby ludziom chciało się pracować? Jaką funkcję pełnią finansowe i pozafinansowe…

Projektujemy innowacje z impaktem społecznym (podcast)

W kolejnym odcinku podcastu Innowacyjnie o innowacjach rozmawiamy projektowaniu innowacji z impaktem społecznym. Pokażemy co zrobić, aby firmy oferujące takie innowacyjne produkty i usługi spełniały oczekiwania klientów, właścicieli i jeszcze dodatkowo – beneficjentów swoich działań. Przeanalizujemy - czym różni się projektowanie „zwykłych” innowacji od projektowania…

Psychologia marketingu w praktyce

Kluczem do podejmowania dobrych decyzji podczas tworzenia kampanii reklamowych jest nie tylko wiedza, ale także zrozumienie. Z tego względu psychologia jest bardzo ważnym narzędziem w rękach każdego marketera. Nie jest to zaskoczeniem - w końcu zachowania klientów są powiązane z jego emocjami, osobowością, potrzebami czy…

Ruszyła rekrutacja na studia z obszaru zarządzania 2022/2023

Myślisz o założeniu firmy, chcesz nauczyć się zarządzać projektami, a może po prostu zamierzasz w przyszłości być dobrym szefem i skutecznym liderem? Sprawdź studia z zarządzania na Uniwersytecie SWPS, które odpowiadają wymogom współczesności i nadchodzącym wyzwaniom środowiska pracy. Proponujemy unikatowy program łączący teorię z praktyką…

Różnorodność w zespole (podcast)

Różnorodność w zespole dotyczy nie tylko płci, pokolenia czy pochodzenia, ale także osobowości i stylu działania. W tej odmienności ważne jest to, by pośród wielu różnic widzieć wspólny cel. Nie bez powodu mówi się, że różnorodne zespoły osiągają lepsze wyniki. Jak zatem umiejętnie wydobywać potencjał…

Rozwój lidera - Magdalena Hauptman (Orange) - podcast

Praca lidera nie jest łatwa - wspieranie zespołu, organizowanie obowiązków i rozwiązywanie konfliktów, to tylko część zadań na tym stanowisku. Duże znaczenie mają również komunikatywność, wewnętrzna motywacja, a także dążenie do rozwijanie siebie oraz pracowników. Jednak czy to wystarczy, by być dobrym przywódcą? Obraz idealnego…

Roślinne mięso - od studentki neurokognitywistyki do businesswoman - Iga Czubak (Roślinny Qurczak) podcast

Nawet najmniejsza zmiana w życiu może nieść za sobą spektakularne efekty. Tak było w przypadku Igi Czubak, założycielki marki Roślinny Qurczak i twórczyni roślinnego substytutu mięsa drobiowego. Mimo że jest to jej pierwszy biznes, w ciągu kilku miesięcy sprawnie udało jej się uruchomić zakład produkcyjny…

HR w branży budowlanej - zarządzanie zmianą, różnorodność i digitalizacja - A. Niziołek (Hilti) -…

Branża budowlana w Polsce przeżywa intensywny rozkwit. Nowe technologie, coraz bardziej zaawansowane narzędzia oraz powszechna digitalizacja sprawiają, że firmy muszą dynamicznie dostosowywać się do nowej rzeczywistości. Taka sytuacja jest wyzwaniem również dla działów HR. Jak zarządzać zasobami ludzkimi w tak trudnej i konserwatywnej branży, związanej…

Wsparcie psychologiczne jako benefit przyszłości - Krystyna Matysiak (Generali Polska) - podcast

W czerwcu 2021 roku Generali wprowadziło nowy benefit dla pracowników – wsparcie terapeutyczne. Do dziś skorzystali oni już z ponad 400 sesji z terapeutami. Czy to zwiastun zmian w zakresie pozapłacowych dodatków do pensji? Które benefity wyróżniają pracodawców? W jaki sposób powstał pomysł na wdrożenie…

O zarządzaniu projektami (podcast)

Współcześnie prowadzenie projektów to podstawowa umiejętność w świecie biznesu. Powinni ją posiadać nie tylko menedżerowie, ale także wszyscy specjaliści, którym zależy na efektywnym i samodzielnym realizowaniu się w swojej branży. Zarządzanie projektami to przede wszystkim umiejętność sprawnego rozplanowania zadań i podzielenia całego procesu realizacji projektu…

Rola zaufania w zarządzaniu i rewolucji technologicznej - Dariusz Piotrowski (DELL) - podcast

Ostatnie wydarzenia na świecie oraz kolejne fale pandemii sprawiły, że właśnie teraz zaufanie stało się ważniejsze niż kiedykolwiek. Przewiduje się, że w kolejnych latach, to połączenie zaufania i technologii będzie kluczem wzrostu gospodarczego. Czy możemy zatem twierdzić, że popularyzacja cyfrowych kompetencji wywołuje pewność względem technologii…

Synergia i współpraca - czy to podstawa pracy lidera? Piotr Dziwok (Shell) - podcast

Wpływowe umysły świata biznesu bardzo wyraźnie nawołują do działań promujących wymianę poglądów i dzielenie się doświadczeniami. Liderzy oraz osoby odpowiedzialne za najważniejsze decyzje na poziomie globalnym i krajowym, łącząc swoje siły, mogą zmienić bardzo wiele. Zanim jednak liderzy staną się liderami, przechodzą pewną ścieżkę. Uczą się…

Od kandydata do ex-pracownika - jak zwinny HR wspiera Candidate Experience (podcast)

Rynek pracy to miejsce, w którym spotykają się potrzeby dwóch stron — pracodawców i pracowników. Do niedawna, często spotykany był model polityki firm, który zakładał, że to pracownik powinien zabiegać o zatrudnienie. Jednak od kilku lat trend ten uległ zmianie i to pracownicy dominowali na…

Od marketera do lidera. O sukcesie w branży fintech - Karol Sadaj (Aion Bank Polska)…

Od 40 tysięcy klientów do ponad miliona w zaledwie dwa lata - brzmi nieprawdopodobnie? A jednak! Taki sukces wygenerował dla marki Revolut Karol Sadaj, gość webinaru z cyklu Rozmowy z Liderami. Wszyscy wiemy, że zarządzanie to zestaw procesów, które podtrzymują funkcjonowanie organizacji. To właśnie one…

Jak zwiększyć rynek innowacji społecznych w Polsce? (podcast)

Powszechnie wiadomo, że rozwój gospodarczy, oznacza więcej niż rozbuchane wskaźniki ekonomiczne. Prace nad ewolucją innowacji technologicznych pochłaniają ogromne pieniądze inwestorów czy instytucji publicznych. Nieustannie szukamy rozwiązań które lepiej odpowiedzą na potrzeby użytkowników i pozwolą zarobić z nawiązką. A gdyby tak podczas tworzenia, od początku myśleć…

Paradygmat Quality of Life (Jakości Życia) w kształtowaniu strategii rozwojowych instytucji publicznych i organizacji gospodarczych…

„W warunkach systemu demokratycznego cele rozwojowe powinny nawiązywać do zasady solidaryzmu społecznego i międzynarodowego i być formułowane w logice wzrostu poziomu Jakości Życia (Quality of Life) we wszystkich jej wyznacznikach. W formułowaniu tak rozumianych celów rozwojowych uczestniczą nauki społeczne. Nauki ekonomiczne wnoszą swój wkład stwarzając…

Przepis na szczęśliwego pracownika - jak zarządzać dobrostanem zespołu (podcast)

Nie od dziś wiadomo, że zadowolony pracownik jest bardziej efektywny i zmotywowany. Warto jednak zastanowić się, co należy zrobić, by zagwarantować ten dobrostan współpracownikom. Jakie są dobre praktyki well-beingu? Czy HR i komunikacja powinny działać razem, czy oddzielnie? Na te i wiele innych pytań odpowiada…

Prestiżowe zawody - co o nich wiemy? (podcast)

Branża, wysokość zarobków, a może użyteczność społeczna? Co tak naprawdę wpływa na nasze postrzeganie określonych profesji jako prestiżowe? W swojej definicji prestiż jest renomą i odzwierciedleniem wysokiej wartości, którą nadajemy ludziom, miejscom oraz przedmiotom. Czy istnieją określone czynniki decydujące o tym, czy dany zawód możemy…

Kapitał na innowacje, czyli polowanie na inwestora (podcast)

Czy dobry pomysł na innowację, to wszystko czego potrzebujemy, by osiągnąć sukces w tej dziedzinie? Okazuje się, że nie. Poza ideą warto od początku pomyśleć o źródle finansowania innowacyjnego przedsiębiorstwa. Na rynku jest teraz sporo środków do wykorzystania. Pojawiły się nawet takie, które przy ocenie…

Nowy system identyfikacji wizualnej Uniwersytetu SWPS

Czy wiecie, że właśnie w tym roku Uniwersytet SWPS obchodzi swoje 25-lecie? Jak rozpoczęła się historia jedynego jak dotąd Uniwersytetu prywatnego w Polsce? Wszystko zaczęło się w 1996 roku, gdy grupa naukowców Polskiej Akademii Nauk podjęła śmiałą decyzję o utworzeniu uczelni, która będzie kształciła na…

Organizational design – czego nauczyliśmy się w pandemii i jak tę wiedzę wykorzystać? (podcast)

Dla współczesnych organizacji największym wyzwaniem nie są same zmiany, lecz tempo, w jakim się one dokonują. Pandemia sprawiła, że z dnia na dzień musieliśmy przeorganizować niemal cały system pracy. Jednak oprócz procesów i procedur zmieniły się również inne elementy organizacji – jej kultura, relacje oraz zachowania…

Strategie HR w dobie zmiany – jak je dostosować? (podcast)

Zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczny obszar funkcjonowania wielu organizacji. Jak misja, wizja i strategia firmy wpływają na strategię HR? Jak istotne są wartości w działalności firm? Jak ważne jest przywództwo i rola lidera? Jaka jest strategiczna rola HR w cyklu życia pracownika? Jakie pojawią się…

Samoorganizacja w zarządzaniu – jak budować efektywne zespoły? (podcast)

Czym jest samoorganizacja? Czy każdy zespół może działać w ten sposób? Jakie wyzwania pojawiają się w związku z wprowadzeniem tego modelu pracy w zespole? Jak sobie radzą liderzy, a jak członkowie zespołów projektowych? Gdzie leży sprawstwo w samoorganizacji? Jak można wzmacniać samoorganizację? Jak zarządzać w zespołach, w których…

Kryzysy, porażki i zmiany - czyli paliwo innowacji

Jesteśmy uczeni, że kryzys jest czymś złym, a tymczasem świat żyje i funkcjonuje dzięki zmianom, które często wywołuje właśnie on. Liczba światowych kryzysów rośnie i dotyka nas wszystkich w tym także organizacje. W tym odcinku „Innowacyjnie o Innowacjach” drążymy temat kryzysów, porażek i pivotów w…

Zarządzanie informacją z perspektywy lidera

Jak zarządzanie informacją przekłada się na zarządzanie ludźmi? Jak liderzy skutecznie wykorzystują metody analizy danych w swojej pracy? Czego nauczyła nas pandemia w odniesieniu do strategii zarządczych? Skąd liderzy wiedzą, co konkretnie zadziała w obecnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, kiedy zarządzamy serią kryzysów? Jak oceniać…

HR i IT – synergia współpracy

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie digitalizacji to duże wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Jakie trendy technologiczne obserwujemy obecnie w HR? Czy automatyzacja działań to szansa czy zagrożenie? Jakie narzędzia mogą pomóc pracownikom, a jakie pracodawcom? Czy jest możliwa kariera HR w IT i…

Prototypowanie i testowanie, czyli jak nie wylać innowacji z kąpielą? (podcast)

Planujesz wdrożenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi? Masz pomysł na przełomowe rozwiązanie? A może stworzyłeś już pierwszą wersję prototypu? Jeśli tak, nadszedł czas, aby zejść na ziemię i zweryfikować to, co wypracowałeś w rozmowach z klientami. W kolejnym odcinku podcastu „Innowacyjnie o innowacjach” dowiesz…

Jak budować kompetencje liderskie w postpandemicznej rzeczywistości? (podcast)

Przyspieszona przez pandemię koronawirusa rewolucja technologiczna wprowadziła wiele zmian w dotychczasowym sposobie pracy wielu z nas. Do liderek i liderów nowego świata będzie należało przemyślenie strategii wprowadzania nowych technologii do DNA organizacji. Wraz z Jowitą Michalską, CEO Digital University, rozmawiamy o budowaniu kompetencji – nie…

Wyzwania project managera – jak skutecznie zarządzać projektami? (podcast)

Jaki powinien być dobry project manager i czy każdy może nim zostać? Jak efektywnie zarządzać projektami? Jakie narzędzia mogą w tym pomóc? Jakie są największe wyzwania project managera w organizacji i poza nią? Jakie są najczęstsze błędy popełniane na tym stanowisku i czy można ich…

Nagradzanie pracowników – co dziś działa, a co nie?

Nagradzanie pracowników to ważny element codziennego funkcjonowania organizacji, który ma bezpośredni wpływ na efekty wykonywanej pracy. Czego od pracodawcy oczekują dziś pracownicy? Czy pieniądze rzeczywiście nie są już wystarczającym motywatorem? Jakie systemy motywacyjne są najbardziej skuteczne? Jak nagradzać pracowników, gdy nie mamy dużego budżetu? Czy…

Innowacyjnie o innowacjach – nowy cykl podcastów Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS

Jakie będą innowacje jutra? Czy jesteśmy na nie gotowi? Czemu i komu będą służyły? Między innymi na te pytania odpowiadamy w nowym cyklu podcastów „Innowacyjnie o innowacjach” Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS. Wraz z ekspertkami i ekspertami różnych dziedzin zgłębiamy temat tworzenia innowacji z impaktem społecznym, które…

Pomysł na innowację – jak wybrać ten najlepszy? (podcast)

Świat zmienia się nieustannie. Dotyczy to również innowacji, które dziś wymagają odmiennych założeń i nowego podejścia do ich wdrażania. Miano innowacji społecznych zyskują zarówno rozwiązania z obszaru nauk społecznych, jak i sektora zaawansowanych technologii. To konieczność, bo liczba skomplikowanych problemów, przed którymi stoimy jako ludzkość,…

Zobacz także

Group 426 Group 430 strefa psyche logo 05 logo white kopia logo white kopia